Voorwaarden Vakantiebeursactie: 'Je Vakantie begint bij de ANWB'

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Je Vakantie begint bij ANWB’, hierna te noemen: Vakantiebeursactie, die wordt georganiseerd door ANWB Reizen.

Artikel 1 Algemeen

 1. Iedere bezoeker aan de Vakantiebeurs 2018, te Utrecht is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Deelname onder 18 jaar is uitgesloten.
 3. Medewerkers van ANWB Reizen en derden die betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
 4. Deelname aan de actie is gratis.
 5. Er kan per deelnemer / emailadres eenmalig aan de actie worden deelgenomen.

Artikel 2 Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd om uw naam en e-mailadres in te vullen in het paspoortboekje welke u verkrijgt bij één van de ANWB promotiepunten op de Vakantiebeurs.
 2. U garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen door ons en aan ons gelieerde ondernemingen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring.
 4. Bij deelname aan de winactie geeft u ANWB Reizen toestemming om uw gegevens te gebruiken wanneer u de winnaar bent.
 5. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken van de prijs.

Artikel 3 Hoe en wanneer kunt u meedoen?

 1. Deze actie loopt van 10 januari 2018 t/m 14 januari 2018 ten tijde van de Vakantiebeurs 2018 consumentendagen.
 2. U kunt deelnemen aan de actie door een paspoort op te halen bij één van de stands/promopunten van ANWB Reizen, vervolgens de 7 verschillende stands te bezoeken en daar een stempel voor in het paspoort te halen.
 3. Lever je complete ANWB-paspoort in bij één van de promopunten en ontvang direct een gaaf cadeautje (op=op)! Er worden per dag maximaal 4000 cadeautjes weggeven
 4. Iedere ingevuld ANWB-Paspoort dingt mee naar de hoofdprijs: een geheel verzorgde ANWB-ledenreis naar Java-Bali voor 2 personen!

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

 1. De winnaar van de actie zal ‘at random’ op onpartijdige wijze worden bepaald. Na afloop van de Vakantiebeurs, uiterlijk 31 januari 2018, zal de hoofdprijswinnaar bekend worden gemaakt.
 2. Met de winnaar van de actie zal uiterlijk 31 januari 2018 contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs om de reis te verzorgen.
 3. Indien de reis niet binnen 2 maanden na einde van de actie is geboekt door de winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van ANWB Reizen
 4. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Prijzen

 1. De hoofdprijs bestaat uit de 18-daagse groepsrondreis Java & Bali voor 2 personen, zoals omschreven op anwb.nl/vakantie (anwb.nl/vakantie/boeken/detail/18-daagse-groepsrondreis-java-en-bali).
 2. Bijkomende kosten bij boeking, eventuele aanvullende kosten en bijkomende kosten ter plaatse zoals omschreven bij elke reis dienen door de winnaar zelf voldaan te worden.
 3. Vertrek is mogelijk in de periode maart t/m september 2018. De exacte vertrekdatum wordt in overleg met de winnaar bepaald. Uitgezonderd vertrek 15 augustus 2018.
 4. De prijs is niet inwisselbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan ANWB Reizen.
 5. De verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van ANWB Reizen.
 6. Prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of diensten.
 7. Verlengen van de reis is op verzoek mogelijk en tegen betaling.
 8. De prijswinnaars dienen zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering en reisverzekering (mét werelddekking).
 9. De deelnemer aan de aangeboden reis dient 18 jaar of ouder te zijn én in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort, dat bij aankomst nog minimaal zes maanden geldig moet zijn.
 10. Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid van vluchten en/of accommodatie.
 11. De (reis)voorwaarden en reglementen van ANWB Reizen zijn van toepassing.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. U erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. ANWB Reizen is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - :
 • de door haar, uitgekeerde prijs;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7 Auteursrechten en medewerking

Indien u de winnaar van een prijs bent, geeft u ANWB Reizen hierbij toestemming om uw naam en /of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Artikel 8 Rechten

 1. ANWB Reizen behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat ANWB Reizen hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.
 2. ANWB Reizen behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 9 Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op via: 0252 66 00 00 of marketing@fox.nl. 

Artikel 10 Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 3. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 5. Prijswinnaars verklaren akkoord te gaan met deze algemene actievoorwaarden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

ANWB Reizen is niet aansprakelijk voor afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van de actievoorwaarden.

Artikel 12 Voorwaarden aanmelding nieuwsbrieven van ANWB Reizen en haar reisdochters.

Door deel te nemen aan de actie schrijft u zich in voor de nieuwsbrieven van ANWB Reizen en reisondernemingen. Door uw inschrijving geeft u expliciet toestemming dat ANWB Reizen u iedere week haar nieuwsbrieven zendt met highlights, mooie foto’s, vakantieinspiratie en aanbiedingen.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van ANWB Reizen. Uw gegevens worden niet aan andere bedrijven en instellingen verkocht. Wij gebruiken uw gegevens voor het verlenen van service, om zo relevant mogelijke informatie aan te bieden. Hierbij proberen wij rekening te houden met uw voorkeuren.

Privacy Policy

ANWB Reizen behandelt persoonlijke gegevens van gebruikers zorgvuldig. We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u geen prijs (meer) stelt op de nieuwsbrief of informatie over producten en diensten van ANWB Reizen kunt u afmelden op de wijze als aangegeven in de ontvangen nieuwsbrief/e-mail. ANWB Reizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig deze privacy policy voor een update van ons privacy-statement.