ANWB in verzet tegen Belgische tolplannen

De ANWB vraagt actie van het kabinet om de plannen voor een Belgisch tolvignet bij de Belgische collega-ministers van tafel te krijgen. De drie zuidelijke provincies Brabant, Limburg en Zeeland hebben grote zorgen over de gevolgen van de voorgenomen tolplannen. De ANWB is tegen de tol die iedereen, die wel eens door België rijdt op extra kosten jaagt.

De tolheffing wordt voor Belgische ingezetenen op een later moment verrekend met de wegenbelasting.

België heeft plannen voor een elektronisch tolvignet voor auto’s van de duur van tien dagen, twee maanden en één jaar. De prijzen van de vignetten zijn nog niet bekend. Indicatie van de kosten van het jaarvignet zijn €100. Binnenkort besluit België op welke manier de tol wordt ingevoerd.

De bond vindt het onterecht dat wegen waar voor betaald is nu onder tolregime worden gebracht. Ook is er voor automobilisten geen tolvrij alternatief omdat de tol ook buiten de autosnelwegen wordt geheven. Daarnaast is de toeristenbond tegen verdere wildgroei van tolsystemen en stickers om door Europa te rijden.

De ANWB wil graag uw mening weten op anwb.nl/tolbelgie