Verkeer in Namibië

Ga je in Namibië de weg op, check dan van tevoren de belangrijkste verkeersregels. Ook vind je hier informatie over het wegennet in Namibië.

Snel naar

Verkeersregels algemeen | Wegennet | Pechhulp

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon te gebruiken.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang 

 • Op kruispunten is gewoonlijk met borden aangegeven wie voorrang heeft. Is dit niet het geval, dan geldt officieel de regel dat verkeer van rechts voorrang heeft, maar niet alle verkeersdeelnemers nemen deze regel in acht. Je wordt daarom aangeraden voorzichtigheid te betrachten en bij twijfel altijd voorrang te verlenen.
 • Op kruispunten met op alle wegen het achthoekige stopbord (voorzien van een rood onderbord met in wit de cijfers 3 of 4) moet elke bestuurder stoppen. De bestuurders rijden vervolgens weer verder in volgorde van aankomst.
 • Als er een officiële stoet overheidsvoertuigen voorbijkomt, moeten bestuurders aan de kant van de weg stoppen tot de stoet voorbij is.
 • Als een ruiter of een begeleider van een of meer dieren een bestuurder mondeling of met een handgebaar verzoekt te stoppen, is deze verplicht daar gehoor aan te geven.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde wil oprijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.

Inhalen

 • Binnen de bebouwde kom is op wegen met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting links inhalen toegestaan.
 • Inhalen is verboden op de top van een heuvel of in een bocht.

Verkeerslichten

 • Een rood knipperend verkeerslicht bij een kruispunt heeft dezelfde betekenis als het achthoekige rode stopbord.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Bijzonderheden

Nationale parken

 • In de nationale parken mogen voertuigen niet buiten de aangegeven route rijden.

Wegennet

 • Een woestijn- en steppeland als Namibië heeft een beperkt net van verharde wegen. Het best berijdbaar zijn de wegen tussen de hoofdstad Windhoek, de belangrijkste steden en de grens met buurlanden.
 • Een groot aantal secundaire wegen heeft een wegdek van gravel, dat met de nodige voorzichtigheid berijdbaar is, maar bij hoge snelheid en in het regenseizoen slipgevaar oplevert.
 • Het grootste deel van het land kan alleen bezocht worden met een terreinvoertuig met vierwielaandrijving. Het wordt aangeraden de onverharde wegen te volgen en niet zomaar de steppe of woestijn in te rijden.
 • In het regenseizoen vormen droge rivierbeddingen een groot gevaar, omdat ze plotseling kunnen volstromen.
 • Door de enorme leegte van het land wordt geadviseerd met ten minste twee voertuigen tegelijk de woestijn in te gaan.
 • De enorme afstanden, de hitte en de eentonigheid kunnen leiden tot concentratieverlies.
 • Houd rekening met overstekend vee, hoewel het meeste groot wild binnen de grenzen van een natuurreservaat leeft. Het wordt daarom afgeraden om 's nachts en met zonsopgang en -ondergang te rijden. Volg in de nationale parken de aangelegde wegen om de schade aan de natuur zoveel mogelijk te beperken. Het is verboden om hier vanaf te wijken.
 • Het wordt afgeraden om in het donker te rijden.

Pechhulp

Pech

 • Bel bij pech in Namibië de algemene hulplijn 081 439 68 29 van de AA.
 • De pechhulp wordt verzorgd door de AA (Automobile Association of Namibia).
 • De sleepservice is bereikbaar via 061 22 42 02/1 of 081 555 94 32.
 • Kosten voor pechhulp in Namibië vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services.

Ongeval

 • Bel bij een ongeval het alarmnummer 081 96 82 van de MVA (Motor Vehicle Accident Fund) of de politie op nummer 101 11.
 • De MVA kan een ambulance en de politie naar de plek van het ongeval sturen. De MVA is mogelijk ook bereikbaar op het verkorte alarmnummer 0819.
 • Werkt een nummer niet, vraag dan naar het lokale nummer van de ambulancedienst en/of de politie.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische info over Namibië

Reisdocumenten
Adressen en telefoonnummers
Praktisch ter plaatse
Vervoer