Verkeersregels in Roemenië

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? En hoe hard mag je rijden in Roemenië? De ANWB maakte een overzicht van de belangrijkste verkeersregels.

Snel naar

Algemene verkeersregels | Auto | Maximumsnelheid | Fiets | Motor | Bromfiets

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Er geldt in Roemenië een absoluut alcoholverbod.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van alle voertuigen (ook fietsen) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon of een ander mobiel elektronisch apparaat vast te houden of te gebruiken.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Rijden in de bergen 

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg te lopen als een voetpad ontbreekt.
 • Als er twee of meer voetgangers langs de weg lopen, moeten ze achter elkaar lopen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Binnen de bebouwde kom geldt als basisregel dat op een kruising alle bestuurders van rechts voorrang hebben, tenzij anders wordt aangegeven. Je moet trams ook voorrang verlenen als ze van links komen.
 • Buiten de bebouwde kom moet je voorrang verlenen aan bestuurders op de voorrangsweg, wat gewoonlijk met verkeerstekens wordt aangegeven.

Rotonde

 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden, tenzij anders is aangegeven.

Inhalen

 • Je moet een rijdende tram rechts inhalen, tenzij er rechts onvoldoende ruimte is. Op eenrichtingswegen mag je de tram ook links inhalen.
 • Als er geen vluchtheuvel is voor passagiers, mag je een tram waar passagiers in- en uitstappen, niet voorbijgaan. Je moet minstens 5 m achter het laatste rijtuig van de tram wachten totdat alle deuren weer dicht zijn gegaan.
 • Op bruggen is inhalen verboden.

Parkeren

 • Een voertuig mag alleen aan de rechterkant van de weg (in de rijrichting) worden geparkeerd.
 • Als een voertuig langer dan 5 minuten stilstaat, wordt dat beschouwd als parkeren.
 • Een verbod om te parkeren wordt onder meer met strepen langs de kant van de weg aangeduid.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen in steden is verboden van 22-6 uur.
 • In Boekarest en andere steden wordt het verbod aangegeven met het verkeersbord Claxonarea interzisa.

Bijzonderheden

Achteruitrijden

 • Het is verboden om vanuit een garage of vanaf een privéterrein of oprit achteruit de weg op te rijden, tenzij er iemand anders aanwezig is die zorgt dat dit zonder gevaar mogelijk is.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is buiten de bebouwde kom verplicht.
 • Let op: in tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.

Kinderen

 • Let op: kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet voorin zitten.
 • Kinderen tot en met 3 jaar mogen alleen in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Kinderen ouder dan 3 en jonger dan 12 met een lengte van minder dan 1,50 m moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.

Bijzonderheden

 • In Roemenië is het verboden om in een vieze auto of camper te rijden.

Winterbanden

Winterbanden

 • Verplicht bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is verplicht als winterse omstandigheden dat vereisen. Dit wettelijke voorschrift geldt ook voor Nederlandse auto's.
 • Er is sprake van winterse omstandigheden als de weg is bedekt met sneeuw en/of ijs.
 • Alleen banden met de aanduiding M+S, M&S of MS worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop zowel de aanduiding M+S als een sneeuwvloksymbool wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • De minimale profieldiepte van winterbanden is 4 mm.
 • Winterbanden moeten op alle wielen worden gemonteerd.
 • Als je op zomerbanden rijdt tijdens winterse omstandigheden en betrokken raakt bij een ongeval of een verkeersopstopping veroorzaakt, betaal je de schade die is aangebracht aan het wegdek en/of de kosten van het wegslepen van gestrande voertuigen. Bovendien bestaat de kans dat je (mede)aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval.

Sneeuwkettingen

 • Aangeraden in winter - Het wordt aangeraden tijdens de wintermaanden sneeuwkettingen in de auto te hebben, met name in bergachtige gebieden.
 • Bij zware sneeuwval kan het gebruik van sneeuwkettingen verplicht worden gesteld.

Spijkerbanden

 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is streng verboden. Dit verbod geldt ook voor Nederlandse auto's.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

  Nederland Roemenië opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Wegen met gescheiden rijbanen Autosnelwegen
Bromfietsen 45 45 verboden verboden
Personenauto's en motoren 50 90  100 130
Personenauto's met aanhangwagen/caravan 50 80 90 120 (A)
Campers met toegestane maximummassa < 3500 kg 50 80 90 120
Campers met toegestane maximummassa > 3500 kg 50 80 90 110
 • A: De ANWB adviseert je om met een caravan of aanhangwagen de Nederlandse maximumsnelheid van 90 km/h aan te houden. Rij hooguit 100 km/h als je combinatie daar geschikt voor is. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren met de rekentool 'caravantrekker' (anwb.nl/auto/trekauto): als de ANWB het rijden met jouw combinatie een veilig keuze vindt én als de prestaties van de combinatie bij 80 of 90 km/h voldoende zijn (minstens 4 sterren), kun je overwegen 100 km/h te rijden waar dat is toegestaan.
 • Let op: Voor bestuurders die minder dan één jaar hun rijbewijs hebben, geldt buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid die 20 km/h lager is. Binnen de bebouwde kom geldt voor hen een maximumsnelheid die 10 km/h lager is.
 • Op woonerven geldt een maximumsnelheid van 20 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Kleding

 • Fietsers moeten 's nachts en bij slecht zicht reflecterende kleding dragen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten in het donker en bij slecht zicht zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en oranje reflectoren op de wielen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Kinderen tot 7 jaar mogen als passagier op de fiets worden vervoerd in een voor dat doel geschikt kinderzitje.

Fietsende kinderen

 • Kinderen jonger dan 14 jaar mogen niet op drukke doorgaande wegen fietsen.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld.

Naast elkaar rijden

 • Het is verboden om naast elkaar te rijden.

Plaats op de weg

 • Waar fietspaden zijn, moeten ze ook gebruikt worden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.

Verkeersregels motor

Aanhanger

 • Het is toegestaan om een aanhanger aan een motor te koppelen.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Passagiers

 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Verkeersregels bromfiets

 • In Roemenië bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Kleding

 • 's Nachts en bij slecht zicht moet reflecterende kleding worden gedragen.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is toegestaan een passagier te vervoeren op een bromfiets.

Naast elkaar rijden

 • Brom- en snorfietsers mogen niet naast elkaar rijden.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Roemenië wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwarte plaatsnaam met al dan niet een geel rechthoekig bord erboven met daarop het silhouet van een dorp- of stadsgezicht en een klein maximumsnelheidsbord (50), geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand waarop een deel van een vrachtauto die een aanhangwagen trekt, is afgebeeld, geeft aan dat de weg gesloten is voor voertuigen met een aanhangwagen.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een witte snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 40) geeft een minimumsnelheid aan.
 • Een driehoekig waarschuwingsbord met een witte achtergrond met daarin een dikke zwarte punt geeft aan dat bestuurders een punt naderen waar vaak ongelukken gebeuren.
 • Een driehoekig waarschuwingsbord met een witte achtergrond en twee tegen elkaar aan botsende auto's geeft aan dat bestuurders een punt naderen waar een ongeluk is gebeurd.

Fiets en voetganger

 • Behalve het bekende ronde blauwe bord Fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.

Meer praktische info onderweg in Roemenië

Tanken
Tol
Verkeer
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto