Vragen en antwoorden

Belangrijke informatie over je ANWB Parkeren-account

Zoals je in de mail hebt kunnen lezen, gaat onze samenwerkingspartner Yellowbrick in de loop van 2022 over op een nieuw systeem, waarbij er slechts één account op hetzelfde mailadres of mobiele telefoonnummer mogelijk is. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en antwoorden over deze verandering.

Als een account over een langere periode niet meer gebruikt is (geen activiteit vertoond), behouden we ons het recht om het account te verwijderen. Dit doen wij op basis van privacyregelgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Het nieuwe systeem van onze samenwerkingspartner Yellowbrick ondersteunt na de overgang één account per e-mailadres. Om eenvoudig te kunnen blijven parkeren, vragen we je daarom aan te geven welk account je wil koppelen aan je e-mailadres. We begrijpen dat dit een extra handeling van jou vraagt; de handeling is eenvoudig uit te voeren via de blauwe keuze knop in de e-mail.

Naar verwachting zal dit in het vierde kwartaal van 2022 zijn. Uiteraard word je te zijner tijd vooraf door ons geïnformeerd over de veranderingen en voordelen van het nieuwe ANWB Parkeren.

Een actief account is een account waarmee je in de afgelopen 18 maanden een parkeertransactie hebt gedaan. Een inactief account is een account dat is aangemaakt, maar waar na registratie nooit of langer dan 18 maanden geleden een parkeertransactie mee is gedaan.

Je actieve klantnummer kun je vinden op de meest recente parkeerfactuur.

Alleen je inactieve account zal worden gesloten. Het klantnummer van het inactieve account vind je in de e-mail die je van ons ontvangen hebt. Je beschikt tevens over een actief account en deze blijft uiteraard gewoon bestaan. Indien je wil voorkomen dat een account gesloten wordt, adviseren wij om een transactie te voltooien. Dit kun je ook eenvoudig doen door een gratis test transactie te doen via zonecode 999999 in de ANWB Onderweg app.

Meer informatie over gratis testen


Andere vragen?

Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan via Whatsapp contact op met het ANWB Leden Service Center.