Verkeersborden Frankrijk

  • De meeste verkeersborden in Frankrijk zijn (vrijwel) gelijk aan de verkeersborden in Nederland.
  • Hier worden met name Franse verkeersborden getoond die niet in Nederland voorkomen of die wat betreft uiterlijk of betekenis afwijken van de Nederlandse verkeersborden.

Algemeen

Grensovergang

E39 Grensbord Frankrijk. Na dit bord gelden de verkeersregels van Frankrijk. 

 

Voorrang

AB3a Verleen voorrang op de kruising. De tekst Cédez le passage betekent: Verleen voorrang. Bij dit bord moet je voorrang verlenen, maar als er niks aankomt, hoef je niet eerst te stoppen. 
AB1 Verleen op de kruising voorrang aan voertuigen die van rechts komen.

 

Rotonde

AB25 Rotonde. Dit bord waarschuwt dat je een rotonde nadert en geeft aan dat je voorrang moet verlenen aan bestuurders die zich al op de rotonde bevinden.  
M9z U hebt geen voorrang. Deze tekst staat vaak op een onderbord onder het verkeersbord Rotonde en betekent dat je bestuurders op de rotonde voorrang moet verlenen.

 

Doodlopende weg

C13d Doodlopende weg met een uitgang voor fietsers en voetgangers. Aan het einde van deze weg kunnen gemotoriseerde voertuigen niet verder, maar fietsers en voetgangers wel. Er is ook een vergelijkbaar bord met alleen een witte voetganger.

 

Auto en motor

Snelheid

B14 Maximumsnelheid.
B33 Einde maximumsnelheid.
C25b Maximumsnelheid op een autosnelweg als het droog is en bij regen. Op een autosnelweg (autoroute) is de algemene maximumsnelheid 130 km/h, maar als het regent geldt een lagere maximumsnelheid van 110 km/h.
B25 Minimumsnelheid. Anders dan in Nederland kan in Frankrijk op bepaalde autosnelwegen en in tunnels een minimumsnelheid gelden. Als je langzamer rijdt dan de aangegeven snelheid, kun je een boete krijgen.
B43 Einde minimumsnelheid.
C4a Adviessnelheid.

 

Bebouwde kom

EB10 Bebouwde kom. Na dit bord is de maximumsnelheid 50 km/h, tenzij anders wordt aangegeven.  
EB20 Einde bebouwde kom.  Na dit bord is de maximumsnelheid 80 km/h, tenzij anders wordt aangegeven. 

 

Wegtypen

  • Er zijn ook verkeersborden die een wegtype aangeven en daarmee impliciet een maximumsnelheid aangeven. Dezelfde verkeersborden met een rode diagonale streep (zoals verkeersbord C208) geven het einde van een wegtype aan.
C207 Autosnelweg. Op een autosnelweg (autoroute) mag je maximaal 130 km/h rijden tenzij met borden iets anders wordt aangegeven. Let op: als het regent, is de maximumsnelheid op autosnelwegen 110 km/h. 
C208 Einde autosnelweg.
C107 Autoweg. Op een autoweg mag je maximaal 110 km/h rijden tenzij met borden iets anders wordt aangegeven.
B52 Erf. Op een erf (zone de rencontre) hebben voetgangers altijd voorrang en mogen ze zelfs van de rijbaan gebruikmaken als er een voetpad aanwezig is. Hier geldt een maximumsnelheid van 20 km/h.  

 

Wegwijzers

D21a Wegwijzer autoroutes. Op autoroutes (autosnelwegen) worden blauwe wegwijzers met witte letters gebruikt.
D21b Wegwijzer overige wegen. Op gewone wegen (Routes Nationales, Routes Départementales en Chemins Vicinaux) worden witte wegwijzers met zwarte letters gebruikt.
D61 Wegwijzer alternatieve routes. Hiermee worden routes naar belangrijke plaatsen aangegeven als alternatieve routes voor de tolwegen.
D79b Wegwijzer filevrije route. Met gele (of oudere groene) wegwijzers met de tekst Bis worden filevrije alternatieve routes van de Franse verkeersinformatiedienst Bison Futé, de zogenaamde Itinéaires Bis, aangegeven.
D69b Wegwijzer einde filevrije route. Fin d'itinéaires Bis betekent Einde Bis-route.

 

Weg gesloten

B7a Gesloten voor motorvoertuigen, met uitzondering van bromfietsen.
B9h Gesloten voor motoren.
B19 Gesloten voor motoren. De tekst Interdit aux betekent letterlijk: Verboden voor. In plaats van motocyclistes (motoren) kunnen hier ook andere weggebruikers worden aangeduid.

 

Keren en afslaan

B2c Verboden te keren bij de volgende kruising.
B2a Verboden linksaf te slaan bij de volgende kruising. Een vergelijkbaar bord met een pijl naar rechts geeft aan dat afslaan naar rechts bij de volgende kruising verboden is.

 

Tolwegen

  • Op de meeste autosnelwegen en bij verschillende bruggen en tunnels in Frankrijk wordt tol geheven. Betalen kan met contant geld, via een kaartjesautomaat, met een creditcard of met een tolbadge. Zie ook anwb.nl/vakantie/frankrijk/informatie/tol.  
C36 Tol. Dit verkeersbord geeft aan dat je tolpoortjes nadert. 
C62 Kaartjesautomaat voor het betalen van tol.
C64a Bemand tolpoortje.
C64b Tol betalen met een creditcard via een automaat.
C64c1 Tol betalen met contant geld via een automaat.
C64d2 Tol betalen met een tolbadge. De oranjegele letter t staat voor télépéage, wat zoveel betekent als elektronisch tol betalen.

 

Milieuzone

ZCR Lage-emissiezone (ZFE) en Permanente milieuzone (ZCR). Een ZFE en een ZCR worden met borden aangegeven. Op het bovenste witte bord met een rode cirkel in het midden staat bovenaan zone en onderaan circulation restreinte. Bij een ZFE kan de aanduiding circulation restreinte ontbreken.
ZCR-1 Onderbord permanente milieuzone. Op de onderborden staat voor welke voertuigen en wanneer de milieuzone wel en niet van toepassing is. Op onderstaande onderborden staat bijvoorbeeld aangegeven dat vrachtwagens en bestelwagens geen toegang hebben in de zone op ma t/m vr tussen 6-19 uur, behalve (sauf) als ze voorzien zijn van een milieusticker in de categorie 0 t/m 5.
ZCR-2 Einde permanente milieuzone.
 

 

Sneeuwkettingen

B26 Sneeuwkettingen verplicht op ten minste twee wielen.
C14-2 Winterbanden toegestaan. Als het verkeersbord C111 Sneeuwkettingen verplicht een onderbord heeft met de tekst Pneus neige admis Winterbanden toegestaan) en je op winterbanden rijdt, hoef je geen sneeuwkettingen aan te brengen.

 

Gesloten wegen

KC1 Weg gesloten weg na 100 meter.
C14 Weg gesloten. Dit bord geeft aan dat een weg of bergpas gesloten is. In de witte velden wordt aangegeven om welke weg of pas het gaat.  
C14-3 Weg open voor voertuigen met sneeuwkettingen.

 

Tunnel

C111 Verkeerstunnel. Dit verkeersbord geeft impliciet ook aan dat in de tunnel keren, stoppen en parkeren verboden is (behalve in noodgevallen) en dat het verplicht is verlichting te voeren
B29 Ontsteek uw lichten. Dit bord staat vaak bij de ingang van een tunnel, maar kan ook in andere situaties worden gebruikt, en geeft aan dat het verplicht is om verlichting te voeren.  

 

Noodstopstrook

C26a Noodstopstrook aan de rechterkant. Er zijn vergelijkbare borden voor een noodstopstrook aan de linkerkant en een noodstopstrook tussen twee wegen. Dit bord wordt gebruikt om een aftakking van een weg op een steile helling aan te duiden waar voertuigen die niet meer kunnen remmen, veilig een noodstop kunnen maken. Deze strook loopt meestal iets omhoog en eindigt in een grote grindbak.

 

Overige rijstroken

C28 Twee rijstroken worden samengevoegd. Er zijn diverse varianten van dit bord.
C24a Busbaan tegen de rijrichting in. Er zijn diverse varianten van dit bord.  
C24c Fietsstrook tegen de rijrichting in. Er zijn diverse varianten van dit bord.
C29a Weggedeelte waar kan worden ingehaald of een weg met gescheiden rijstroken zonder toegangsweg. Er zijn diverse varianten van dit bord.

 

Waarschuwingen

  • Veruit de meeste waarschuwingsborden in Frankrijk zijn gelijk aan die in Nederland, maar er zijn enkele borden die in Nederland niet voorkomen of er anders uitzien.
  • De tijdelijke waarschuwingsborden bij wegwerkzaamheden en dergelijke, hebben een felgele achtergrond.
A19 Vallende stenen. Dit verkeersbord waarschuwt dat het risico bestaat dat er stenen van een helling op de rijbaan vallen of dat er stenen op de weg liggen.
A15a Schapen op de weg.
AK5 Wegwerkzaamheden.
AK30 Kans op file.
AK32 Verminderd zicht.

 

Stilstaan en parkeren

B6a2 Verboden te parkeren van de 1e tot de 15e. Aan de kant van de weg waar dit bord is geplaatst, mag je van de 1e tot en met de 15e dag van de maand niet parkeren. Er is een vergelijkbaar bord dat een parkeerverbod van de 16e tot en met de 31e dag van de maand aangeeft.  
L0006 Verboden te parkeren voor een uitrit. De tekst betekent letterlijk: Verboden te parkeren - uitrit van voertuigen.
C1b Gelegenheid om een beperkte tijd gratis te parkeren met een parkeerkaart.
C1c Gelegenheid voor betaald parkeren.
M6i Parkeergelegenheid ten behoeve van elektrische auto's. Bij dit bord mag je alleen parkeren met een elektrische auto die je oplaadt (de stekker moet in de auto zitten). De tekst Interdit sauf betekent: Verboden behalve voor.

 

Caravan en aanhanger

B9i Gesloten voor voertuigen die een caravan of aanhangwagen trekken van meer dan 250 kg en die een toegestane maximummassa hebben van niet meer dan 3500 kg.
M4w Voertuigen die een aanhangwagen trekken waarvan de toegestane maximummassa meer dan 250 kg bedraagt. Dit onderbord geeft aan dat het bord erboven geldt voor de aangegeven voertuigen.
M4x Voertuigen die een caravan of aanhanger trekken van meer dan 250 kg en waarvan het totaalgewicht, voertuig plus aanhanger, niet meer dan 3500 kg bedraagt. Dit onderbord geeft aan dat het bord erboven geldt voor de aangegeven voertuigen.

 

Fiets en bromfiets

Plaats op de weg

  • De volgende verkeersborden geven paden aan die speciaal zijn bedoeld voor fietsers, snorfietsers en/of bromfietsers.
B22a Verplicht fietspad voor bestuurders van fietsen en bromfietsen zonder zijspan of aanhanger.
C113 Pad of rijstrook aanbevolen en gereserveerd voor fietsers.
C115 Groene weg (voie verte), uitsluitend bestemd voor voetgangers, fietsers en ander ongemotoriseerd verkeer.

 

Gesloten weg

B9b Gesloten voor fietsers.
B9g Gesloten voor brom- en snorfietsers.
B7b Gesloten voor alle gemotoriseerde verkeer.

 

Afslaan bij rood

M12a Fietsers mogen rechtsaf slaan als het verkeerslicht op rood staat. Ze moeten daarbij wel op de juiste wijze voorrang verlenen aan alle andere weggebruikers.

 

Bijzonderheden

C3 Pas op: brandgevaar. Attention au feu betekent: Pas op met vuur.
ID22 Militaire begraafplaats.

 

Aanduidingen

Frans Nederlands
Allumez vos feux Ontsteek uw lichten
Attention Let op!
Arrêt Stop
Au pas Langzaam!
Cédez le passage Voorrang verlenen
Centre ville Centrum
Danger, dangereux Gevaar, gevaarlijk
Fin de limitation Einde snelheidsbeperking
Gendarmerie Politie
Gravier, Gravillons Steenslag
Halte Stop
Impasse Doodlopend
Interdit Verboden
Itinéraire bis Alternatieve route
Limitation Snelheidsbeperking
Passage interdit Doorgang verboden
Passage protégé Voorrangskruising
Péage Tol
Priorité à droite Verkeer van rechts heeft voorrang
Prudence! Voorzichtig!
Ralentir, ralentissez Langzaam rijden
Rappel Herinnering/herhaling (van verkeersregel)
Route barrée Afgesloten rijweg
Sauf Uitgezonderd
Sens unique Eenrichtingsverkeer
Serrez à droite Rechts houden
Suivre Volgen
Tenez vos distances Afstand houden
Toutes directions Doorgaand verkeer
Travaux Werk in uitvoering
Virage Bocht
Voie unique Eenbaansverkeer
Vous n'avez pas la priorité U hebt geen voorrang
Zone bleue Alleen parkeren met parkeerschijf
Zone de rencontre Woonerf (maximumsnelheid 20 km/h)
Zone rouge Stoppen verboden