Verkeersregels in San Marino

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? En hoe hard mag je rijden in San Marino? De ANWB maakte een overzicht van de belangrijkste verkeersregels.

Snel naar

Algemene verkeersregels | Auto | Fiets | Motor | Bromfiets 

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die minder dan drie jaar een rijbewijs hebben, geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Roken

 • Het is de bestuurder van een rijdende auto of camper verboden te roken.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders van rechts hebben voorrang.
 • Trams hebben altijd voorrang.

Rotonde

 • Vrijwel alle rotondes in San Marino zijn voorzien van voorrangsborden en haaientanden, wat betekent dat bestuurders die een rotonde naderen, voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich al op de rotonde bevinden.
 • Als er bij een rotonde echter geen voorrangsborden en/of andere verkeerstekens staan, hebben bestuurders van rechts voorrang, net als op een gewone kruising. Wees bij dit soort rotondes extra voorzichtig, want niet alle weggebruikers zijn op de hoogte van deze regel. 

Stilstaan

 • Het is verboden stil te staan of te parkeren op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is (zoals na een scherpe bocht of boven aan een heuvel) of een obstakel vormt voor het overige verkeer.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in). In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Als een voertuig langer dan 3 minuten op de openbare weg stilstaat, moet de motor worden uitgezet.
 • Het is verboden te parkeren binnen 5 m van een bushalte en voor afvalcontainers.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Buiten de bebouwde kom is dimlicht of dagrijlicht (ook led) ook overdag verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
 • Binnen de bebouwde kom zijn automobilisten net als in Nederland overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht slecht is.
 • Mistlampen achter mogen alleen worden gebruikt als het zicht minder is dan 50 m.

Kinderen

 • Kinderen met een gewicht van 9 kg of minder moeten met de rug naar voren in een kinderzitje worden vervoerd. Als het zitje op een plaats met een airbag wordt geplaatst, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • Kinderen die kleiner zijn dan 1,50 m, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Voor auto's met een Nederlands kenteken gelden in principe de regels voor het vervoer van kinderen in Nederland. Automobilisten wordt echter geadviseerd de regels van San Marino te volgen.

Lading

 • De lading op een auto of aanhangwagen mag niet naar voren uitsteken.
 • Goed zichtbare lading mag in de breedte maximaal 30 cm uitsteken. 
 • Naar achteren uitstekende lading moet altijd voorzien zijn van een vierkant reflecterend waarschuwingsbord (van kunststof of metaal) van 50 x 50 cm dat wit is met 5 diagonale rode strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Signaalbord Aluminium. 's Nachts moet de lading tevens worden voorzien van verlichting. Het naar achteren uitstekende deel van de lading mag niet meer dan 30% van de lengte van de auto bedragen.
 • Een lading die de hele breedte van het voertuig beslaat, moet worden gemarkeerd met twee reflecterende borden (die hierboven worden genoemd) aan beide uiteinden, waarbij de borden zo moeten worden bevestigd dat de strepen samen een omgekeerde V vormen.

Fietsen

 • Fietsen op een fietsendrager mogen niet uitsteken in de breedte.
 • De fietsendrager moet worden voorzien van het hierboven genoemde reflecterende rood-witte bord.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Veiligheidshesje

 • Voor fietsers die 's nachts buiten de bebouwde kom of in een tunnel rijden, is het dragen van een retroreflecterend vest verplicht.

Mobiele telefoon

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Op de fiets mogen geen passagiers worden vervoerd, tenzij de fiets daarvoor is toegerust.
 • Kinderen jonger dan 4 jaar mogen niet worden vervoerd. Kinderen van 4 t/m 7 jaar alleen door een volwassene, en in een geschikt kinderzitje.

Naast elkaar rijden

 • Buiten de bebouwde kom is het 's nachts verboden om naast elkaar te fietsen. Ook als het zicht slechts is en in tunnels moet er achter elkaar worden gefietst.
 • Het is toegestaan om naast elkaar te fietsen wanneer hiervoor ruimte is en het andere verkeer niet wordt gehinderd.
 • Kinderen tot 10 jaar mogen echter altijd rechts naast een ander persoon van 10 jaar of ouder fietsen.

Fietsen onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Plaats op de weg

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.
 • Op gecombineerde fiets-/voetpaden moet gebruikgemaakt worden van het voor fietsers bestemde gedeelte. Als er geen scheiding is aangebracht moet de snelheid worden aangepast om voetgangers niet in gevaar te brengen.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De plicht om een helm te dragen geldt ook voor de bestuurder en passagiers van een trike of quad, tenzij een dergelijke motor een gesloten carrosserie heet of is uitgerust met een veiligheidscel en de passagiers beschermd zijn met een veiligheidsgordel of kinderbeveiligingssysteem.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren.
 • Het vervoeren van een kind jonger dan 5 jaar is niet toegestaan.

Verkeersregels bromfiets

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is toegestaan om passagiers te vervoeren als de bestuurder 18 jaar of ouder is en de bromfiets daarvoor volgens het kentekenbewijs geschikt is.
 • Het vervoeren van een kind jonger dan 5 jaar is niet toegestaan.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in San Marino wijken nauwelijks af van die in Nederland. De verkeersborden in San Marino zijn vrijwel gelijk aan de verkeersborden in Italië.
 • Tijdelijke driehoekige waarschuwingsborden en verbodsborden (bij wegwerkzaamheden) hebben een gele in plaats van witte achtergrond.

Fiets en voetganger

 • Behalve het bekende ronde blauwe bord Fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.

Meer praktische informatie voor San Marino

Adressen en telefoonnummers
Douaneregels
Internet en bellen
(Reis)documenten
Praktisch ter plaatse
Verkeer
Verplicht mee in de auto
Vervoer