Verkeersboetes in Cyprus

Hoeveel kosten boetes in Cyprus? De ANWB maakte een overzicht van de meest voorkomende verkeersboetes.

Boeteafhandeling

 • De politie mag ter plekke boetes opleggen voor verkeersovertredingen, maar mag de boetes niet innen.
 • Boetes kunnen online betaald worden via jccsmart.com/police. Dit geldt niet voor boetes die in de niet-erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus zijn opgelegd.

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.
 • De mogelijkheden tot het verkrijgen van consulaire bijstand in de niet-erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus zijn zeer beperkt.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Boetetarieven

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

 • 30% boven de toegestane snelheid: € 1 per km overschrijding.
 • 31-50% boven de toegestane snelheid: € 2 per km overschrijding.
 • 51-75% boven de toegestane snelheid: € 3 per km overschrijding.
 • Meer dan 75% boven de toegestane snelheid: de rechter bepaalt de hoogte van de boete.

Door rood licht rijden

 • € 85.

Overtreding inhaalverbod

 • Vanaf € 55.

Parkeerovertreding

 • € 85.

Niet verlenen van voorrang

 • Vanaf € 50.
 • Niet verlenen van voorrang aan voetgangers op voetgangersoversteekplaats: € 85.

Rijden zonder veiligheidsgordel

 • Vanaf € 85.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • Vanaf € 85.

Rijden onder invloed

 • (Geld)straf en/of ontzegging van de rijbevoegdheid, te bepalen door de rechter. Boete vanaf € 100.

Diversen

Eten of drinken tijdens het rijden

 • Vanaf € 85.

Roken in de auto

 • Bij passagiers onder 16 jaar: € 85.

Niet gebruiken van gevarendriehoek

 • Vanaf € 20.

Bijzonderheden

 • We beschikken niet over gegevens aangaande de niet-erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus.

Meer praktische informatie voor Cyprus

Adressen en telefoonnummers
Betalen
Douaneregels
Internet en bellen
(Reis)documenten
Praktisch ter plaatse
Tanken 
Verkeersregels