Verkeersregels in Denemarken

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? Hoe hard mag je rijden in Denemarken en wat zijn de verkeersregels voor fietsen? Je leest het op deze pagina.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders van rechts hebben voorrang op een kruising tenzij met verkeersborden of -tekens anders wordt aangegeven.
 • Op bergwegen en andere hellende wegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.
 • Een bord met een omgekeerde oranje Y op de snelweg betekent dat er twee snelwegen samenkomen. Bestuurders moeten andere bestuurders op de invoegende rijstrook voorrang verlenen volgens het ritsprincipe.

Rotonde

 • Bestuurders die op een rotonde rijden, hebben voorrang op bestuurders die een rotonde op willen rijden. Op alle rotondes in Denemarken staan voorrangsborden en/of haaientanden die aangeven dat bestuurders op de rotonde voorrang hebben.

Inhalen

 • Inhalen is verboden op plaatsen waar dat gevaar kan opleveren, zoals in bochten, op kruisingen en op heuvels.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Het is verboden om binnen 10 m van een kruising te parkeren.
 • In de meeste grotere steden mag je maximaal een uur parkeren. Er worden ook parkeerautomaten en parkeerschijven gebruikt.
 • In Kopenhagen kun je betaald parkeren (van maandag 8 uur tot zaterdag 17 uur). Zie international.kk.dk/transport voor meer informatie.

Licht- en geluidssignalen

 • Bestuurders zijn verplicht op snelwegen hun alarmlichten te gebruiken om medeweggebruikers te waarschuwen voor plotselinge files of andere gevaren, zoals ongevallen.
 • In de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan in geval van nood of gevaar.
 • Onnodig gebruik, ook buiten de bebouwde kom, is strafbaar.

Pech of ongeval

 • Bij pech of een ongeval moet de bestuurder een gevarendriehoek gebruiken. Deze moet op de auto(snel)weg circa 100 m en op overige wegen circa 50 m achter het voertuig worden geplaatst.
 • Bij een ongeval dat heeft geleid tot lichamelijk letsel, is de bestuurder verplicht de politie te bellen.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autosnelwegen
Bromfietsen (Deense versie) 30 30 verboden
45-mopeds 45 (A) 45 verboden
Personenauto's en motoren 50 (A) 80/90 (B) 110/130 (C)
Personenauto's, met aanhangwagen/caravan 50 (A) 70 80
Campers, toegestane maximummassa < 3500 kg 50 (A) 80/90 (B) 110/130 (C)
Campers, toegestane maximummassa > 3500 kg 50 (A) 70 80
 • A: In het centrum van Kopenhagen geldt een maximumsnelheid van 40 km/h.
 • B: Op bepaalde wegdelen kan een maximumsnelheid van 90 km/h gelden. Deze maximumsnelheid wordt aangegeven met borden.
 • C: De maximumsnelheid wordt aangegeven met borden (ook een lagere maximumsnelheid is mogelijk).
 • Bij een nat wegdek moeten bestuurders hun snelheid zodanig aanpassen dat andere weggebruikers niet worden natgespat.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is verplicht.
 • Let op: In tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.

Kinderen

 • Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar, mogen alleen in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd. Ook mogen zij niet worden vervoerd op de achterbank van een voertuig uit 1989 of uit een eerder jaar als hier geen veiligheidsgordels zijn aangebracht.
 • Kinderen van 3 jaar en ouder die kleiner zijn dan 1,35 m, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Als een kind voorin met de rug naar voren in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • Het is niet toegestaan om drie kinderen op de achterbank te vervoeren als er maar twee veiligheidsgordels aanwezig zijn.

Lading

 • Lading moet in de volgende gevallen worden gemarkeerd:
  • Als de lading van een voertuig meer dan 1 m naar voren of naar achteren uitsteekt.
  • Als de lading in de breedte meer dan 15 cm uitsteekt, gerekend vanaf de zijkant van het voertuig. De maximale breedte van een voertuig inclusief lading is 2,55 m exclusief spiegels.
 • Je kunt lading die uitsteekt, markeren door een witte doek, een reflector of in het donker een lampje (vóór wit, achter rood) aan het verst uitstekende punt te bevestigen.
 • Een fietsendrager met fietsen hoeft niet te worden gemarkeerd als deze lading de toegestane maximale afmetingen van het voertuig niet overschrijdt.

Dashcam

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Denemarken opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m   (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m   (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Spiegels

 • Auto's die een caravan trekken, moeten altijd zijn uitgerust met buitenspiegels aan beide zijden.

Extra brede aanhanger

 • Voor vervoer van een aanhanger die breder is dan 2,55 m, moet een speciale vergunning worden aangevraagd bij een vestiging van de Deense politie. Deze bepaalt of en hoe de aanhanger mag worden vervoerd.
 • Vaak worden er ook eisen gesteld aan het trekkende voertuig. In principe hoort dat in Denemarken een vrachtwagen te zijn en is het een personenauto niet toegestaan een te brede aanhanger te trekken.
 • De afdeling die hierover gaat, is te bereiken via sjyl-ukatransport@politi.dk. Zie ook politi.dk en trafikstyrelsen.dk voor meer informatie.

Verkeersregels bromfiets

 • De Deense stor knallert (grote bromfiets, ook wel knallert 45 genoemd) kan qua toegestane maximumsnelheid van 45 km/h worden vergeleken met de Nederlandse bromfiets, maar hiervoor gelden dezelfde verkeersregels als voor motoren. Deze bromfiets mag echter niet op auto(snel)wegen rijden.
 • De Deense lille knallert (kleine bromfiets, ook wel knallert 30 genoemd) kan qua toegestane maximumsnelheid van 30 km/h worden vergeleken met de Nederlandse snorfiets; voor de kleine bromfiets gelden dezelfde verkeersregels als voor een fiets.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurders van alle soorten bromfietsen. Let op: Dus ook snorfietsers moeten in Denemarken een helm dragen.

Verlichting

 • Alle bromfietsen moeten in Denemarken ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is verboden om op de snor- en bromfiets een passagier mee te nemen.

Aanhanger

 • Aan een stor knallert mag een aanhanger worden gekoppeld, aan een lille knallert niet.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Mobiele telefoon 

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan. 

Verlichting en overige vereisten

 • Een fiets moet zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet zijn voorzien van een rode reflector achter, van een witte reflector aan de voorzijde en van gele reflectoren op de pedalen.
 • De banden moeten zijn voorzien van een reflecterende strook. Als dat niet het geval is, moeten op de wielen (velgen) minimaal twee gele of oranje reflectoren zijn aangebracht.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Het is verboden om een passagier te vervoeren op een fiets.
 • Volwassen fietsers mogen wel maximaal twee kinderen jonger dan 8 jaar in kinderzitjes op de fiets vervoeren.
 • In een fietskar voor kinderen mogen twee kinderen van elke leeftijd worden vervoerd.

Fietsende kinderen

 • Kinderen jonger dan 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van iemand van 15 jaar of ouder op de openbare weg fietsen.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld.

Fietsen onder invloed

 • Als een fietser zichtbaar onder invloed is en de fiets niet meer goed kan besturen, kan een boete worden gegeven.

Plaats op de weg

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.
 • Waar fietspaden ontbreken, moeten fietsers zoveel mogelijk aan de rechterzijde van de weg rijden.
 • Ook op kruisingen en in bochten moeten fietsers uiterst rechts op de rijbaan blijven rijden en mogen ze dus niet voorsorteren. Fietsers mogen pas afbuigen wanneer het tegemoetkomende verkeer niet wordt gehinderd.

Elektrische fiets

 • Voor een standaard elektrische fiets (elcykel) met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt, gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Het dragen van een fietshelm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
 • Elektrische fietsen moeten waar mogelijk gebruikmaken van het fietspad.

Speedpedelec

 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/h en een vermogen van maximaal 4000 watt gelden in Denemarken sinds 1 juli 2018 speciale regels (het gaat om een proefproject). Deze regels komen voor een groot deel overeen met die voor gewone fietsen, met als belangrijkste uitzonderingen de minimumleeftijd, de helmplicht en de plicht om overdag licht te voeren.
 • De minimumleeftijd voor het besturen van een speedpedelec is 15 jaar en kinderen van 15-17 jaar moeten bovendien in het bezit zijn van een bromfietsrijbewijs. Bestuurders van 18 jaar en ouder hoeven geen rijbewijs te hebben om op een speedpedelec te mogen rijden (in Nederland is een bromfietsrijbewijs AM verplicht).
 • Je moet voor je speedpedelec een WA-verzekering hebben en je moet het verzekeringsbewijs bij je dragen.
 • De bestuurder van een speedpedelec is verplicht een fietshelm te dragen, maar wordt geadviseerd een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776:2016) te dragen, die het hoofd beter beschermt dan een gewone fietshelm.
 • Voor bestuurders van een speedpedelec gelden dezelfde verkeersregels en -tekens als voor bestuurders van een gewone fiets. Met een speedpedelec moet je dus ook waar mogelijk op het fietspad rijden.
 • Je bent verplicht om ook overdag licht te voeren.
 • Het is verboden om passagiers te vervoeren op een speedpedelec. Je mag dus ook geen kinderen in de kinderzitje achter op de speedpedelec vervoeren.
 • Je mag geen aanhanger achter de speedpedelec hangen.

Bijzonderheden

Stopteken

 • Het is in Denemarken niet alleen verplicht om met de hand aan te geven dat je wilt afslaan, maar ook om aan te geven dat je gaat stoppen door je linkerarm op te tillen met vlakke hand.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • De bestuurder en passagier(s) van een trike en van een quad zonder gesloten carrosserie moeten een helm dragen.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het meevoeren van een passagier is toegestaan mits het voertuig is voorzien van voetsteunen.
 • Kinderen van 5 jaar en ouder en kleiner dan 1,35 m moeten op de motor in een voor hen geschikt kinderzitje worden vervoerd en moeten een helm dragen.
 • Het is verboden kinderen jonger dan 5 jaar op de motor te vervoeren.
 • Kinderen jonger dan 5 jaar mogen wel worden vervoerd in een zijspan in een voor hen geschikt kinderzitje dat is voorzien van veiligheidsgordels.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om een aanhanger aan een motor te koppelen. 
 • Een motor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc mag een aanhanger trekken die niet zwaarder is dan 150 kg, niet breder is dan 1 m en niet langer is dan 2,50 m.

Filerijden

 • Motorrijders mogen in een file niet tussen de rijstroken met langzaam rijdende of stilstaande voertuigen door rijden.

Winterbanden

Winterbanden

 • Aangeraden bij winterse omstandigheden - Het gebruik van winterbanden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden bij winterse omstandigheden.
 • Als winterbanden worden gebruikt, moeten deze op alle wielen worden gemonteerd.
 • De ANWB adviseert je winterbanden te gebruiken met het sneeuwvloksymbool (3PMSF). Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Let op: In Duitsland is het rijden op winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden.

Sneeuwkettingen

 • Toegestaan - Het gebruik van sneeuwkettingen is toegestaan, mits daarmee het wegdek niet beschadigd wordt.

Spijkerbanden

 • Toegestaan in winterperiode - Het gebruik van spijkerbanden is toegestaan van 1 november t/m 15 april.
 • Als spijkerbanden worden gebruikt, moeten deze op alle wielen worden gemonteerd en ook op die van een eventuele aanhanger.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Denemarken wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwart silhouet van een dorp- of stadsgezicht en een plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Borden voor de bewegwijzering langs autosnelwegen zijn groen met witte letters, borden langs veel autowegen zijn blauw met witte letters en borden langs de overige wegen zijn wit met rode letters. Afritten van autosnelwegen worden aangegeven op blauwe borden met witte letters.
 • Een vierkant bord met een bruine achtergrond waarop een witte bloem met een geel hart staat afgebeeld, geeft een toeristische route aan.
 • Een rechthoekig bord met een witte achtergrond waarop twee rode pijlen tot één pijl worden samengevoegd, betekent dat twee rijstroken samenkomen en dat de verkeersdeelnemers beurtelings moeten invoegen, dus moeten ritsen.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Met een rechthoekig wit bord met een smalle rode rand, een zwarte afbeelding van een auto, een klein blauw veld met een witte P en onderaan een dikke zwarte lijn gevolgd door een smallere gearceerde lijn wordt aangegeven dat het is toegestaan om een auto te parkeren op de stoep. Als op hetzelfde bord een dikke zwarte lijn staat afgebeeld gevolgd door een iets hoger liggende smalle zwarte lijn, wordt met het bord aangegeven dat het is toegestaan om een auto gedeeltelijk op de stoep te parkeren. 

Fiets en snorfiets

 • Een rond wit bord met een rode rand en een rode schuine streep met daarop een zwarte afbeelding van een fiets en een zwarte P geeft een parkeerverbod voor fietsen aan.
 • Blauwe rechthoekige borden met een witte verticale streep eindigend in een rood blok die aangeven dat een weg doodloop, kunnen kleine witte afbeeldingen van een fiets en/of voetgangers bevatten om een doorgaand fiets- of voetpad aan te geven.
 • Een rechthoekig wit bord met een rode rand met daarop in het zwart een zwarte afbeelding van een fiets, een naar rechts wijzende pijl en de tekst Undtaget (Uitgezonderd), geeft aan dat alleen fietsers bij een rood verkeerslicht rechts af mogen slaan.
 • Een rechthoekig wit bord met een blauw veld waarop een witte fiets en de tekst Cykelgade (Fietsstraat) zijn afgebeeld met daaronder de zwarte tekst Zone geeft een zone aan die is gereserveerd voor fietsen en snorfietsen. Als in de fietsstraat door middel van borden andere voertuigen zijn toegestaan, mogen die meestal niet sneller dan 30 km/h en moeten deze speciaal rekening houden met fietsers en snorfietsers.
 • Een rond oranje bord met een grote witte C wordt gebruikt om een Supercykelsti (Superfietspad) aan te duiden. Dit is een fietspad dat gemeentegrenzen overschrijdt en speciaal is bedoeld voor fietsforenzen.

Aanduidingen

Deens Nederlands
Cykelgade Fietsstraat
Ensrettet Eenrichtingsverkeer
Fartgrænse Maximumsnelheid
Hold til højre Rechts houden
Højre Rechts
Hovedvej Snelweg
Indkørsel forbudt Verboden in te rijden
Omvej Omleiding
Parkering forbudt Verboden te parkeren
Se efter tog Kijk uit voor treinen
Smal vej Smalle weg
Undtaget Uitgezonderd
Venstre Links
Vige Voorrang verlenen

Milieuzones

 • In Denemarken zijn er milieuzones in Kopenhagen & Frederiksberg, Aarhus, Odense en Aalborg.
 • De volgende dieselvoertuigen moeten vooraf geregistreerd worden op mz.miljoezoner.dk/en/create/step1 om in deze milieuzones te mogen rijden:
  • Bestelwagens, niet ouder dan 1 januari 2007, met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg.
  • Vrachtwagens, niet ouder dan 1 oktober 2009, met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg.
  • Grote campers en bussen, niet ouder dan 1 oktober 2009, met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg én met meer dan 9 zitplaatsen inclusief de bestuurder.
 • Dieselvoertuigen, ouder dan hierboven genoemd, worden niet in de milieuzones toegelaten. Als deze dieselvoertuigen zijn voorzien van een later ingebouwd roetfilter, komen ze wel in aanmerking voor registratie.
 • Dieselvoertuigen, ouder dan dertig jaar, met een buitenlands kenteken, worden toegelaten en zijn vrijgesteld van registratie.
 • In juli 2022 en 2025 worden de regels aangescherpt.
 • De registratie is in de plaats gekomen van het milieuvignet (miljømærke).
 • Zie voor meer informatie miljoezoner.dk en eng.mst.dk/air-noise-waste/air/reducing-traffic-emissions/danish-low-emission-zones.

Meer praktische info onderweg in Denemarken

Tanken
Tol
Verkeer
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto
Verkeersinformatie Denemarken