Verkeer in Venezuela

Hoe heten de verschillende brandstoffen in de Venezuela? Op deze pagina vind je algemene informatie over brandstof en het wegennet voor je reis naar de Venezuela.

Snel naar

Algemene verkeersregels | Wegennet | Pechhulp

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,8 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Binnen de bebouwde kom hebben alle bestuurders van rechts voorrang.
 • Buiten de bebouwde kom hebben bestuurders op de hoofdweg voorrang.
 • Railvoertuigen hebben altijd voorrang.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde wil oprijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.

Inhalen

 • Rechts inhalen is toegestaan op wegen met gescheiden rijbanen met twee of meer rijstroken in dezelfde richting. Dit geldt echter niet in het geval van een derde linkerrijbaan, speciaal voor 'snel verkeer'.
 • Een schoolbus met in- en uitstappende passagiers mag niet worden voorbijgereden.
 • Passagiers die bij een bushalte in- en uitstappen mogen niet worden gehinderd.
 • In de directe nabijheid van scholen is inhalen verboden.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen verboden.

Rijstroken

 • Binnen de bebouwde kom is het op wegen met drie of meer rijstroken in dezelfde richting en op wegen met verkeer in uitsluitend één richting niet verplicht de meest rechtse rijstrook te volgen.
 • Als op een rijbaan met meerdere rijstroken een rijstrook eindigt of versperd is, moeten de bestuurders op de rijstrook die eindigt, invoegen op de doorgaande rijstrook volgens het ritsprincipe.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Buiten de bebouwde kom moet aan de rechterkant naast de rijbaan worden geparkeerd.

Wegennet

 • Venezuela heeft een zeer uitgebreid wegennet. Langs de kust en in de daarachter liggende laagvlakte lopen hoofdwegen. Elders zijn voornamelijk tweebaanswegen. 
 • Verder landinwaarts, in het bergland en het stroomgebied van de Orinoco, is een terreinvoertuig met vierwielaandrijving aan te bevelen.

Verkeersveiligheid

 • Rijden in Venezuela is zeer gevaarlijk door het vaak onverantwoorde rijgedrag van bestuurders, de soms slechte staat van de wegen en de veelvoorkomende criminaliteit. 
 • Als je zelf wilt rijden in Venezuela, wordt je aangeraden altijd alert te zijn en zeer defensief te rijden en altijd voor de reis te informeren naar de situatie op de route die je wilt nemen.
 • Veel voertuigen bevinden zich in slechte staat, waardoor je te maken kunt krijgen met gestrande voertuigen op de weg.

Rijomstandigheden

 • In het regenseizoen kunnen de wegen door overvloedige regen en een slecht onderhouden wegdek moeilijk begaanbaar of zelfs onbegaanbaar worden door overstromingen of aardverschuivingen. Dit geldt in het bijzonder voor wegen in het Andesgebergte.
 • Onverharde wegen zijn in het regenseizoen meestal alleen toegankelijk met een voertuig met vierwielaandrijving.

Rijden in het donker

 • Rijden in het donker buiten de snelwegen wordt sterk afgeraden vanwege het risico van gewelddadige overvallen.
 • Bovendien worden beschadigingen aan het wegdek vaak niet gemarkeerd, waardoor gaten en kuilen in het donker slecht zichtbaar zijn.

Bijzonderheden

 • Op de weg tussen het vliegveld en de hoofdstad Caracas vinden 's avonds en 's nachts geregeld overvallen plaats. Je wordt dringend aangeraden deze weg uitsluitend overdag te gebruiken. 
 • In Caracas komen veel files voor en hier vinden geregeld gewelddadige berovingen plaats.

Pechhulp

Pechhulp

 • Vraag ter plaatse naar het nummer voor pechhulp langs de weg, bijvoorbeeld via de lokale politie.
 • Kosten voor pechhulp in Venezuela vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services.

Ongeval

 • Bel het landelijke alarmnummer 171.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische informatie voor Venezuela

Vervoer
Praktisch ter plaatse
(Reis)documenten
Adressen en telefoonnummers