Verbod op diesels in Düsseldorf en Stuttgart

Het Duitse gerechtshof heeft vandaag in Leipzig bepaald dat de steden Düsseldorf en Stuttgart een verbod mogen instellen voor dieselauto’s. 

Rokende auto uitlaat

Of het verbod wordt ingevoerd en welke diesels eronder komen te vallen moet nader door de steden worden bepaald. Er moet ook nog worden nagegaan of deze maatregel voldoende effect heeft.

Maatregelen voor Nederlandse vakantiegangers

We verwachten dat dit gevolgen gaat hebben voor Nederlanders die naar deze twee steden gaan reizen. De kans is groot dat er maatregelen worden ingesteld tegen personenauto’s op diesel van voor 2014. 

Deze groep draagt voor bijna 75% bij aan de overschrijding van de stikstofdioxide-normen, aldus het Duitse ministerie van milieu. We gaan ervan uit dat de uitspraak ook gevolgen kan hebben voor circa 20 andere Duitse steden waar vergelijkbare juridische procedures zijn gestart.

Milieuzones in Nederland

In Nederland bestaan er ook een aantal steden met milieuzones voor personenauto’s. Daar gelden minder vergaande maatregelen dan nu in Duitsland. De kans dat vergelijkbare maatregelen op korte termijn in Nederland worden ingesteld klein:  de Europese normen worden hier niet overschreden en we hebben in Nederland een veel kleiner dieselpark. 

Zie ook: milieuzones in Duitsland