Verkeer in Cuba

Sommige Cubaanse verkeersregels wijken af van de Nederlandse. Om boetes te voorkomen lees je ze voor vertrek naar Cuba even door.

Wegennet

Verhuurlocaties

 • Auto's zijn te huur bij de grote hotels in Havanna, op het vliegveld van Havanna in de andere grote steden op Cuba.
 • Buitenlandse verhuurbedrijven, zoals Hertz of Avis, zijn niet in Cuba aanwezig. 
 • Je kunt een moderne auto (en op aanvraag ook een oud Amerikaans model) huren bij nationale verhuurbedrijven, zoals bij het staatsverhuurbedrijf Transutur, de verwante verhuurbedrijven Rex en Cubacar en bij Havanautos.

Huurauto boeken

 • Het wordt aangeraden om in het hoogseizoen de auto ruim voor vertrek naar Cuba te boeken.
 • Zie ook anwb.nl/huurauto voor algemene informatie over het huren van een auto in het buitenland.

Voorwaarden

Rijbewijs

Leeftijd

 • Een bestuurder moet vaak ten minste 21 jaar zijn.
 • Soms is de leeftijdsgrens lager of hoger afhankelijk van het verhuurbedrijf en type auto.

Waarborg

 • Alleen met een creditcard die niet door een Amerikaanse bank is uitgegeven, kan een auto worden gehuurd. Contant geld wordt zelden als borgsom geaccepteerd.

Bijzonderheden

Ongeval

 • Buitenlanders die betrokken raken bij een ongeval (waar ze al dan niet schuldig aan zijn), kunnen hiervan zeer vervelende en langdurige gevolgen ondervinden. Zij kunnen worden verplicht in Cuba te blijven totdat duidelijk is wie de veroorzaker is van het ongeval. Deze wachtperiode kan oplopen tot 6 maanden of langer. 
 • Het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop kan leiden tot strafrechtelijke vervolging met straffen tot 10 jaar. 
 • Gebruik van alcohol door de veroorzaker van het ongeluk wordt streng bestraft. 
 • Neem in geval van een ongeval met een huurauto direct contact op met Asistur (alarmnummer +53 7 866 8527) of met de Nederlandse ambassade te Havanna (telefoon +53 7 204 25 12).

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die korter dan 2 jaar een rijbewijs hebben, geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op kruisingen van twee gelijkwaardige wegen moet je voorrang verlenen aan bestuurders van rechts, tenzij anders is aangegeven met verkeerstekens.
 • Let op: Op T-splitsingen moet een bestuurder op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande weg.
 • Bestuurders op een eenrichtingsweg moeten voorrang verlenen aan voertuigen op een weg met verkeer in beide richtingen.
 • Bestuurders op een onverharde weg moeten voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg.
 • Een bord met de tekst Ceda el paso betekent dat bestuurders voorrang moeten verlenen.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde wil oprijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Parkeren

 • Het is op doorgaande wegen verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • In straten met weinig verkeer en in woonwijken mag aan beide zijden van de weg worden geparkeerd.
 • Bestuurders moeten hun voertuig zo parkeren dat ze minimaal 50 cm afstand houden ten opzichte van andere geparkeerde voertuigen.
 • Op hellingen moet bij het parkeren de auto in de versnelling worden gezet (in de eerste als de auto naar boven staat, in de achteruit als de auto naar beneden staat) en moeten de voorwielen tegen de stoeprand worden gedraaid. Is er geen stoeprand aanwezig, dan moet de bestuurder blokken voor of achter de wielen plaatsen.
 • Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
  • Op fietspaden
  • Op privéwegen
  • Voor de ingang van publieke gebouwen.
  • Voor en aan de zijkant van politiebureaus, brandweerkazernes en militaire kazernes.
  • Binnen 4 m van een brandweerkraan.
  • Binnen 10 m van een straathoek. Staan er verkeerslichten, dan bedraagt de afstand 100 m.
  • Binnen 40 m voor of 10 m voorbij een bord dat een tram- of bushalte aanduidt.
  • Binnen 10 m van een spoorwegovergang.
  • Buiten de bebouwde kom op de rijbaan van de weg.

Spoorwegovergang

 • Bestuurders moeten bij overwegen die op geen enkele wijze beveiligd zijn, op minimaal 3 m afstand stoppen om zich ervan te overtuigen dat er geen trein aankomt.

Pechhulp

Pech

 • Vraag ter plaatse naar het nummer voor pechhulp langs de weg, bijvoorbeeld via de lokale politie.
 • Rijd je in een huurauto, bel dan de verhuurder. Deze kan je gewoonlijk verder helpen.
 • Kosten voor pechhulp in Cuba vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services.

Ongeval

 • Bel de politie op nummer 106 - Of bel de ambulancedienst op nummer 104 of de brandweer op nummer 105. In Ciego de Ávila en Santiago de Cuba is de politie bereikbaar op nummer 116.
 • Je bent verplicht onmiddellijk de politie te bellen bij een ongeval waarbij gewonden of doden zijn gevallen of schade is ontstaan aan voertuigen of publieke eigendommen.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.