Verkeersboetes Frankrijk

Je hoopt het natuurlijk niet, maar wat als je de verkeersregels in Frankrijk overtreedt? Hoe zit het dan met de boete?

Boetes

 • Bij betaling binnen 15 dagen is het boetebedrag lager.
 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

Wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/h

 • Overschrijding tot 20 km/h: vanaf € 135.

Wegen met een maximumsnelheid vanaf 50 km/h

 • Overschrijding tot 20 km/h: vanaf € 68.
 • Overschrijding 20-50 km/h: vanaf € 135 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 3 jaar.
 • Overschrijding van meer dan 50 km/h: vanaf € 1.500 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 3 jaar. 

Door rood licht rijden

 • Vanaf € 135.

Overtreding inhaalverbod

 • Vanaf € 135.

Overschrijden doorgetrokken streep

 • Vanaf € 135.

Parkeerovertreding

 • Het bedrag verschilt per gemeente, maar het is maximaal het bedrag dat voor de maximaal toegestane parkeerduur betaald moet worden. Wordt niet betaald, dan wordt dit bedrag verhoogd met maximaal € 50.
 • Foutparkeren: vanaf € 35.

Niet verlenen van voorrang

 • Vanaf € 135.

Rijden zonder veiligheidsgordel/kinderbeveiligingsmiddel

 • Vanaf € 135.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • Vanaf € 135.
 • Gebruik van 'oortjes' of hoofdtelefoon (ook fietsers): vanaf € 135.

Gebruik en bezit antiradar

 • Maximaal € 1.500 en ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 3 jaar.

Rijden onder invloed

 • Van 0,5‰ tot 0,8‰ of 0,25 tot 0,40 mg/l: vanaf € 135 en ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 3 jaar (voertuig kan in beslag genomen worden).
 • Meer dan 0,8‰ of 0,4 mg/l: maximaal € 4.500, inhouding van het rijbewijs gedurende 72 uur (mogelijk verlengd tot 6 maanden), een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 3 jaar en/of een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.
 • Rijden onder invloed van drugs: maximaal € 4.500 en ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 3 jaar en/of een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.

Overtreding milieuzone

 • Rijden in milieuzone zonder geldige sticker: Vanaf € 68.

Diversen

Niet aanwezig hebben en gebruiken van een veiligheidshesje

 • Vanaf € 135.
 • Voor fietsers: vanaf € 22.

Niet aanwezig hebben en gebruiken van een gevarendriehoek

 • Vanaf € 135.

Boeteafhandeling

 • De Franse politie is bevoegd een boete (amende) tot € 750 ter plekke te innen.
 • Overtredingen zijn ingedeeld in 5 categorieën, oplopend van eenvoudige overtredingen tot zeer ernstige. Voor categorie 1 t/m 4 zijn vaste boetebedragen (amende forfaitaire) vastgesteld. 
 • Wanneer de boete binnen 15 dagen wordt betaald, is het boetebedrag verlaagd (amende forfaitaire minorée); dit geldt niet voor boetes in de eerste categorie. Na die 15 dagen, moet binnen 45 dagen de amende forfaitaire worden betaald. Is dan nog niet betaald, dan is het te betalen boetebedrag aanzienlijk hoger (amende forfaitaire majorée). 
 • Uitgebreide informatie over Franse boetes (ook Nederlandstalig) is te vinden op antai.gouv.fr. Via deze website kan ook de boete worden betaald en er staat  informatie over hoe beroep aan te tekenen.
 • Overtredingen van de 5e categorie (ernstige verkeersdelicten) worden altijd voorgelegd aan de rechter.

Puntenrijbewijs

 • Frankrijk kent een strafpuntensysteem. In het buitenland woonachtige rijbewijshouders krijgen geen strafpunten en worden ook niet geregistreerd.

Waarborgsom

 • Als de boete niet direct betaald wordt, moet een waarborgsom (caution of consignation) betaald worden ter hoogte van de opgelegde boete. Als ook de waarborgsom niet betaald wordt, wordt het voertuig, het rijbewijs of het kentekenbewijs in beslag genomen totdat er is betaald.
 • Een waarborgsom moet ook betaald worden indien beroep wordt aangetekend tegen de boete.

Aansprakelijkheid

 • De bestuurder is aansprakelijk voor met het voertuig begane overtredingen.
 • Wanneer de bestuurder niet bekend is, krijgt de kentekenhouder de boete thuisgestuurd. Deze kan aangeven wie de werkelijke bestuurder is geweest.

Boete thuis ontvangen?

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp

Meer informatie over route en onderweg in Frankrijk:

Verkeer in Frankrijk
Tanken in Frankrijk
Verkeersregels
Verkeersborden
Verplicht mee in de auto
Tol in Frankrijk
Verkeersinformatie Frankrijk