Milieuzones in Frankrijk

Hoe zit het met milieuzones in Frankrijk, waar heb je een milieusticker nodig? We leggen het je haarfijn uit.

Snel naar de algemene info

Info milieusticker | Ontheffingen | Verkrijgbaarheid | Tips voor het bestellen

Voor deze steden is een milieusticker verplicht

Parijs |Grenoble | Lyon | Lille | Straatsburg | Toulouse | Overige steden | Écotaxe

Milieuzones

Milieusticker

 • Op grond van nieuwe wetgeving (Crit'Air) kunnen Franse steden een milieuzone instellen. Er zijn twee soorten milieuzones:
  • Een permanente milieuzone (Zone à Circulation Restreinte, ZCR). Hier mag je alleen in met een geldige milieusticker (vignet Crit’Air). Voorbeeld: binnenstad van Parijs. Een permanente zone geldt het hele jaar, maar kan beperkt worden tot bijvoorbeeld doordeweeks van 8 tot 20 uur. Buiten die uren is er geen sprake van een milieuzone en hebben ook voertuigen zonder sticker toegang, tenzij er een tijdelijke milieuzone is ingesteld. (Zie ook de uitgebreide informatie verderop over Parijs.)
  • Een tijdelijke milieuzone (Zone de protection de l’air, ZPA). Hier heb je alleen een geldige milieusticker nodig in geval van (langdurige) extreme luchtvervuiling (pic de pollution). Is er geen sprake van extreme luchtvervuiling, dan kun je zonder sticker deze zone in.
 • Er zijn zes verschillende stickers: groen, 1-paars, 2-geel, 3-oranje, 4-rood en 5-grijs. Welke sticker je nodig hebt, is afhankelijk van het type voertuig (auto, motor, bromfiets e.d.), de mate van CO2-uitstoot (Euronorm) en de leeftijd van het voertuig. De groene sticker is voor de schoonste voertuigen (elektrisch of op waterstof).
 • De meest vervuilende voertuigen, waaronder personenauto's geregistreerd vóór 1 januari 1997 en motoren van vóór 1 juni 2000, krijgen geen sticker. Zie voor de volledige indeling certificat-air.gouv.fr/docs/tableaux_classement.pdf.
 • Een sticker is geldig in heel Frankrijk maar de beperkingen die voor een sticker gelden, kunnen per stad verschillen.
 • De regels gelden ook voor voertuigen met een buitenlands kenteken.
 • Informatie in het Frans, Engels, Duits en Spaans over de milieustickers is te vinden op certificat-air.gouv.fr.
 • De sticker heet in het Frans officieel Certificat Qualité de l'Air, maar wordt ook CQA of vignette Crit’Air genoemd.
 • Overtreding van de wet- en regelgeving (zoals geen geldige sticker, sticker niet op de juiste plaats aangebracht, sticker niet leesbaar) kan leiden tot een rijverbod voor het voertuig en een boete van € 68 bij betaling binnen 45 dagen (of eventueel € 45 bij onmiddellijke betaling ter plekke) en kan oplopen tot € 450.

Gehandicapten

 • De beperkingen in de milieuzones gelden niet voor voertuigen van gehandicapten in bezit van een Europese gehandicaptenparkeerkaart.
 • Het voertuig moet wél voorzien zijn van de juiste milieusticker. Indien er geen sticker uitgegeven wordt, bijvoorbeeld omdat het voertuig van vóór 1997 is, zal het voertuig toch toegelaten worden in een milieuzone.
 • De gehandicaptenparkeerkaart moet goed zichtbaar achter de voorruit liggen.
 • Indien iemand anders gebruikmaakt van het voertuig in afwezigheid van de bezitter van de gehandicaptenparkeerkaart, gelden de eventuele beperkingen wel.

Verkrijgbaarheid milieusticker

 • Het Crit’Air-vignet is alleen online te bestellen met een creditcard via de officiële website certificat-air.gouv.fr. Bestellen per post is niet mogelijk. De sticker is niet verkrijgbaar bij of via de ANWB.
 • De milieusticker wordt naar Nederland thuisgestuurd en kost € 4,80 inclusief verzendkosten.
 • De sticker moet aan de binnenkant rechtsonder op de voorruit worden geplakt en gaat de hele levensduur van het voertuig mee; er hoeft dus niet elk jaar een nieuwe sticker worden gekocht.
 • Let op:
  • Bestel de sticker op tijd! De levertijd is 4 tot 6 weken. Tijdelijk kan in plaats van de sticker de coupon gebruikt worden die onder de factuur staat; op deze coupon is het kenteken van het voertuig vermeld; de factuur wordt binnen enkele dagen na afronding van de bestelling van de sticker verstuurd.
  • Er zijn naast de officiële Franse website ook andere websites waar de sticker verkrijgbaar is, maar kijk goed naar de prijs (bijv. € 30 euro in plaats van € 4,80) en naar de algemene voorwaarden (bijv. geen aansprakelijkheid als de sticker na de bestelling niet aankomt).

Tips voor het invullen van de bestelling

 • Ga naar certificat-air.gouv.fr en kies rechtsboven voor de Engelse taal.
 • Je bestelt de milieusticker via het symbool ‘Applying for your certificate’ en de optie 'Vehicles Registered Abroad'. Accepteer de opties om verder te kunnen gaan.
 • Voer via 'Add a vehicle' de voertuiggegevens in. De hoofdletter met of zonder cijfer is de veldcode (champ) op het kentekenbewijs; vertaling Engels / Nederlands / Frans:
  • A: Registration number / Kenteken / N° d'immatriculation
  • B: Date of first registration / Datum eerste toelating / Date de première immatriculation
  • J: Vehicle category / Voertuigcategorie / Catégorie de véhicule
  • P.3: Type of fuel / Brandstofsoort / Carburant
   • Diesel / Diesel / Diesel (gazole)
   • Gasoline / Benzine / Essence
   • Electric / Elektrisch / Electrique
   • Natural gas / Aardgas / Gaz naturel
   • Hydrogen / Waterstof / Hydrogène
   • Liquefied Petroleum Gas (LPG) / Autogas LPG / Gaz de pétrole liquifié GPL
   • E85 / E85 / Superéthanol
  • Certificate issuing country / Land van afgifte van het kenteken / Pays d'immatriculation
  • E: Vehicle identification number / Chassisnummer (voertuigidentificatienummer) / N° de série
  • D.1: Make / Merk / Marque
  • D.3: Commercial description / Handelsbenaming van het model / Nom commercial du modèle
  • V.9: Indication of the environmental category / Milieuklasse EG-goedkeuring (euronorm) / Norme Euro
  • V.7: CO2 (in g/km) / CO2-uitstoot / Emission de CO2
 • Het is verplicht een fotokopie van het kentekenbewijs mee te sturen in formaat pdf, jpg of png. Soms moet de foto op een lagere kwaliteit worden gezet, zodat het bestand niet te zwaar is om te verzenden (niet groter dan 400 kB).
 • De veldcodes B, D.1, D.3, J, P.3, V.7 en V.9 zijn te vinden op de site van de RDW (rdw.nl):
  • vul het kenteken in onder ‘Voertuiggegevens raadplegen’,
  • onder optie ‘Basis/Algemeen’ staan D.1, D.3 en J, en de plaats waar het chassisnummer is ingeslagen,
  • onder optie ‘Basis/Vervaldata en historie’ staat B,
  • onder optie ‘Motor & Milieu/Milieuprestaties’ staan P.3, V.7 en V.9.
 • Vul bij het adres eerst het huisnummer in en daarna de straatnaam.
 • Afrekenen kan alléén met een creditcard. Betaling met bankpas of bankoverschrijvingen is niet mogelijk.
 • Via certificat-air.gouv.fr kun je de bestelling volgen:
  • selecteer het symbool ‘Tracking my application’ of ‘Suivre ma commande’,
  • kies bij ‘Country of registration’ of ‘Pays d'immatriculation’ voor ‘Abroad’ of ‘Etranger’,
  • vul het kenteken van het voertuig in bij ‘Registration number’ of ‘Immatriculation’,
  • vink aan ‘Ik ben geen robot’,
  • en klik op ‘Find’ of ‘Rechercher’.

Huurauto

 • Ter plaatse gehuurde auto’s zijn veelal voorzien van een milieusticker, maar in een ander land geregistreerde huurauto’s meestal niet. Informeer tijdig bij de verhuurder. Zie ook anwb.nl/huurauto.

Parijs

 • Het hele centrum van Parijs is vanaf 1 januari 2017 aangewezen als permanente milieuzone (ZCR). Voertuigen moeten hier op doordeweekse dagen tussen 8 en 20 uur een milieusticker voeren. Deze maatregel geldt sinds 1 april 2017 ook voor voertuigen met een buitenlands kenteken.
 • De milieuzone betreft het gebied binnen de ringweg, de boulevard périphérique. De ringweg zelf behoort niet tot de permanente milieuzone, wel tot een mogelijk ingestelde tijdelijke zone.
 • Op dagen met extreme luchtvervuiling kan het rijverbod in het centrum ook gaan gelden voor voertuigen met bepaalde categorieën stickers (de meest vervuilende voertuigen). Dit wordt aangegeven via borden. Het rijverbod kan dan ook uitgebreid worden tot aan de buitenring, de superpériphérique (A86). Let op: de binnenring, de périphérique, valt dan ook binnen de milieuzone, de A86 niet.

Grenoble

 • In Grenoble en omgeving (Grenoble-Alpes Métropole of Métropole grenobloise) geldt een tijdelijke milieuzone (ZPA): bij aanhoudende extreme luchtvervuiling is de milieusticker verplicht op alle wegen en snelwegen binnen de metropool.
 • De metropool Grenoble omvat 49 gemeenten, zie de site van de metropool lametro.fr/11-49-communes.htm.
 • Wanneer een afgekondigd smogalarm vijf of meer dagen geldt, mogen alleen voertuigen met een groene sticker of stickers van categorie 1-5 rijden. Vanaf de zevende dag worden ook voertuigen met sticker 4 of 5 niet meer toegelaten.
 • Verder geldt binnen de stadsgrenzen van Grenoble een permanent algemeen verbod voor alle oude transportvoertuigen (bestemd voor goederenvervoer) die geregistreerd zijn vóór 1 oktober 1997 en vrachtwagens van vóór 1 oktober 2001.
 • Zie voor uitgebreide informatie de site van de gemeente grenoble.fr/938-certificat-qualite-de-l-air.htm (alleen in het Frans).

Lille

 • In Lille en omgeving geldt een tijdelijke milieuzone (ZPA): bij aanhoudende extreme luchtvervuiling mogen alleen voertuigen met een milieusticker de zone in.
 • De zone omvat de (deel)gemeenten Lille (Rijsel), Hellemmes, La Madeleine (Berkem), Lambersart (Landbertsrode), Lezennes, Lomme, Marcq-en-Baroeul (Marke), Marquette-lez-Lille (Markette), Mons-en-Barœul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille (Sint-Andries-Rijsel) en Sequedin.
 • Enkele doorgaande wegen zijn uitgezonderd, zie het kaartje op de site van de Métropole européenne de Lille (MEL) lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/Carte_circulation_différenciée_périmètre.pdf.
 • Op termijn kan de zone uitgebreid worden tot alle 90 gemeenten van de MEL.

Lyon

 • De complete stad Lyon, inclusief voorstad Villeurbanne, geldt in geval van extreme luchtvervuiling als tijdelijke milieuzone (ZPA).
 • Op die dagen kunnen in de milieuzone beperkingen voor het verkeer worden opgelegd. De beperkingen worden aangekondigd op (elektronische) borden en in de lokale media.
 • Bij dergelijke verkeersbeperkingen worden in Lyon en Villeurbanne alleen voertuigen met milieustickers 1, 2 en 3 toegelaten. Voertuigen zonder sticker worden op even kalenderdagen alleen toegelaten als het laatste cijfer in het kenteken een even nummer is. Op oneven dagen moet het laatste kentekencijfer een oneven nummer. zijn. Wanneer er vier opeenvolgende dagen met extreme luchtvervuiling zijn, geldt de beperking ook voor sticker 3.
 • De doorgaande routes, autowegen A6/A7 (Autoroute du soleil), de A42 en enkele belangrijke toevoer- en verbindingswegen, vallen buiten de milieuzone. Hier gelden dus geen beperkingen en is ook geen sticker nodig.
 • Let op: in Lyon en Villeurbanne vallen voertuigen met een buitenlands kenteken vooralsnog niet onder de regeling en hebben dus voor Lyon geen sticker nodig.

Straatsburg

Toulouse

 • In Toulouse en Haute-Garonne geldt met ingang van 27 november 2017 een tijdelijke milieuzone (ZPA): bij aanhoudende extreme luchtvervuiling mogen alleen voertuigen met een milieusticker de zone in.
 • Op die dagen kunnen in de milieuzone beperkingen voor het verkeer worden opgelegd. De beperkingen worden aangekondigd op (elektronische) borden en in de lokale media. De zone valt binnen de périphérique (rondweg) van Toulouse die gevormd wordt door de snelwegen A61, A62 en A620 (zie het kaartje op haute-garonne.gouv.fr).
 • De maatregelen kunnen verder bestaan uit een snelheidsbeperking van 20 km/h voor alle voertuigen op wegen waar gewoonlijk 130, 110, of 90 km/h mag worden gereden, tot resp. 110, 90 en 70 km/h (reduire vitesse de 20 km/h) in het gehele departement Haute-Garonne.
 • Zie voor uitgebreide informatie de site van het departement haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/Qualite-de-l-air-et-gestion-des-pics-de-pollution (alleen in het Frans).

Overige steden

 • Er zijn concrete plannen om milieuzones in te voeren in onder andere Avignon, Bordeaux, Cannes, Clermont-Ferrand, Dijon, Montpellier en Rouen.

Écotaxe (vrachtwagens)

 • In enkele Franse departementen wordt een écotaxe geheven, maar dit geldt alleen voor vrachtvervoer.

TIP: Maak je auto vakantieklaar

Laten we goed voorbereid op vakantie gaan. Want jouw vakantie ... is géén vakantie voor je auto. Die moet honderden kilometers hard werken. Met een volle caravan, volle achterbak, volle dakkoffer en als het even tegenzit: een lege accu!

Gelukkig kun je, met de juiste voorbereiding, de kans op pech wel een stuk verkleinen. Echt met een goed gevoel op vakantie? Vergeet dan niet Wegenwacht Europa Service af te sluiten. Want dan helpen wij je bij pech gewoon weer verder. Je vakantie is te leuk om stil te staan. 

Bekijk Wegenwacht pakketten

Meer praktische informatie over Frankrijk:

Adressen en telefoonnummers
Auto en verkeer
Betalen in Frankrijk
Douaneregels in Frankrijk
Internet
Reisdocumenten
Tol in Frankrijk
Parkeren in Parijs
Vervoer in Frankrijk
Praktische info ter plaatse
Verkeersinformatie Frankrijk