Milieuzones in Frankrijk

Hoe zit het met milieuzones in Frankrijk, waar heb je een milieusticker nodig? We leggen het je haarfijn uit.

Milieuzones

Milieusticker

 • Op grond van nieuwe wetgeving (Crit'Air) kunnen Franse steden en departementen een milieuzone instellen. Als een milieuzone is ingesteld, mag je er alleen in met een geldige milieusticker. Er zijn twee soorten milieuzones:
  • Permanente milieuzone
  • Tijdelijke milieuzone
 • Uiterlijk 31 december 2020 zal nog een derde soort worden ingevoerd: de lage-emissiezone, in Parijs met ingang van 1 juli 2019, zie verderop.
 • Er zijn stickers in zes categorieën: 0 (groen), 1 (paars), 2 (geel), 3 (oranje), 4 (rood) en 5 (grijs). De categorie wordt bepaald door het type voertuig (auto, motor, bromfiets, enzovoort), de mate van CO2-uitstoot (Euronorm) en de leeftijd van het voertuig. De groene sticker is voor de schoonste voertuigen (elektrisch of op waterstof), voor deze voertuigen gelden er geen beperkende milieumaatregelen.
 • De sticker heet in het Frans officieel certificat qualité de l'air, maar wordt ook CQA of vignette Crit’Air genoemd.
 • De meest vervuilende voertuigen, waaronder personenauto's geregistreerd vóór 1 januari 1997 en motoren van vóór 1 juni 2000, krijgen geen sticker. Zie voor de volledige indeling certificat-air.gouv.fr/docs/tableaux_classement.pdf.
 • Een sticker is geldig in heel Frankrijk maar de beperkingen die voor een sticker gelden, kunnen per stad verschillen.
 • De regels gelden ook voor voertuigen met een buitenlands kenteken.
 • Overtreding van de wet- en regelgeving (zoals geen geldige sticker, sticker niet op de juiste plaats aangebracht, sticker niet leesbaar) kan leiden tot een rijverbod voor het voertuig en een boete van € 68 bij betaling binnen 45 dagen (of eventueel € 45 bij onmiddellijke betaling ter plekke) en kan oplopen tot € 450.
 • Advies: ga je naar Frankrijk en komt je voertuig in aanmerking voor een certificat qualité de l’air, bestel er dan een, voor de prijs van nog geen 5 euro hoef je het niet te laten.
 • Informatie in het Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans over de milieustickers is te vinden op certificat-air.gouv.fr.

Permanente milieuzone

 • In een permanente milieuzone (Zone à Circulation Restreinte, ZCR) mag je alleen in met een geldige milieusticker (vignette Crit’Air). Voorbeeld: binnenstad van Parijs.
 • Een permanente zone geldt het hele jaar, maar kan beperkt worden tot bijvoorbeeld doordeweeks van 8 tot 20 uur. Buiten die uren is er geen sprake van een milieuzone en hebben ook voertuigen zonder sticker toegang, tenzij er een tijdelijke milieuzone is ingesteld. Zie ook de uitgebreide informatie verderop over Parijs.
 • Het begin en eind van een permanente milieuzone wordt met borden aangegeven.

Tijdelijke milieuzone

 • In een tijdelijke milieuzone (Zone de protection de l’air, ZPA) of een tijdelijke departementale milieuzone (Zone de protection de l’air departementale, ZPAd) is een geldige milieusticker alleen nodig in geval van (langdurige) extreme luchtvervuiling (pic de pollution).
 • De omvang van tijdelijke milieuzone (ZPA) is vastgelegd; die van een tijdelijke departementale milieuzone (ZPAd) kan per keer verschillen.
 • Is er geen sprake van extreme luchtvervuiling, dan kun je zonder sticker deze zone in.
 • De aankondiging van een tijdelijke milieuzone gebeurt onder meer via matrixborden boven de weg, radio, televisie, internet en het weerbericht.
 • Informatie over de luchtkwaliteit per regio is te vinden op atmo-france.org/la-carte-des-aasqa.

Gepland: lage-emissiezones

 • In een vijftiental Franse steden en metropolen zal een lage-emissiezone (zone à faibles émissions, ZFE) worden ingevoerd:
  • Clermont Auvergne Métropole, Eurométropole de Strasbourg, Grand Lyon, Grand Reims, Grenoble Alpes Métropole, Métropole Aix-Marseille Provence, Métropole de Toulon Provence Méditerranée, Métropole du Grand-Paris, Métropole Nice Côte d’Azur, Métropole Rouen Normandie, Montpellier Méditerranée Métropole, Parijs, Saint-Étienne Métropole, Toulouse Métropole.
  • En op Martinique: Fort-de-France.
 • De toegang tot deze lage-missiezones zal worden beperkt tot de minder vervuilende voertuigen, gebaseerd op het Crit'air-systeem. De lokale autoriteiten bepalen zelf de datum van invoering van de lage-emissiezone (uiterlijk 31 december 2020), de criteria, de omvang, de betreffende voertuigcategorieën, de duur, de uitbreiding van de regels op termijn en de uitzonderingen.
 • De lage-emissiezone van de Métropole du Grand-Paris wordt ingevoerd op 1 juli 2019, zie voor meer informatie zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr (Frans).
 • Verdere gedetailleerde gegevens ontbreken nog.

Vrijstelling gehandicapten

 • De milieumaatregelen in de milieuzones gelden niet voor voertuigen van gehandicapten in bezit van een Europese gehandicaptenparkeerkaart.
 • Let op: Het voertuig moet wél voorzien zijn van het juiste vignette Crit’Air. Indien het voertuig niet in aanmerking komt voor een sticker, bijvoorbeeld omdat het van vóór 1997 is, zal het toch toegelaten worden in een milieuzone.
 • De gehandicaptenparkeerkaart moet goed zichtbaar achter de voorruit liggen.
 • Indien iemand anders gebruikmaakt van het voertuig in afwezigheid van de bezitter van de gehandicaptenparkeerkaart, gelden de eventuele milieumaatregelen wel.

Vrijstelling oldtimers

 • Vrijstelling kan alleen worden verkregen voor in Frankrijk geregistreerde voertuigen van ten minste 30 jaar met de aantekening op het kentekenbewijs véhicule de collection. In het buitenland geregistreerde voertuigen komen niet in aanmerking voor vrijstelling.

Huurauto

 • Ter plaatse gehuurde auto’s zijn veelal voorzien van een milieusticker, maar in een ander land geregistreerde huurauto’s meestal niet. Informeer tijdig bij de verhuurder. Zie ook anwb.nl/huurauto.

Verkrijgbaarheid milieusticker

 • Het vignette Crit’Air is via de officiële website certificat-air.gouv.fr te bestellen, alleen online. Bestellen per post is niet mogelijk. De sticker is niet verkrijgbaar bij of via de ANWB.
 • De milieusticker kost € 4,21 inclusief verzending naar Nederland.
 • De sticker moet aan de binnenkant rechtsonder op de voorruit worden geplakt en gaat de hele levensduur van het voertuig mee; er is dus niet elk jaar een nieuwe sticker nodig.
 • Let op:
  • Bestel de sticker op tijd, de levertijd kan circa 10 werkdagen bedragen. Binnen 4 uur wordt een bevestiging van de bestelling per e-mail verstuurd. Dan volgt de factuur met per e-mail binnen ongeveer 24 uur. Op de factuur staat een afbeelding van het certificat qualité de l'air en kan tijdelijk gebruikt worden als bewijs bij een eventuele controle door de politie. De levering kan online gevolgd worden door te klikken op 'Tracking my application' of 'Suivre ma demande'.
  • Er zijn naast de officiële Franse website ook andere websites waar de sticker verkrijgbaar is, maar kijk goed naar de prijs (soms tientallen euro's in plaats van € 4,21) en naar de algemene voorwaarden (bijvoorbeeld geen aansprakelijkheid als de sticker na de bestelling niet aankomt).

Tips voor het invullen van de bestelling

 • Ga naar certificat-air.gouv.fr en kies rechtsboven voor de gewenste taal (hieronder staat de vertaling Engels / Nederlands / Frans).
 • Optioneel: klik op 'Simulation' om de categorie van het voertuig te vinden.
 • Klik op 'Applying for your certificate' / 'Vignette Crit’Air bestellen' / 'Demander son certificat' en vervolgens op 'Vehicles Registered Abroad' / 'Buitenlandse auto's' / 'Votre véhicules est immatriculé dans un autre pays'. Accepteer de opties om verder te kunnen gaan.
 • Raadpleeg de site van de RDW (rdw.nl of ovi.rdw.nl) om de veldcodes B, D.1, D.3, J, P.3, V.7 en V.9 op te zoeken:
  • vul het kenteken in onder ‘Voertuiggegevens raadplegen’,
  • onder optie ‘Basis/Algemeen’ staan D.1, D.3 en J, en de plaats waar het chassisnummer is ingeslagen,
  • onder optie ‘Basis/Vervaldata en historie’ staat B,
  • onder optie ‘Motor & Milieu/Milieuprestaties’ staan P.3, V.7 en V.9.
 • Voer via 'Add a vehicle' / 'Voertuig toevoegen' / 'Ajouter un véhicule' de voertuiggegevens in. De hoofdletter met of zonder cijfer is de veldcode (champ) op het kentekenbewijs:
  • A: Registration number / Kenteken / N° d'immatriculation
  • B: Date of first registration / Datum eerste toelating / Date de première immatriculation
  • J: Vehicle category / Voertuigcategorie / Catégorie de véhicule
  • P.3: Type of fuel / Brandstofsoort / Carburant
   • Diesel / Diesel / Diesel (gazole)
   • Gasoline / Benzine / Essence
   • Electric / Elektrisch / Electrique
   • Natural gas / Aardgas / Gaz naturel
   • Hydrogen / Waterstof / Hydrogène
   • Liquefied Petroleum Gas (LPG) / Autogas LPG / Gaz de pétrole liquifié GPL
   • E85 / E85 / Superéthanol
  • Certificate issuing country / Land van afgifte van het kenteken / Pays d'immatriculation
  • E: Vehicle identification number / Chassisnummer (voertuigidentificatienummer) / N° de série
  • D.1: Make / Merk / Marque
  • D.3: Commercial description / Handelsbenaming van het model / Nom commercial du modèle
  • V.9: Indication of the environmental category / Milieuklasse EG-goedkeuring (euronorm) / Norme Euro
  • V.7: CO2 (in g/km) / CO2-uitstoot / Emission de CO2
 • Het is verplicht een fotokopie van het kentekenbewijs mee te sturen in formaat pdf, jpg of png. Soms moet de foto op een lagere kwaliteit worden gezet, zodat het bestand niet te zwaar is om te verzenden (niet groter dan 400 kB).
 • Vul bij het adres eerst het huisnummer in en daarna de straatnaam.
 • Afrekenen kan alleen met een creditcard, bijvoorbeeld de ANWB Visa Card. Betaling met bankpas of bankoverschrijvingen is niet mogelijk.
 • Via certificat-air.gouv.fr kun je de bestelling volgen:
  • selecteer het symbool ‘Tracking my application’ of ‘Suivre ma commande’,
  • kies bij ‘Country of registration’ of ‘Pays d'immatriculation’ voor ‘Abroad’ of ‘Etranger’,
  • vul het kenteken van het voertuig in bij ‘Registration number’ of ‘Immatriculation’,
  • vink aan ‘Ik ben geen robot’,
  • en klik op ‘Find’ of ‘Rechercher’.

Parijs

 • Het hele centrum van Parijs is aangewezen als permanente milieuzone (ZCR). Op doordeweekse dagen tussen 8 en 20 uur mogen alleen voertuigen met een vignette Crit’Air 0 t/m 4 (de grijze sticker wordt niet toegelaten) in de zone rijden. Deze maatregel geldt ook voor voertuigen met een buitenlands kenteken.
 • De milieuzone betreft het gebied binnen de ringweg, de boulevard périphérique. De ringweg zelf behoort niet tot de permanente milieuzone.

Tijdelijke milieuzone Parijs

 • Bij extreme luchtvervuiling (smog) worden in Parijs tijdelijk strengere maatregelen getroffen. Het rijverbod in het centrum kan dan gelden voor meer categorieën stickers.
 • Het rijverbod kan dan ook uitgebreid worden tot aan de buitenring, de superpériphérique (A86). Let op: De binnenring, de boulevard périphérique, valt in dat geval ook binnen de milieuzone, de buitenring A86 zelf niet.
 • De tijdelijke maatregelen worden met borden aangegeven.

Annecy

 • In Annecy en omgeving (zone urbaine des Pays de Savoie bestaande uit de Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, de Communauté de Communes du Canton de Rumilly en de Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy) geldt een tijdelijke milieuzone (ZPA): bij aanhoudende extreme luchtvervuiling mogen voertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg zonder geldige milieusticker niet de weg op in de gehele zone.
 • De drie gemeenschappen (communautés) kunnen ieder afzonderlijk besluiten het rijverbod ook op te leggen aan voertuigen met een toegestane maximummassa tot en met 3500 kg zonder milieusticker.
 • Duurt de luchtvervuiling langer dan twee dagen, dan mogen ook voertuigen tot en met 3500 kg met een vignette Crit’Air 4 of 5 niet meer de weg op.
 • Meer informatie is te vinden op haute-savoie.gouv.fr en annecy.fr/921-zone-de-circulation-restreinte.htm (alleen in het Frans).
 • Zie voor informatie over de luchtkwaliteit in de regio Auvergne-Rhône-Alpes atmo-auvergnerhonealpes.fr (alleen in het Frans).

Chambéry

 • In Chambéry (in het departement Savoie) geldt een tijdelijke milieuzone (ZPA): bij aanhoudende extreme luchtvervuiling mogen voertuigen zonder geldige milieusticker niet de weg op in de zone. De omvang van de zone wordt bepaald door een politieverordening en hangt af van de mate en de duur van de luchtvervuiling.
 • Duurt de luchtvervuiling langer dan twee dagen, dan mogen ook voertuigen met een toegestane maximummassa tot en met 3500 kg met een vignette Crit’Air 4 of 5 niet meer de weg op.
 • Meer informatie is te vinden op grandchambery.fr (alleen in het Frans).
 • Zie voor informatie over de luchtkwaliteit in de regio Auvergne-Rhône-Alpes atmo-auvergnerhonealpes.fr (alleen in het Frans).

Drôme (departement)

 • In het departement Drôme (onder meer de steden Valence en Nyons) geldt een tijdelijke milieuzone (ZPA): bij aanhoudende extreme luchtvervuiling is de milieusticker verplicht. Na twee dagen mogen alleen voertuigen met een vignette Crit’Air 0 t/m 3 rijden. Houdt de extreme luchtvervuiling lang aan, dan kunnen nog meer categorieën onder het rijverbod vallen.
 • De milieuzone kan het gehele departement Drôme beslaan of een deel ervan.
 • Let op: de A7 (autoroute du Soleil) loopt door Drôme en kan in geval van extreme luchtvervuiling ook tot de tijdelijke milieuzone behoren.
 • Meer informatie is te vinden op drome.gouv.fr/qualite-de-l-air-r1668.html (alleen in het Frans).
 • Zie voor informatie over de luchtkwaliteit in de regio Auvergne-Rhône-Alpes atmo-auvergnerhonealpes.fr (alleen in het Frans).

Isère (departement) en Grenoble

 • In het departement Isère (onder meer Grenoble en omgeving, Grenoble-Alpes Métropole of Métropole grenobloise) geldt een tijdelijke milieuzone (ZPA): bij aanhoudende extreme luchtvervuiling is de milieusticker verplicht op alle wegen en snelwegen van Isère of delen ervan, bijvoorbeeld de metropool Grenoble.
 • De metropool Grenoble omvat 49 gemeenten, zie de site van de metropool lametro.fr/11-49-communes.htm.
 • De eerste twee dagen mogen alleen voertuigen met een milieusticker de weg op. Na twee dagen worden voertuigen met een rode of grijze sticker niet meer toegelaten. Bij zeer extreme luchtvervuiling kan de maatregel ook gelden voor voertuigen met een oranje, gele of paarse milieusticker: hoe ernstiger de luchtvervuiling, hoe meer kleuren milieustickers onder de maatregel vallen.
 • Verder geldt binnen de stadsgrenzen van Grenoble een permanent algemeen verbod voor alle oude transportvoertuigen (bestemd voor goederenvervoer) die geregistreerd zijn vóór 1 oktober 1997 en vrachtwagens van vóór 1 oktober 2001, zie de site van de metropool lametro.fr/53-je-suis-un-pro.htm.
 • Zie voor uitgebreide informatie de site van de gemeente grenoble.fr/938-certificat-qualite-de-l-air.htm en grenoble.fr/953-faq-zone-de-circulation-restreinte.htm (alleen in het Frans).
 • Zie voor informatie over de luchtkwaliteit in de regio Auvergne-Rhône-Alpes atmo-auvergnerhonealpes.fr (alleen in het Frans).

Lille

 • In Lille en omgeving geldt een tijdelijke milieuzone (ZPA): bij aanhoudende extreme luchtvervuiling mogen alleen voertuigen met een vignette Crit’Air 0 t/m 3 de zone in.
 • De zone omvat de (deel)gemeenten Lille (Rijsel), Hellemmes, La Madeleine (Berkem), Lambersart (Landbertsrode), Lezennes, Lomme, Marcq-en-Baroeul (Marke), Marquette-lez-Lille (Markette), Mons-en-Barœul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille (Sint-Andries-Rijsel) en Sequedin.
 • Enkele doorgaande wegen zijn uitgezonderd (A6, A22, A25, N227, D652), zie het kaartje op de site van de Métropole européenne de Lille (MEL) lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/Carte_circulation_différenciée_périmètre.pdf.
 • Op termijn kan de zone uitgebreid worden tot alle 90 gemeenten van de MEL.

Lyon en Villeurbanne

 • De complete stad Lyon, inclusief voorstad Villeurbanne, geldt in geval van extreme luchtvervuiling als tijdelijke milieuzone (ZPA).
 • Op die dagen kunnen in de milieuzone beperkingen voor het verkeer worden opgelegd. De beperkingen worden aangekondigd op (elektronische) borden en in de lokale media.
 • Er zijn drie niveaus van verkeersbeperkingen, al naar gelang de mate van luchtvervuiling:
  • niveau 1: verlaging van de maximumsnelheid met 20 km/h op wegen met een maximumsnelheid van ten minste 90 km/h, na één dag luchtvervuiling met 50 g/m3 stofdeeltjes;
  • niveau 2: alleen voertuigen met een vignette Crit’Air mogen de weg op, na twee dagen luchtvervuiling met 80 g/m3 stofdeeltjes of vier dagen met 50 g/m3 stofdeeltjes;
  • niveau 2 aggravé: alleen voertuigen met een vignette Crit’Air 0, 1, 2 of 3 (groen, paars, geel of oranje) mogen de weg op, na twee dagen niveau 2; voertuigen met een vignette Crit’Air 3 (oranje) kunnen eventueel geweerd worden.
 • De doorgaande routes, autowegen A6/A7 (Autoroute du soleil), de A42 en enkele belangrijke toevoer- en verbindingswegen, vallen buiten de milieuzone. Hier gelden dus geen beperkingen en is ook geen sticker nodig.
 • Zie voor informatie over de luchtkwaliteit in de regio Auvergne-Rhône-Alpes atmo-auvergnerhonealpes.fr (alleen in het Frans).

Puy-de-Dôme (departement) en Clermont-Ferrand

 • In het departement Puy-de-Dôme (onder meer Clermont-Ferrand) geldt een tijdelijke milieuzone (ZPA): bij aanhoudende extreme luchtvervuiling is de milieusticker verplicht op alle wegen van Puy-de-Dôme of delen ervan.
 • Er zijn twee niveaus van verkeersbeperkingen, al naar gelang de mate van luchtvervuiling:
  • niveau 1: verlaging van de maximumsnelheid met 20 km/h op wegen met een maximumsnelheid van ten minste 90 km/h;
  • niveau 2: alleen voertuigen met een vignette Crit’Air mogen de weg op.

Rennes

Straatsburg

Haute-Garonne (departement) en Toulouse

 • In Toulouse en Haute-Garonne geldt een tijdelijke milieuzone (ZPA): bij aanhoudende extreme luchtvervuiling mogen alleen voertuigen met een vignette Crit’Air de zone in.
 • Op die dagen kunnen in de milieuzone beperkingen voor het verkeer worden opgelegd. De beperkingen worden aangekondigd op (elektronische) borden en in de lokale media. De zone valt binnen de périphérique (rondweg) van Toulouse die gevormd wordt door de snelwegen A61, A62 en A620 (zie het kaartje op haute-garonne.gouv.fr).
 • De maatregelen kunnen verder bestaan uit een snelheidsbeperking van 20 km/h (reduire vitesse de 20 km/h) voor alle voertuigen op wegen waar gewoonlijk ten minste 90 km/h mag worden gereden, in het gehele departement Haute-Garonne.
 • Zie voor uitgebreide informatie de site van het departement haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Qualite-de-l-air-et-gestion-des-pics-de-pollution (alleen in het Frans).

Overige zones

 • Er zijn concrete plannen milieuzones in te voeren in onder andere Annemasse, Arras, Avignon, Bordeaux, Cannes, Côte Basque-Adour, Dijon, Duinkerke, Épernay, Faucigny-Glières-Bonneville, Le Havre, Vallée de la Marne.
 • Let op: Alle departementen mogen onmiddellijk maatregelen nemen bij aanhoudende extreme luchtvervuiling te vergelijken met bovenstaande, zoals beperking van de maximumsnelheid en instelling van een tijdelijke milieuzone. Maatregelen worden medegedeeld in diverse media, onder meer de website van de prefectuur van het departement (meestal www.naamdepartement.gouv.fr, soms www.naamdepartement.fr).

Écotaxe (vrachtwagens)

 • In enkele Franse departementen wordt een écotaxe geheven, maar dit geldt alleen voor vrachtvervoer.

Meer praktische informatie over Frankrijk:

Adressen en telefoonnummers
Auto en verkeer
Betalen in Frankrijk
Douaneregels in Frankrijk
Internet
Reisdocumenten
Tol in Frankrijk
Parkeren in Parijs
Vervoer in Frankrijk
Praktische info ter plaatse
Verkeersinformatie Frankrijk
Verkeersborden