Verkeersboetes in Denemarken

In Denemarken kan je boetes meestal direct betalen. Hier vind je de boetetarieven voor de meest voorkomende boetes.

Boeteafhandeling

 • De politie is bevoegd ter plekke een bekeuring wegens een verkeersovertreding op te leggen. Buitenlanders moeten de boete direct betalen.
 • Als de boete niet direct wordt betaald, volgt een snelrechtprocedure.

Waarborgsom

 • Als de boete niet direct betaald wordt, bijvoorbeeld omdat beroep wordt aangetekend, moet een waarborgsom betaald worden. ter hoogte van de te verwachten boete, vermeerderd met procedurekosten.
 • In plaats van het betalen van een waarborgsom kan ook het voertuig in beslag worden genomen totdat vonnis is gewezen en de boete is betaald.

Puntenrijbewijs

 • Denemarken kent voor een aantal ernstige verkeersovertredingen een strafpuntensysteem dat ook geldt voor buitenlanders.
 • Als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd aan de hand van dit systeem, geldt dat alleen in Denemarken.

Aansprakelijkheid

 • Na bekeuren op kenteken, bijvoorbeeld flitsen, wordt de kentekenhouder aangeschreven met het verzoek de identiteit van de bestuurder kenbaar te maken. De bestuurder krijgt daarna de bekeuring toegestuurd.

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Boetetarieven

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

 • Op wegen met een maximumsnelheid tot 100 km/h: vanaf DKK 1.000, afhankelijk van het percentage waarmee de snelheidslimiet is overschreden.
 • Op wegen met een maximumsnelheid van meer dan 100 km/h: vanaf DKK 1.000, afhankelijk van het percentage waarmee de snelheidslimiet is overschreden.
 • Voertuigen zwaarder dan 3.500 kg en voertuigen met aanhangwagen/caravan tot 3.500 kg: vanaf DKK 1.500, afhankelijk van het percentage waarmee de snelheidslimiet is overschreden.
 • Bij een snelheid van meer dan 140 km/h wordt de boete extra verhoogd met ten minste DKK 1.000, afhankelijk van de gereden snelheid.
 • Vanaf 60% (met aanhangwagen/caravan vanaf 40%) overschrijding van de maximumsnelheid of een snelheid van meer dan 160 km/h: naast een boete tevens een ontzegging van de rijbevoegdheid.
 • Overschrijding van de toegestane maximumsnelheid bij wegwerkzaamheden: verdubbeling van de boete.

Door rood licht rijden

 • Vanaf DKK 2.000.

Overtreding inhaalverbod

 • Vanaf DKK 2.000.

Overschrijden doorgetrokken streep

 • Vanaf DKK 500.

Parkeerovertreding

 • Vanaf DKK 510.

Niet verlenen van voorrang

 • Vanaf DKK 1.500.

Rijden zonder veiligheidsgordel/kinderbeveiligingsmiddel

 • Vanaf DKK 1.500.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • Vanaf DKK 500.

Geen verlichting overdag

 • Vanaf DKK 500.

Rijden onder invloed

 • 0,5-1,2‰: inkomensafhankelijke boete, afhankelijk van het promillage.
 • Meer dan 2.0‰: eenmaal het nettomaandinkomen en maximaal 20 dagen gevangenisstraf.
 • Afhankelijk van het alcoholpromillage kan tevens een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd van 3 tot 10 jaar.

Meer praktische info onderweg in Denemarken

Tanken
Tol
Verkeer
Verkeersregels
Verplicht mee in de auto
Verkeersinformatie Denemarken