Verkeersboetes in Slowakije

Een boete krijgen is altijd vervelend, ook in het buitenland. Lees voordat je de weg op gaat alle informatie omtrent verkeersboetes in Slowakije.

Snel naar

Boetetarieven | Boeteafhandeling

Boetetarieven

​​​​

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

 • Overschrijding vanaf 20 km/h binnen de bebouwde kom en vanaf 30 km/h buiten de bebouwde kom: € 150-800 en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 3 jaar.

Door rood licht rijden

 • Vanaf € 100 en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 2 jaar.

Overtreding inhaalverbod

 • Vanaf € 150.

Parkeerovertreding

 • Vanaf € 30.

Niet verlenen van voorrang

 • Vanaf € 60.

Rijden zonder veiligheidsgordel

 • Vanaf € 20.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • Vanaf € 50.

Bezit/gebruik antiradar

 • Vanaf € 200.

Geen verlichting overdag

 • Vanaf € 60.

Rijden onder invloed

 • Vanaf € 200 en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 5 jaar.
 • Bij een alcoholgehalte van meer dan 1.0‰ kan een gevangenisstraf worden opgelegd.
 • Weigering van een alcoholtest: vanaf € 300 en mogelijk een ontzegging van de rijbevoegdheid van 1-2 jaar en strafvervolging.

Diversen

Niet aanwezig hebben of gebruiken van een veiligheidshesje

 • Vanaf € 60.

Boeteafhandeling

 • De politie is bevoegd bij staandehouding boetes tot maximaal € 650 te innen. Er moet een betaalbewijs worden verstrekt.
 • Betaling van de boete betekent dat de zaak is afgehandeld. Beroep aantekenen is dan niet meer mogelijk.
 • De boete moet in ieder geval binnen 15 dagen betaald worden, contant of met creditcard.
 • Bij zware verkeersovertredingen kun je strafrechtelijk worden vervolgd.

Puntenrijbewijs

 • Wanneer een bestuurder binnen een jaar drie ernstige overtredingen begaat, moet het rijbewijs worden ingeleverd en moet de bestuurder opnieuw rijexamen doen.
 • Aan buitenlanders wordt in dat geval een rijverbod van drie maanden tot een jaar opgelegd.
 • Als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd aan de hand van dit systeem, geldt dat alleen in Slowakije.

Waarborgsom

 • Als de boete niet ter plekke betaald wordt, kan de politie het rijbewijs of voertuigdocumenten innemen totdat de boete is betaald bij een bank of postkantoor.

Boete thuis ontvangen?

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Tips boete buitenland

Meer praktische info onderweg in Slowakije

Verkeer in Slowakije
Verkeersregels
Tanken in Slowakije