Onderzoek markering werkzaamheden

Ruim eenderde van de onderzochte wegwerklocaties in Europese steden scoort onvoldoende bij het neerzetten van borden en het aanbrengen van wegmarkering. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Belangrijke aanwijzingen, onder meer voor een korte invoegstrook of om te waarschuwen voor wegversmallingen, ontbraken vaak. Ook bleek informatie alleen in de landstaal vermeld.

Dat blijkt uit een Europese test van de ANWB in samenwerking met haar Europese zusterclubs. Het onderzoek is gericht op 57 belangrijke verkeersaders in twaalf Europese steden. Vakantiegangers moeten van deze wegen nogal eens gebruik maken. Drie plekken werden 'zeer goed' beoordeeld, 28 'goed' en 21 'voldoende'. Slechts vier locaties scoorden slecht en één locatie (Madrid) scoorde zeer slecht.

57 wegwerkzaamheden in 12 steden (EuroTest 2010)

Nederland

In Nederland is er gekeken naar (deels afgeronde) wegwerkzaamheden in Amsterdam. Vier straten scoorden goed, en een plek scoorde voldoende. De burgemeester De Vlugtlaan in Amsterdam, scoorde echter slecht op borden en wegmarkeringen. Een aantal borden waren gedeeltelijk afgedekt of niet aanwezig. Wel was de doorstroming van het verkeer in de hoofdstad goed. De onderzochte wegwerkzaamheden vertoonden geen enkel spoor van extra files.

'Beste' straat

De beste straat uit de test was de Boulevard de la Grande Ceinture in Brussel. De voorlichting was goed, alsmede de wegmarkering, de borden en de doorstroming van het verkeer. Dit in tegenstelling tot Madrid waar op de Calle de Juan Bravo dagelijks filevorming plaatsvond. Borden en wegmarkeringen lieten, op de soms erg smalle en hobbelige weg, behoorlijk te wensen over, wat tot veiligheidsrisico's en vertraging leidde.

Advies

De ANWB adviseert om borden logisch en tijdig te plaatsen en daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van verkeersborden die in heel Europa bekend zijn. Ook vindt de bond dat er rekening gehouden moet worden met fietsers en voetgangers door hen niet op de rijbaan te laten rijden en gevaarlijke situaties te vermijden.

Veiligheid en doorstroming

Vaste wegmarkering verwijderen en vervangen door tijdelijke wegmarkering bij werkzaamheden komt de veiligheid en doorstroming ten goede, blijkt uit de winnende testlocatie in Brussel. Veelal wordt deze nu slechts naast de bestaande wegmarkering aangebracht, wat in het donker en bij slecht weer tot verwarring kan leiden.

Verkeersdruk

Verkeersdruk tijdens werkzaamheden kan worden verminderd door wel de rijstroken te versmallen, maar het aantal rijstroken juist niet te verminderen in vergelijking met de bestaande situatie, zo bleek uit het onderzoek.