Verkeer in Caribisch Nederland

Huur je een auto op de Nederlandse Antillen? Bekijk dan van tevoren de verkeersinformatie. Hieronder vertellen we je alles over het wegennet, de lokale verkeersregels en wat je moet doen als je pech onderweg krijgt.

Snel naar

Wegennet | Verkeersregels | Pechhulp

Wegennet

 • Bonaire heeft een uitgebreid wegennet van matig onderhouden, smalle tweebaanswegen. De hoofdwegen zijn geasfalteerd. 
 • Saba heeft een hoofdweg die The Road heet. De smalle weg is zeer bochtig. Er zijn vele smalle zijwegen.
 • De wegen op Sint-Eustatius verkeren in een slechte staat. 

Verkeersveiligheid

 • Verkeersborden langs de wegen zijn vaak slecht onderhouden of slecht zichtbaar of ze ontbreken helemaal, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
 • Rij voorzichtig bij slecht weer, want veel wegen kunnen door regen uiterst glad worden.
 • Houd rekening met overstekende wilde ezels of andere dieren.
 • Veel wegen zijn 's nachts slecht of helemaal niet verlicht.

Verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Basisverkeersregels

 • Op alle eilanden moeten bestuurders rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising hebben bestuurders van rechts voorrang tenzij met verkeerstekens anders is aangegeven. Soms zijn haaientanden op het wegdek weggesleten, dus neem bij twijfel geen voorrang en let goed op het overige verkeer.
 • Let op: Op T-splitsingen moeten bestuurders op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan alle bestuurders op de doorgaande weg.
 • Waar een onverharde en een verharde weg elkaar kruisen, heeft de bestuurder die op de verharde weg rijdt, altijd voorrang, ongeacht of deze van links of rechts komt.

Rotonde

 • Een bestuurder die de rotonde nadert, moet voorrang verlenen aan bestuurders die op de rotonde rijden.

Parkeren en stilstaan

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in). In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Het is buiten de bebouwde kom verboden stil te staan of te parkeren op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is of een obstakel vormt voor het overige verkeer, zoals bij of in een bocht of op een heuvel.
 • Stilstaan is verboden langs een gele doorgetrokken streep. 
 • Parkeren is verboden langs een gele doorgetrokken of onderbroken streep.

Pechhulp

Pech

 • Neem voor hulp langs de weg in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba contact op met de plaatselijke politie. 
 • In Bonaire kun je ook de HB Road Service Bonaire bellen op nummer +599 785 2604
 • Neem ook contact op met de ANWB Alarmcentrale.
 • Ga na welke pechhulp wordt vergoed in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba met het ANWB Wegenwacht Europa Plus pakket op anwb.nl/wegenwacht/europa/europaplus.

Ongeval

 • Bel het algemene alarmnummer 911

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische info over Caribisch Nederland

Adressen en telefoonnummers
Feiten en cijfers
(Reis)documenten
Vervoer in Caribisch Nederland
Praktische info ter plaatse