Verkeer in Cuba

Sommige Cubaanse verkeersregels wijken af van de Nederlandse. Om boetes te voorkomen lees je ze voor vertrek naar Cuba even door.

Snel naar

Wegennet | Algemene verkeersregels | Auto | Fiets | Motor | Bromfiets | Pechhulp

Wegennet

 • Over het hele eiland, van west (Pinar del Río) naar oost (Ciego de Avila) loopt de Carretera Central. Daarnaast zijn er twee hoofdwegen in het westelijk deel van Cuba.
 • De druk bereden wegen zijn over het algemeen berijdbaar. Ronduit slecht zijn de plattelandswegen waar weinig auto's rijden, maar waar vooral langzaam verkeer gebruik van maakt.
 • De meeste onverharde wegen kunnen niet in het regenseizoen worden bereden.
 • Rijden in het donker is, ook in de slecht verlichte straten van de steden, risicovol.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die korter dan 2 jaar een rijbewijs hebben, geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op kruisingen van twee gelijkwaardige wegen moet je voorrang verlenen aan bestuurders van rechts, tenzij anders is aangegeven met verkeerstekens.
 • Let op: Op T-splitsingen moet een bestuurder op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande weg.
 • Bestuurders op een eenrichtingsweg moeten voorrang verlenen aan voertuigen op een weg met verkeer in beide richtingen.
 • Bestuurders op een onverharde weg moeten voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg.
 • Een bord met de tekst Ceda el paso betekent dat bestuurders voorrang moeten verlenen.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde wil oprijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Parkeren

 • Het is op doorgaande wegen verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • In straten met weinig verkeer en in woonwijken mag aan beide zijden van de weg worden geparkeerd.
 • Bestuurders moeten hun voertuig zo parkeren dat ze minimaal 50 cm afstand houden ten opzichte van andere geparkeerde voertuigen.
 • Op hellingen moet bij het parkeren de auto in de versnelling worden gezet (in de eerste als de auto naar boven staat, in de achteruit als de auto naar beneden staat) en moeten de voorwielen tegen de stoeprand worden gedraaid. Is er geen stoeprand aanwezig, dan moet de bestuurder blokken voor of achter de wielen plaatsen.
 • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
  • Op fietspaden
  • Op privéwegen
  • Voor de ingang van publieke gebouwen.
  • Voor en aan de zijkant van politiebureaus, brandweerkazernes en militaire kazernes.
  • Binnen 4 m van een brandweerkraan.
  • Binnen 10 m van een straathoek. Staan er verkeerslichten, dan bedraagt de afstand 100 m.
  • Binnen 40 m voor of 10 m voorbij een bord dat een tram- of bushalte aanduidt.
  • Binnen 10 m van een spoorwegovergang.
  • Buiten de bebouwde kom op de rijbaan van de weg.

Spoorwegovergang

 • Bestuurders moeten bij overwegen die op geen enkele wijze beveiligd zijn, op minimaal 3 m afstand stoppen om zich ervan te overtuigen dat er geen trein aankomt.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom (A) Autosnelwegen
Personenauto's en motoren 50 90 100
Personenauto's en motoren met aanhanger 50 70 80
 • A: Op onverharde wegen is de maximumsnelheid 60 km/u.
 • In zones waar zich kinderen bevinden (bij scholen en dergelijke) geldt op werkdagen tijdens werkuren een maximumsnelheid van 40 km/u binnen de bebouwde kom en 60 km/u buiten de bebouwde kom.
 • In tunnels moet een snelheid van 60 km/u worden aangehouden.
 • Bij het verlaten van garages, parkeerterreinen en dergelijke is de maximumsnelheid 20 km/u.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Net als in Nederland zijn bestuurders overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet voor in de auto worden vervoerd.
 • Kinderen jonger dan 2 jaar moeten in een kinderzitje worden vervoerd (of moeten door een andere volwassene dan de bestuurder worden vastgehouden).

Verkeersregels fiets

Fietspad

 • In de stedelijke gebieden zijn fietspaden aanwezig.
 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, is het gebruik hiervan ook vaak verplicht.
 • Op de autoweg van Havana naar Playa del Este is een rijstrook gereserveerd voor fietsers.

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Fietsende kinderen

 • Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen alleen in verkeersluwe gebieden zelfstandig op de openbare weg fietsen.

Naast elkaar rijden

 • Het is niet toegestaan om naast elkaar te fietsen. Inhalen is wel toegestaan.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • Ook moeten fietsen zijn voorzien van goed werkende remmen.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Verlichting

 • Dimlicht is overdag niet verplicht.

Passagiers

 • Het vervoer van 1 passagier is toegestaan.
 • Kinderen jonger dan 7 jaar mogen niet worden vervoerd op een motor. Zij mogen wel in een zijspan worden vervoerd, mits ze vergezeld zijn van een persoon van 14 jaar of ouder.

Verkeersregels bromfiets

 • In Cuba is geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Dimlicht is overdag niet verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren, mits de bromfiets beschikt over een veilige zitplaats.
 • Kinderen jonger dan 7 jaar mogen niet op een bromfiets worden vervoerd.

Pechhulp

Pech

 • Vraag ter plaatse naar het nummer voor pechhulp langs de weg, bijvoorbeeld via de lokale politie.
 • Kosten voor pechhulp in Cuba vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services.

Ongeval

 • Bel bij een ongeval de ambulancedienst op nummer 104 en/of de politie op nummer 106. (In Ciego de Ávila en Santiago de Cuba is het nummer van de politie 116.) De brandweer is bereikbaar op nummer 105.
 • Bij een ongeval waarbij gewonden of doden zijn gevallen of schade is ontstaan aan voertuigen of publieke eigendommen, ben je verplicht onmiddellijk de politie te bellen.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische informatie Cuba

Adressen en telefoonnummers
Betalen
Douaneregels
Internet en bellen
Praktisch ter plaatse
Reisdocumenten
Tanken
Vervoer