Verkeersregels Frankrijk

De verkeersregels is Frankrijk zijn soms net even anders dan bij ons in Nederland. We zetten de belangrijkste algemene regels voor je op een rij.

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Frankrijk geldt de algemene regel dat de bestuurder van een voertuig altijd direct in staat moet zijn om die handelingen uit te voeren die nodig zijn om veilig te kunnen rijden.
 • Op basis van deze regel kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt, een sigaret rookt, make-up aanbrengt, iets uit het dashboardkastje pakt of onveilig schoeisel (zoals teenslippers) draagt.

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille (wat ongeveer overeenkomt met 0,25 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht).
 • Voor bestuurders die korter dan drie jaar hun rijbewijs hebben, geldt een limiet van 0,2 promille.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van alle voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Let op: ook als het voertuig stilstaat, bijvoorbeeld in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden. De telefoon mag zich tijdens het rijden niet binnen het gezichtsveld van de bestuurder bevinden.
 • Alleen handsfree bellen in de auto via een carkit is toegestaan (mits het een carkit betreft zonder hoofdtelefoon of oortjes). Bestuurders kunnen echter alsnog een boete krijgen als ze merkbaar afgeleid wordt door het handsfree bellen tijdens het rijden.

Apparatuur met een scherm

 • Er mag tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm, zoals een smartphone, tablet of dvd-speler, aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder.
 • Het gebruik van navigatieapparatuur in de auto is wel toegestaan. Ook navigatie via een smartphone is toegestaan, maar de smartphone moet in dat geval in een houder worden geplaatst en het scherm van de smartphone mag tijdens het rijden niet worden aangeraakt of worden gebruikt om berichten te lezen. Bellen met de smartphone mag alleen handsfree via een carkit. Let op: het gebruik van een smartphone om te navigeren wordt afgeraden, tenzij op de smartphone een modus kan worden ingeschakeld waarin de weergave van berichten (mail, sms, whatsapp, etc.) wordt geblokkeerd tijdens het navigeren.
 • Bestuurders mogen geen apparatuur bedienen tijdens het rijden. Ook een navigatieapparaat, of een smartphone die wordt gebruikt om te navigeren, mag door de bestuurder uitsluitend worden aangeraakt en ingesteld wanneer het voertuig op een veilige plek geparkeerd staat.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes (zelfs die van de carkit) voor bijvoorbeeld bellen of luisteren naar muziek, is verboden. Dit geldt voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers. Ook het gebruik van slechts één oortje of een hoofdtelefoon die maar één oor bedekt, is verboden.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising hebben bestuurders van rechts voorrang, tenzij anders wordt aangegeven.
 • In Frankrijk wordt niet met haaientanden, maar met een lijn van dikke blokken aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op een kruisende weg. Vaak worden deze blokken voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek. Daarnaast wordt meestal een driehoekig verkeersbord gebruikt met de daaronder de tekst Cédez le passage (Voorrang verlenen).
 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Net als in Nederland moeten bestuurders op de invoegstrook van een auto(snel)weg voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande rijbaan. Let op: Als je op de ringweg rond Parijs (Périphérique) rijdt, moet je voorrang verlenen aan bestuurders van rechts die vanaf de opritten de ringweg oprijden.

Passeren

 • Op smalle bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer. Indien nodig moet het makkelijkst wendbare voertuig uitwijken voor minder wendbare voertuigen. 

Rotonde

 • Bestuurders op een rotonde hebben voorrang als de rotonde is gemarkeerd met het driehoekige waarschuwingsbord Rotonde en/of als het bord Vous n'avez pas la priorité (U hebt geen voorrang) wordt weergegeven. Als deze borden ontbreken, hebben bestuurders die de rotonde naderen, voorrang. 

Inhalen

 • Bestuurders moeten rijdende trams rechts inhalen, tenzij er rechts onvoldoende ruimte is. Op eenrichtingswegen mag de tram ook links worden ingehaald.
 • Bestuurders mogen trams waar passagiers in- en uitstappen, niet voorbijgaan.
 • Bij het passeren van een fietser moeten auto's binnen de bebouwde kom minimaal 1 m en buiten de bebouwde kom minimaal 1,5 m afstand tot de fietser bewaren.

Stilstaan

 • Er geldt een absoluut stopverbod (en parkeerverbod) langs de twee grote verkeersassen van Parijs: de oost-westas langs de kaden aan de linkeroever van de Seine en de Quai de la Mégisserie en de noord-zuidas langs de Avenue du Général Leclerc, een deel van de Boulevard St-Michel, de Rue de Rivoli, de Boulevards de Sébastopol, de Strasbourg en Barbès et d'Ornano, de Rue Lafayette en de Avenue Jean Jaurès. 

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Het is verboden te parkeren voor ziekenhuizen, politiebureaus, postkantoren, bij rood-witte of rode markering van het trottoir en naast een onderbroken gele streep aan de rand van de weg.
 • Als bestuurders gevaarlijk parkeren (bijvoorbeeld als ze bij een zebrapad parkeren of dubbel geparkeerd staan), kan hun rijbewijs worden ingenomen.
 • In Parijs en enkele andere grote steden geldt op sommige plekken een tijdslimiet. Dit wil zeggen dat geparkeerde voertuigen slechts een beperkte tijd op dezelfde plek mogen blijven staan.
 • Parkeerschijven voor het parkeren in een zone bleu zijn verkrijgbaar bij de politie, toeristenbureaus en sommige winkels.

Alarmlichten

 • Bestuurders zijn verplicht alarmlichten te gebruiken om medeweggebruikers te waarschuwen als ze plotseling sterk moeten afremmen. Bestuurders moeten ook hun alarmlichten laten knipperen bij het naderen van een file en als ze in de file staan, zolang hun voertuig het laatste in de rij is.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het gebruik van de claxon verboden, behalve in geval van direct gevaar.
 • Buiten de bebouwde kom mag de claxon alleen worden gebruikt om een waarschuwingssignaal te geven in situaties waarin dat absoluut noodzakelijk is. Tussen zonsondergang en zonsopgang moeten bestuurders in dergelijke situaties met hun lichten knipperen.

Rijstroken en strepen op de weg

 • Doorlopende strepen mogen absoluut niet worden overschreden en mogen zelfs niet met de wielen worden geraakt.

Liften

 • Het is verboden te liften langs autosnelwegen, langs vierbaanswegen en langs wegen zonder voetpaden.

Pech of ongeval

 • Bij pech of een ongeval moet de bestuurder een veiligheidshesje aantrekken voordat deze het voertuig verlaat.
 • Ook moet de bestuurder bij pech of een ongeval de alarmlichten inschakelen en een gevarendriehoek ten minste 30 m achter het voertuig plaatsen, zodat deze zichtbaar is vanaf een afstand van 100 m.
 • Het is verboden en ook heel gevaarlijk om op de autoroute (autosnelweg) te lopen. Een bestuurder hoeft daarom bij pech of een ongeval op de autoroute geen gevarendriehoek te plaatsen. De bestuurder moet wel de alarmlichten inschakelen en een veiligheidshesje aantrekken. Alle inzittenden moeten vervolgens zo snel mogelijk aan de veilige kant van de auto uitstappen en achter de vangrail op hulp wachten.
 • Bij elk ongeval is de bestuurder verplicht zijn of haar identiteit aan de andere betrokkenen bekend te maken.
 • Bij een ongeval dat heeft geleid tot lichamelijk letsel, is de bestuurder verplicht de politie te bellen.

Bijzonderheden

Instructie van de politie

 • Op kruispunten waar agenten het verkeer regelen, moeten bestuurders bij het linksaf slaan áchter de agent omgaan, tenzij de agent anders aangeeft.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Net als in Nederland is het alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.
 • Het voeren van dimlicht is verplicht in tunnels.
 • In Frankrijk wordt geadviseerd overdag dimlicht of dagrijlicht te voeren.

Kinderen

 • Kinderen jonger dan 10 jaar moeten in een passend en goedgekeurd kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd waarbij ze een in hoogte verstelbare veiligheidsgordel moeten dragen.
 • Kinderen tot 10 jaar mogen niet op de voorstoel worden vervoerd, tenzij:
  • ze met de rug naar voren worden vervoerd in een passend kinderzitje en de airbag is uitgeschakeld;
  • de auto geen achterbank heeft;
  • de achterbank geen veiligheidsgordels heeft;
  • de achterbank al volledig is bezet met kinderen jonger dan 10 jaar.
 • In de Franse wetgeving is geen minimumlengte vastgelegd voor het dragen van gewone veiligheidsgordels. De ANWB raadt je echter aan om ook kinderen die 10 jaar of ouder zijn, maar kleiner zijn dan 1,50 m, overeenkomstig de Europese Richtlijn voor het vervoer van kinderen in de auto, te vervoeren in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger.

Roken in de auto

 • Het is in Frankrijk voor iedere inzittende van een auto of camper verboden te roken in het bijzijn van een kind onder de 18 jaar.

Lading

 • Aan de voorzijde van het voertuig mag de lading niet uitsteken.
 • Aan de achterzijde van het voertuig mag de lading maximaal 3 m uitsteken. Lading die echter meer dan 1 m naar achteren uitsteekt, moet voorzien zijn van een reflecterend bord. In het donker en bij slecht zicht moet lading die naar achteren meer dan 1 m uitsteekt, bovendien voorzien zijn van een rood licht dat op een afstand van 150 m zichtbaar is.
 • De lading mag maximaal 2,50 m breed zijn. Als de lading zijwaarts meer dan 40 cm uitsteekt, moet deze in het donker of bij slecht worden voorzien van een naar voren schijnende witte lamp of reflector en een naar achteren schijnende rode lamp of reflector.

Dashcam

Slepen

 • Op autosnelwegen is slepen verboden, behalve voor een sleepdienst.
 • Op andere wegen is slepen wel toegestaan.

Bijzonderheden

Afstand houden

 • Wanneer voertuigen of voertuigcombinaties die een toegestane maximummassa hebben van meer dan 3500 kg of die langer zijn dan 7 meter, buiten de bebouwde kom met dezelfde snelheid achter elkaar rijden, moeten ze ten opzichte van elkaar een afstand aanhouden van ten minste 50 m.

Bandenprofiel

 • De minimale profieldiepte voor banden in Frankrijk is 1,6 mm, net als in Nederland en andere EU-landen.
 • Het rijden op banden met te weinig profieldiepte wordt in Frankrijk vrij zwaar bestraft met een hoge boete of zelfs gevangenisstraf. Als een automobilist op versleten of beschadigde banden rijdt waardoor het voertuig een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid, mag deze bovendien niet verder rijden.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Wegen met gescheiden rijbanen en 4 rijstroken Autosnelwegen
Snorfietsen 25 25 verboden verboden
Bromfietsen 45 45 verboden verboden
Motoren < 80 cm³, met/zonder aanhanger 50 75 75 verboden
Motoren > 80 cm³, met/zonder aanhanger 50 80 (E: 90) 110 (A: 100) 130 (A: 110)
Personen-/bestelauto's, met of zonder aanhangwagen/caravan, toegestane maximummassa combinatie < 3500 kg 50 80 (E: 90) 110 (A: 100) 130 (A: 110)
Personen-/bestelauto's, met aanhangwagen/caravan, toegestane maximummassa combinatie > 3500 kg 50 80 (C) 80 (D) 90

Campers < 3500 kg

50 80 (E: 90) 110 (A: 100) 130 (A: 110)
Campers > 3500 kg 50 80 (B) 100 (B) 110 (B)
 • A: Deze lagere maximumsnelheid geldt:
  • Bij regen of andere neerslag.
  • Voor bestuurders die nog geen drie jaar in het bezit zijn van hun rijbewijs.
 • B: Achter op de camper moeten de stickers 80, 100 en 110 zijn aangebracht. Deze zijn onder meer bij tankstations in Frankrijk verkrijgbaar.
 • C: Voor combinaties met een toegestane maximummassa van meer dan 12.000 kg geldt een maximumsnelheid van 60 km/h.
 • D: Voor combinaties met een toegestane maximummassa van minder dan 12.000 kg geldt een maximumsnelheid van 90 km/h.
 • E: Voor wegen of weggedeelten zonder middenafscheiding met twee rijstroken per richting (2X2) geldt een hogere maximumsnelheid van 90 km/h. Bij regen of andere neerslag en voor bestuurders die nog geen drie jaar in het bezit zijn van hun rijbewijs, geldt ook hier een maximumsnelheid van 80 km/h.
 • Voor alle wegen geldt: bij een zicht van 50 m of minder is de maximumsnelheid 50 km/h.
 • De minimumsnelheid op de linkerrijstrook van autosnelwegen is 80 km/h.
 • Bij het binnenkomen van een plaats geeft een plaatsnaambord met een rode rand aan dat de maximumsnelheid 50 km/h is. Met een plaatsnaambord met een zwarte rand en een rode streep door de plaatsnaam, wordt deze maximumsnelheid weer opgeheven.

Verlaging maximumsnelheid per 1-7-2018

 • Met ingang van 1 juli 2018 is de maximumsnelheid op tweerichtingswegen zonder middenafscheiding (routes nationales en routes départementales) verlaagd van 90 naar 80 km/h.
 • Bij regen en andere neerslag en voor bestuurders die nog geen drie jaar in het bezit zijn van hun rijbewijs, geldt op deze wegen geen lagere maximumsnelheid. Je mag hier dus altijd maximaal 80 km/h rijden.
 • Uitzondering: op tweerichtingswegen zonder middenafscheiding met twee rijstroken per richting (2X2) blijft een maximumsnelheid van 90 km/h gelden, zie hierboven bij E.

Flitspaalsignalering

 • Het bezitten, meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Ook het meenemen en gebruiken van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur, telefoons, tablets en laptops) is verboden. De functie voor flitspaalsignalering moet op deze apparaten worden uitgeschakeld. Automobilisten wordt aangeraden alle flitspaalinformatie van deze apparatuur te verwijderen. Informatie over gevarenzones is wel toegestaan op een navigatiesysteem. 
 • Zie voor meer informatie: anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/verbod-flitspaalsignalering-op-navigatie.

Winterbanden

 • Aangeraden bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is niet verplicht in Frankrijk, maar het wordt aangeraden winterbanden te gebruiken op wegen die zijn bedekt met sneeuw of ijs.
 • De minimale profieldiepte voor winterbanden is 3,5 mm.
 • Soms is het blauwe bord 'sneeuwkettingen verplicht' voorzien van een onderbord met de tekst pneus neige admis (winterbanden toegestaan). Dit betekent dat hier bij sneeuw in plaats van met sneeuwkettingen ook alleen met winterbanden (M+S) mag worden gereden. De winterbanden moeten een minimale profieldiepte van 3,5 mm hebben en op vier wielen zijn gemonteerd. Zonder winterbanden is het verplicht om met sneeuwkettingen te rijden. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop een sneeuwvloksymbool wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Let op: in Luxemburg en Duitsland is het rijden op winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden.

Sneeuwkettingen

 • Verplicht bij bord - Op veel bergpassen is het gebruik van sneeuwkettingen verplicht. Dit wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een autoband met een sneeuwketting staat.
 • Als dit blauwe bord 'sneeuwkettingen verplicht' een onderbord heeft met de tekst pneus neige admis (winterbanden toegestaan), geldt het verplichte gebruik van sneeuwkettingen niet als er op winterbanden (M+S) wordt gereden. De winterbanden moeten een minimale profieldiepte van 3,5 mm hebben en op vier wielen zijn gemonteerd. Let op: als bij het blauwe sneeuwkettingenbord dit onderbord ontbreekt, moeten ook op winterbanden sneeuwkettingen worden gemonteerd.
 • Sneeuwkettingen mogen alleen worden gebruikt op besneeuwde wegen.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, is de maximumsnelheid 50 km/h of lager als in een gebruiksaanwijzing van de kettingen een lagere maximumsnelheid wordt aangegeven.
 • Kunststof sneeuwkettingen zijn ook toegestaan, mits ze aan de wettelijke eisen voldoen.

Spijkerbanden

 • Toegestaan in winterperiode - Spijkerbanden zijn toegestaan van de zaterdag voorafgaand aan 11 november t/m de laatste zondag in maart op voertuigen tot 3500 kg. Deze periode kan worden aangepast als de weersomstandigheden dat vereisen.
 • De maximumsnelheid bij gebruik van spijkerbanden is 90 km/h.
 • Voor Franse auto's met spijkerbanden geldt dat links achter op de auto een plaatje of sticker moet worden aangebracht met de snelheidslimiet '90 ' erop. Op Nederlandse auto's met spijkerbanden hoeft geen plaatje of sticker te worden aangebracht.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Frankrijk  opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m Geen limiet  
Lengte aanhanger (exclusief dissel) 12 m 12 m (A)
Lengte combinatie 18 m 18 m (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Spiegels

 • Een voertuig dat een caravan trekt, moet zijn uitgerust met achteruitkijkspiegels aan beide zijden die niet meer dan 20 cm mogen uitsteken ten opzichte van de totale breedte van de caravan.

Afstand houden

 • Als buiten de bebouwde kom voertuigen of voertuigcombinaties die een toegestane maximummassa hebben van meer dan 3500 kg of die langer zijn dan 7 meter, achter elkaar rijden met dezelfde snelheid, moeten ze ten opzichte van hun voorganger een afstand aanhouden van ten minste 50 m. Als je dus bijvoorbeeld buiten de bebouwde kom met een auto met caravan (van meer dan 7 meter) achter een vrachtauto rijdt, moet je ten minste 50 meter afstand houden.

Rijstroken

 • Met een voertuigcombinatie (zoals een auto met een caravan of aanhanger) die meer dan 7 m lang is, mag je op autosnelwegen met drie of meer rijstroken in één richting uitsluitend op de twee meest rechtse rijstroken rijden, tenzij je linksaf wilt slaan.

Bandenprofiel

 • Niet alleen de banden van het trekkende voertuig, maar ook de banden van een caravan moeten een minimale profieldiepte hebben van 1,6 mm. Het rijden op banden met te weinig profieldiepte wordt in Frankrijk vrij zwaar bestraft.

Parkeren

 • Het is verboden langs de weg de nacht door te brengen in een caravan. Het is toegestaan om enkele uren te parkeren op parkeerplaatsen langs snelwegen.

Verkeersregels bromfiets

 • In Frankrijk bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor de bestuurder en passagier. Let op: ook snorfietsers moeten in Frankrijk een helm dragen.
 • De regel dat een helm moet zijn voorzien van reflecterende elementen (ECE 22/04), geldt alleen voor helmen die in Frankrijk worden verkocht. Nederlandse bromfietsrijders hoeven daarom geen reflecterende stickers op hun helm te plakken.

Kleding

 • Sinds 20 november 2016 zijn brom- en snorfietsers en hun passagiers verplicht handschoenen te dragen. Dit moeten handschoenen met een CE-markering zijn. 

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Op een brom- of snorfiets mag alleen een passagier worden vervoerd als daarvoor een speciale zitplaats (duo- of buddyseat) aanwezig is. Er moeten ook voetsteunen aanwezig zijn.
 • Kinderen tot 14 jaar mogen alleen op een brom- of snorfiets worden vervoerd als ze een passende en goedgekeurde helm op hebben, als hun voeten op voetsteunen rusten en als er handgrepen aanwezig zijn waaraan ze zich kunnen vasthouden.
 • Kinderen jonger dan 5 jaar moeten in een kinderzitje worden vervoerd. De wielen moeten zo zijn afgeschermd dat de handen of voeten niet tussen de spaken kunnen komen.

Aanhanger

 • Bromfietsen mogen een aanhanger trekken waarvan het maximale gewicht, inclusief lading, niet meer mag zijn dan de helft van het leeggewicht van de bromfiets.

Plaats op de weg

 • Een brom- of snorfiets mag niet rijden op een autoweg, autosnelweg en wegen die verboden zijn voor langzaam verkeer.
 • Het is voor bromfietsers verboden gebruik te maken van fietsstroken en fietspaden, tenzij uit verkeersborden anders blijkt.

Naast elkaar rijden

 • Het is voor bromfietsers verboden naast elkaar te rijden.

Brommobiel in Frankrijk

 • In Frankrijk wordt een brommobiel officieel quadricycle léger à moteur genoemd. Meer ingeburgerd zijn de termen voiture sans permis (VSP) of voiturette.
 • Volgens de wet is een brommobiel gelijk aan een bromfiets. De maximumsnelheid is 45 km/h.
 • De minimumleeftijd voor het besturen van een brommobiel is 16 jaar.
 • Met een brommobiel mag op het fietspad worden gereden, tenzij er een verbod geldt voor bromfietsen (aangegeven met een verbodsbord).
 • Een brommobiel mag niet op een autoweg, autosnelweg en wegen die verboden zijn voor langzaam verkeer.
 • Bestuurders die na 1987 zijn geboren, hebben een (bromfiets)rijbewijs nodig.
 • Neem eventueel een navigatieapparaat mee om alternatieven te zoeken voor wegen die verboden zijn voor brommobielen.
 • Een brommobiel moet zijn voorzien van een NL-sticker. 
 • Er moet een retroreflecterend veiligheidshesje aanwezig zijn in het voertuig en dit moet worden gebruikt bij pech.

Bijzonderheden

Veiligheidshesje

 • Sinds 1 januari 2016 moeten bromfiets- en snorfietsbestuurders een veiligheidshesje bij zich hebben (ze mogen dit hesje dragen of bewaren in bijvoorbeeld een net of koffer). De bestuurder van een bromfiets of snorfiets is zowel 's nachts als overdag verplicht dit veiligheidshesje bij pech of een ongeval aan te trekken.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Let op: kinderen jonger dan 12 jaar moeten een fietshelm dragen. Dit geldt ook voor kinderen achter op de fiets.
 • Als je 18 jaar of ouder bent en een of meer kinderen op de fiets begeleidt die jonger zijn dan 12 jaar, ben je verplicht ervoor te zorgen dat elk van die kinderen een fietshelm draagt.

Kleding

 • Buiten de bebouwde kom moeten fietsers en hun passagiers in het donker en bij slecht zicht een veiligheidshesje dragen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Let op: kinderen jonger dan 12 die achter op de fiets worden vervoerd, moeten een fietshelm dragen. 
 • Ben je 18 jaar of ouder en vervoer je een kind dat jonger is dan 12 jaar, dan ben je verplicht ervoor te zorgen dat het kind een fietshelm draagt.
 • Kinderen jonger dan 5 jaar mogen alleen in een kinderzitje worden vervoerd waarin ze zijn vastgezet met een veiligheidsgordel.
 • Het is verboden personen boven de 14 jaar als passagier op de fiets te vervoeren.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld.

Fietsen onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Mobiele telefoon 

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes tijdens het fietsen is ook verboden.

Naast elkaar rijden

 • Na zonsondergang is het verboden om naast elkaar te fietsen.
 • Overdag is naast elkaar fietsen alleen toegestaan als hiermee het verkeer niet wordt belemmerd.

Plaats op de weg

 • Wanneer er een verplicht fietspad (rond blauw bord met witte fiets) aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.
 • Wanneer er geen verplicht fietspad aanwezig is, mogen fietsers op de rijbaan (van routes nationales, routes départementales, routes communale etc.) fietsen, tenzij met een verkeersbord wordt aangegeven dat dit verboden is. Op auto(snel)wegen (autoroutes, voies expresses etc.) is fietsen verboden.

Elektrische fiets

 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt (VAE, Vélo à Assistance Electrique), gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets. (Als de fiets een vermogen heeft tussen de 250 watt en 1 kilowatt, wordt de fiets beschouwd als bromfiets.)
 • Het dragen van een fietshelm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
 • Elektrische fietsen (VAE's) moeten waar mogelijk op het fietspad rijden.

Speedpedelec

 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/h (S-Pedelec, Speed Pedelec, VAE rapide) gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.
 • De minimumleeftijd om op een speedpedelec te rijden is 14 jaar en de bestuurder moet in het bezit zijn van het bromfietsrijbewijs.
 • De bestuurder is verplicht een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) te dragen. Voor zover bekend is het dragen van een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776:2016) niet toegestaan.
 • Ook is de bestuurder verplicht handschoenen met een CE-markering te dragen en verplicht een veiligheidshesje mee te nemen en dit zowel 's nachts als overdag bij pech of een ongeval aan te trekken.
 • Speedpedelecs mogen niet op het fietspad rijden, tenzij met een bord wordt aangegeven dat bromfietsen zijn toegestaan.

Bijzonderheden

 • In Parijs staat op sommige kruispunten met verkeerslichten een speciaal driehoekig verkeersbord met een fiets en een pijl erop dat betekent dat fietsers in de aangegeven richting (rechtdoor of rechtsaf) door rood licht mogen rijden, mits ze voorrang verlenen aan alle andere weggebruikers (vergelijkbaar met het Nederlandse verkeersbord Rechtsaf voor fietsers vrij).

Verkeersregels Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel bestuurder als passagier.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike of quad moeten een helm dragen tenzij hun zitplaats is voorzien van een veiligheidsgordel.
 • De regel dat een helm moet zijn voorzien van reflecterende elementen, geldt alleen voor helmen die in Frankrijk worden verkocht. Nederlandse motorrijders hoeven daarom geen reflecterende stickers op hun helm te plakken.

Kleding

 • Sinds 20 november 2016 zijn motorrijders en hun passagiers verplicht handschoenen te dragen. Dit moeten handschoenen met een CE-markering zijn.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het vervoeren van een passagier is toegestaan, mits er een speciale zitplaats (duo- of buddyseat) en voetsteunen aanwezig zijn.
 • Kinderen tot vijf jaar moeten worden vervoerd in een speciaal goedgekeurd kinderzitje met veiligheidsgordels dat op de motor of in het zijspan kan worden vastgezet. Kinderen vanaf vijf jaar moeten hun voeten op voetsteunen kunnen laten rusten. Het wordt in Frankrijk afgeraden om kinderen die jonger zijn dan acht jaar, op de motor te vervoeren.

Aanhanger

 • Motoren mogen een aanhanger trekken, mits deze hooguit de helft weegt van de motor.

Filerijden

 • Het is verboden in een file tussen de rijen stilstaande of langzaam rijdende auto's door te rijden.

Proef met filerijden

 • Sinds begin 2016 mogen motorrijders in elf Franse departementen bij wijze van proef, op wegen met minimaal twee rijstroken in beide richtingen en een maximumsnelheid van minstens 70 km/h, tussen langzaam rijdende en stilstaande rijen auto's doorrijden, mits hiervoor voldoende ruimte is en de voertuigen in de file niet harder rijden dan 50 km/h. 
 • Het gaat om de volgende departementen: Parijs, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Rhône, Gironde en Bouches-du-Rhône. 
 • Op wegen met meer dan twee rijstroken is filerijden alleen toegestaan op de twee meest linkse rijstroken. 
 • Filerijden is echter in de volgende gevallen verboden:
  • In de stad. 
  • Op wegen zonder middenberm.
  • Als de motorrijder harder dan 50 km/h rijdt.
  • Als de weg geheel of gedeeltelijk met ijzel of sneeuw is bedekt.

Bijzonderheden

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes voor bijvoorbeeld mobiel bellen of luisteren naar muziek, is verboden op de motor. Alleen een communicatiesysteem dat volledig in de helm is geïntegreerd, is toegestaan.

Veiligheidshesje

 • Met ingang van 1 januari 2016 moeten motorrijders een veiligheidshesje bij zich hebben op de motor (ze mogen dit hesje dragen of bewaren in bijvoorbeeld een net of koffer). De bestuurder van een motor is zowel 's nachts als overdag verplicht dit veiligheidshesje bij pech of een ongeval aan te trekken.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Frankrijk verschillen nauwelijks van die in Nederland.

Auto en motor

 • Diverse driehoekige waarschuwingsborden, zoals die voor een file of werk in uitvoering, hebben in Frankrijk een felgele in plaats van witte achtergrond.
 • Op autoroutes (autosnelwegen) worden blauwe wegwijzers met witte letters gebruikt op de overige wegen worden witte wegwijzers met zwarte letters gebruikt. Routes naar belangrijke plaatsen worden aangegeven door groene wegwijzers met witte letters. Dit zijn alternatieve routes voor de tolwegen. 
 • Bij het binnenkomen van een plaats wordt soms geen bord met de maximumsnelheid weergegeven, maar heeft het plaatsnaambord een rode rand, wat betekent dat de maximumsnelheid 50 km/h is. Met een plaatsnaambord met een zwarte rand en een rode streep door de plaatsnaam, wordt deze maximumsnelheidseis weer opgeheven.
 • Belangrijke steden, zoals Parijs en Marseille, worden vaak al honderden kilometers van tevoren aangegeven.
 • Op wegwijzers worden tolwegen aangegeven met 'Péage'.
 • Filevrije alternatieve routes van de Franse verkeersinformatiedienst Bison Futé, de zogenaamde 'Itinéaires Bis', worden aangegeven door groene borden met daarop naast de plaatsnaam het woord 'Bis' in een geel vakje of door (nieuwe) gele borden met zwarte letters en 'Bis' met gele letters in een zwart vakje.
 • Een keerverbod wordt aangegeven met een rond wit bord met een rode rand en een omgekeerde zwarte 'U' waar, anders dan in Nederland, ook een rode streep doorheen loopt.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links of rechts afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: 'Verboden links (of rechts) af te slaan'.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
 • Onder bepaalde gebods- of verbodsborden kan een onderbord zijn geplaatst met een auto die een caravan trekt. Dit bord betekent dat het gebods- of verbodsbord erboven geldt voor voertuigen die een caravan of aanhangwagen trekken van meer dan 250 kg (het bord geldt niet voor combinaties die zwaarder zijn dan 3500 kg).

Fiets en voetganger

 • Een rechthoekig blauw bord met een groene baan waarop zich een witte fietser en voetganger bevinden, geeft een groene strook aan die is gereserveerd voor voetgangers en ongemotoriseerd verkeer.

Aanduidingen

Frans Nederlands
Allumez vos feux Ontsteek uw lichten
Attention Let op!
Au pas Langzaam!
Cédez le passage Voorrang verlenen
Centre ville Centrum
Danger, dangereux Gevaar, gevaarlijk
Fin de limitation Einde snelheidsbeperking
Gendarmerie Politie
Gravier, Gravillons Steenslag
Halte Stop
Impasse Doodlopend
Itinéraire bis Alternatieve route
Limitation Snelheidsbeperking
Passage interdit Doorgang verboden
Passage protégé Voorrangskruising
Péage Tol
Priorité à droite Verkeer van rechts heeft voorrang
Prudence! Voorzichtig!
Ralentir, ralentissez Langzaam rijden
Rappel Herinnering/herhaling (van verkeersregel)
Route barrée Afgesloten rijweg
Sens unique Eenrichtingsverkeer
Serrez à droite Rechts houden
Suivre Volgen
Tenez vos distances Afstand houden
Toutes directions Doorgaand verkeer
Travaux Werk in uitvoering
Virage Bocht
Voie unique Eenbaansverkeer
Vous n'avez pas la priorité U hebt geen voorrang
Zone bleue Alleen parkeren met parkeerschijf
Zone de rencontre Woonerf (maximumsnelheid 20 km/h)
Zone rouge Stoppen verboden

Meer praktische informatie over route en onderweg:

Verkeer in Frankrijk
Tanken in Frankrijk
Verkeersboetes
Verkeersborden
Verplicht mee in de auto
Tol in Frankrijk
Verkeersinformatie Frankrijk