Duits tolbesluit is struisvogelpolitiek

De ANWB vindt het besluit van de Duitse regering om vast te houden aan de invoering van tol voor personenauto`s onverstandig en struisvogelpolitiek. Voor zowel buitenlandse als Duitse automobilisten ontstaat zo langere tijd onzekerheid.

De Duitse regering wil nog steeds niet inzien dat de Europese Commissie de huidige tolplannen op goede gronden zal torpederen. Als de plannen worden doorgezet, loopt de regering het risico dat zij op termijn alle geheven tol met terugwerkende kracht zal moeten terugbetalen. De Duitse automobilisten zelf lopen een reële kans op naheffingen wanneer blijkt dat de beloofde compensatie (die verrekend wordt met de motorrijtuigenbelasting) strijdig is met het Europees recht. 

Verzoek aan Duitse minister

De ANWB maakte haar bezwaren tegen de Duitse tolplannen eerder kenbaar bij de nieuwe eurocommissaris Bulc. Buitenlanders gaan meer betalen dan de Duitsers, die gecompenseerd worden, en dat is discriminatie. De tol is bovendien een aanslag op het vrije personenverkeer en tast daarmee één van de grondbeginselen aan van de EU. Ook heeft de ANWB vraagtekens gezet bij de uitwisseling van kentekengegevens. Duitsland zal hier bij de lidstaten op aandringen ten behoeve van de handhaving, maar kentekengegevens mogen in principe alleen worden verstrekt wanneer er sprake is van (ernstige) verkeersovertredingen.

Benzine-toerisme valt weg

Het is opmerkelijk dat in de tolplannen volledig voorbij wordt gegaan aan de aanzienlijke belastinginkomsten die Duitsland nu al ontvangt door het massale bezoek van buitenlanders. Door de invoering van tol zal het benzine-toerisme van  Nederlanders en Denen grotendeels wegvallen. De vermindering van deze accijnsinkomsten zal een belangrijk deel van de beoogde jaarlijkse tolopbrengst van 500 miljoen euro teniet doen. De ANWB heeft het Duitse kabinet deze week gevraagd om haar berekeningen aan te passen, en de derving aan belastinginkomsten die gepaard gaat met de invoering van de tolplannen daarin mee te wegen.

Lees alles over Tol Duitsland