Verkeer in Ecuador

Ga je autorijden in Ecuador? Zorg dat je de verkeersregels kent. Op deze pagina vind je ook informatie over het wegennet.

Wegennet

 • Ecuador heeft een beperkt netwerk van wegen. 
 • In de toeristische gebieden is een goed netwerk van verharde wegen, soms zelfs snelwegen (met tolheffing). 
 • De overige wegen zijn vaak onverhard.

Verkeersveiligheid

Rijgedrag

 • Houd er rekening mee dat bestuurders in Ecuador zich vaak niet aan de verkeersregels houden en verkeersborden negeren.
 • Houd in de weekenden en tijdens de Ecuadoraanse vakanties rekening met chauffeurs die rondrijden onder invloed van alcohol.
 • Let op: Er wordt over het algemeen geen voorrang verleend aan voetgangers.

Rijomstandigheden

 • Wegen zijn soms slecht onderhouden of onbegaanbaar door overstromingen en modderlawines.
 • Bergwegen hebben vaak geen vangrails of andere voorzieningen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bovendien komt er in de bergen vaak dichte mist voor.
 • Houd rekening met kuddes vee op de weg of grazend vee langs de weg.
 • Door het ontbreken van voetpaden of trottoirs lopen er veel voetgangers op of langs de weg.
 • Vooral langs de kust rijden veel slecht onderhouden voertuigen rond en moet je rekening houden met pechgevallen op of langs de weg.

Rijden in het donker

 • Het wordt afgeraden om in het donker te rijden in Ecuador.
 • Wegen zijn soms niet verlicht en hebben geen goede wegmarkering en bewegwijzering. 
 • Ook zijn in het donker op slecht onderhouden wegen obstakels en gaten minder makkelijk te vermijden. 

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,3 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Afstand houden

 • Binnen de bebouwde kom moeten bestuurders minstens 3 m afstand houden ten opzichte van hun voorligger.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet je voorrang verlenen aan een bestuurder die de kruising al is opgereden.
 • Als twee bestuurders tegelijkertijd bij een kruising van gelijkwaardige wegen aankomen, geldt dat de bestuurder van rechts voorrang heeft, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Bestuurders op de hoofdweg hebben voorrang op bestuurders op de secundaire weg, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Op T-splitsingen moet een bestuurder op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande weg.
 • Op kruisingen zonder verkeersregeling hebben voetgangers voorrang op het overige verkeer.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde wil oprijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.

Passeren

 • In smalle straatjes en op smalle wegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.

Inhalen 

 • Het is op wegen met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting toegestaan rechts in te halen als dat uit borden blijkt.
 • Een stilstaande schoolbus waar kinderen in- en uitstappen, mag niet worden voorbijgereden zolang deze stilstaat.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Parkeren

 • Als een voertuig langer dan 24 uur staat geparkeerd op een plaats waar mag worden geparkeerd of langer dan 5 minuten staat geparkeerd op een plaats waar een parkeerverbod geldt, is een wegsleepregeling van toepassing.
 • Het is verboden te parkeren binnen 1 m van een al geparkeerd voertuig.

Pechhulp

Pech

 • Vraag ter plaatse naar het nummer voor pechhulp langs de weg, bijvoorbeeld via de lokale politie.
 • Kosten voor pechhulp in Ecuador vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services.

Ongeval

 • Bel bij een ongeval het landelijke alarmnummer 911. Je kunt ook de politie bellen op nummer 101 of de brandweer op nummer 102. 

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische informatie voor Ecuador

Adressen en telefoonnummers
Praktisch ter plaatse
(Reis)documenten
Vervoer