Douaneregels in Georgië

Weet jij wat je allemaal mee mag nemen over de grens naar Georgië? Heb je bijvoorbeeld bepaalde papieren nodig om geneesmiddelen mee te nemen?

Snel naar

Alcohol | GeldTabak | Douaneregels diversen

Alcohol

Invoer

 •  4 liter alcoholische drank

Geld

Invoer

 • Binnenlandse- en buitenlandse betaalmiddelen mogen vrij worden ingevoerd.

Uitvoer

 • Binnenlandse betaalmiddelen mogen vrij worden uitgevoerd.
 • Buitenlandse betaalmiddelen mogen tot USD 500 worden uitgevoerd.

Tabak

Invoer

 • 400 sigaretten of
 • 50 sigaren of
 • 50 cigarillo's of
 • 250 g tabak

Douaneregels diversen

Overige goederen

Invoer

 • Persoonlijke bezittingen tot een gewicht van 100 kg.
 • Invoer van eenzelfde soort goederen boven de 20 kg worden belast met GEL 1 per kg.

Uitvoer

 • Kunstwerken mogen alleen uitgevoerd worden met een certificaat van het Ministerie van Cultuur. Op verzoek moet een foto getoond kunnen worden van het kunstwerk.

Geneesmiddelen

 • Gebruik je medicijnen, neem dan een Europees Medisch Paspoort mee. In dit document worden gegevens opgenomen zoals medicijngebruik, ziekte, aandoeningen en de contactgegevens van je arts. Het is tegen een geringe vergoeding onder meer verkrijgbaar bij huisartsen en apotheken.

Medische verklaring

 • Voor geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, adhd-middelen en sterke pijnstillers) is een Engelstalige medische verklaring met apostillestempel vereist. Meenemen van deze geneesmiddelen zonder verklaring is strafbaar.
 • Op hetcak.nl is te lezen welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe de verklaring aangevraagd kan worden.
 • De verklaring moet vervolgens voorzien worden van een apostillestempel. Dit kan zowel persoonlijk als per post bij de dichtstbijzijnde rechtbank. De griffiekosten zijn € 20.
 • De verklaring is 1 jaar geldig na de opgegeven ingangsdatum.
 • Vraag de verklaring minimaal 4 weken voor vertrek aan.

Huisdieren

 • Elk land heeft regels voor invoer van huisdieren. Op licg.nl is actuele informatie te vinden over huisdieren op vakantie.

Bijzonderheden

 • Informatie over wat je wel of niet mee mag nemen naar Nederland is te vinden op belastingdienst.nl. De douane-app is te downloaden via itunes.apple.com (iphone) of via play.google.com (android).
 • Ook erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve douaneregels per land ook verkeersinformatie, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en meer. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Huisdieren

 • Er zijn regels met betrekking tot invoer, vervoer en inentingen van huisdieren. Zie voor informatie de website van het Landelijk Informatiecentrum voor Gezelschapsdieren: licg.nl.
 • Denk er ook aan de regels te bekijken van de landen op de route richting Georgië.

Vervoer van huisdieren

 • Bij het vervoer van een huisdier kun je het beste uitgaan van artikel 5 in de Nederlandse Wegenverkeerswet (WvW 1994). Volgens dit artikel moet een huisdier zodanig vervoerd worden dat dit niet tot gevaarlijke situaties of verkeershinder kan leiden.

Identificatie

 • Een hond of kat heeft een EU-dierenpaspoort nodig, verkrijgbaar bij de dierenarts. Dit paspoort bevat een beschrijving van het dier, de naam en het adres van de eigenaar, het registratienummer van de chip (standaard wordt de ISO microchip 11784/11785 ingebracht) en het bewijs van inenting tegen rabiës. Tevens is er ruimte in het paspoort voor een gezondheidsverklaring en andere behandelingen of inentingen.

Meer praktische informatie over Georgië

Adressen en telefoonnummers
Verkeersregels
Vervoer
Betalen
Praktische info ter plaatse
Gezondheid
Verkeer
Internet en bellen
(Reis)documenten