Verkeersregels in Canada

In Canada wijken sommige verkeersregels af van wat wij gewend zijn. Er geldt bijvoorbeeld op meerdere plaatsen een parkeerverbod. Ook zijn er specifieke regels met betrekking tot inhalen en rijstroken. Ten slotte noemen we nog een paar verkeersborden.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In vrijwel alle Canadese provincies is wetgeving van kracht op basis waarvan je bekeurd kunt worden als je je laat afleiden bij het rijden (distracted driving), of als je onvoorzichtig of gevaarlijk rijgedrag vertoont doordat je je laat afleiden. 
 • Op basis van dergelijke wetgeving kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt, iets leest, op een beeldscherm kijkt, elektronische apparatuur bedient, belt, iets schrijft of tekent, je haar kamt, make-up aanbrengt enzovoort.
 • Het kijken op het scherm van navigatieapparatuur is niet verboden, maar het bedienen van deze apparatuur tijdens het rijden wel.

Mobiele telefoon

 

 • Op basis van de wetgeving voor distracted driving is het in alle provincies verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Appen en dergelijke is eveneens verboden. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag je als bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan, behalve voor beginnende bestuurders in British Columbia en Saskatchewan.

Rijden onder invloed

 • Voor heel Canada geldt de basisregel dat het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed voor een bestuurder van een voertuig 0,8 promille is (een hoger promillage wordt beschouwd als een misdrijf). In vrijwel alle andere provincies geldt echter een lager maximaal toegestaan promillage van 0,5 promille. In Saskatchewan is het promillage 0,4 promille.
 • Voor bestuurders die minder dan twee jaar hun rijbewijs hebben en voor jonge bestuurders (16 tot 21 jaar, afhankelijk van de provincie) geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Let op: Het is verboden om een geopende fles of een geopend blikje met alcoholhoudende drank in een auto mee te nemen.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising van een hoofdweg en een secundaire weg, moeten bestuurders voorrang verlenen aan bestuurders op de hoofdweg. Gewoonlijk wordt dit aangegeven met verkeerstekens, zoals de verkeersborden Stop en Yield
 • Op een kruising van twee gelijkwaardige wegen moeten bestuurders voorrang verlenen aan bestuurders van rechts, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Op kruispunten waar op alle wegen het achthoekige stopbord (voorzien van een onderbord met de tekst 4-way/sens , 3-way/sens of All way) staat, moet iedere bestuurder stoppen. De bestuurders rijden vervolgens verder in volgorde van aankomst. Als twee bestuurders echter vrijwel gelijktijdig aankomen, geldt gewoonlijk dat de bestuurder die van rechts komt, voorrang krijgt.
 • Bestuurders moeten een bus die bij een halte wegrijdt, voorrang verlenen.
 • Als een bestuurder een politieauto, brandweerwagen of ziekenauto tegenkomt die licht- en geluidssignalen voert, moet de bestuurder aan de rechterzijde van de weg stoppen tot de auto voorbij is.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde op wil rijden, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.

Inhalen

 • Rechts inhalen is toegestaan op wegen met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting en op eenrichtingswegen. In Québec is dit niet toegestaan op wegen waar de maximumsnelheid 80 km/h of hoger is.
 • Rijdende trams moeten rechts worden ingehaald. Op eenrichtingswegen mag de tram ook links worden ingehaald.
 • Bestuurders mogen stilstaande trams met in- en uitstappende passagiers alleen voorbijrijden als er een vluchtheuvel is.
 • Bestuurders mogen een stilstaande schoolbus met knipperende rode lichten niet voorbijrijden, ongeacht uit welke richting ze komen. (Dit geldt niet op snelwegen met een fysieke barrière tussen de rijbanen.)

Verkeerslichten

 

 • Tenzij uit borden anders blijkt, is rechtsaf slaan bij een rood verkeerslicht toegestaan. Bestuurders moeten wel altijd eerst stoppen bij rood en op de juiste wijze voorrang verlenen aan het andere verkeer (ook voetgangers) voor ze afslaan. In Montreal is het verboden om rechtsaf te slaan bij rood.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • In British Columbia moeten bestuurders bij het rijden in canyons of op bergwegen een geluidssignaal geven als ze een bocht naderen met minder dan 60 m vrij zicht.

Parkeren

 • Elke provincie heeft zijn eigen wetten en de regels kunnen bovendien per gemeente verschillen. Je wordt daarom aangeraden ter plekke na te vragen wat de regels voor parkeren zijn. Hier worden alleen enkele algemene richtlijnen gegeven. 
 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren. 
 • Op smalle wegen mag je slechts aan één kant van de weg parkeren.
 • In de winter is parkeren langs de weg in sommige plaatsen verboden om sneeuwschuivers te ruimte te geven.
 • Bij het parkeren op een helling moeten bestuurders de voorwielen van hun auto tegen de stoeprand draaien.
 • Parkeren is onder andere verboden op meer dan 30 cm van de stoeprand en ter hoogte van een gele lijn.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Wegen met gescheiden rijbanen en 4 rijstroken (highways)
Alle voertuigen 45-50 80-90 90-120
 • De maximumsnelheden verschillen per provincie of territorium en zijn altijd met borden aangegeven. In bovenstaande tabel is alleen een richtlijn 'van-tot' opgenomen.
 • Bij wegwerkzaamheden is de maximumsnelheid in de regel 60 km/h.
 • In schoolzones en speelzones is de maximumsnelheid in de regel 30 km/h. De beperking geldt in schoolzones op schooldagen en in speelzones dagelijks.

Flitspaalsignalering

 • In veel provincies is het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur verboden.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • In de meeste staten moet ook overdag verlichting worden gevoerd.  Zie drivinglaws.aaa.com voor de regelgeving per staat.
 • Auto- en campermodellen die na 1990 op de weg zijn gebracht, moeten zijn voorzien van dagrijverlichting. In Yukon, waar het zes maanden per jaar donker is, geldt deze verplichting ook voor voertuigen die ouder zijn.

Kinderen

 • In alle provincies en territoria is het gebruik van een in Canada goedgekeurd kinderzitje verplicht. De regelgeving met betrekking tot leeftijds- en gewichtsgrenzen verschilt per provincie en territorium (zie ook hiervoor drivinglaws.aaa.com, selecteer Canada en kijk onder Select a law, maar voor heel Canada kunnen de volgende algemene richtlijnen worden vermeld:
  • Baby's moeten tot ze ten minste 1 jaar zijn en 9 tot 10 kg wegen, worden vervoerd in een goedgekeurd en passend kinderzitje met de rug naar voren. Wanneer een dergelijk kinderzitje voorin wordt geplaatst, moet de airbag zijn uitgeschakeld.
  • Kinderen moeten tot ze ten minste 9 jaar, 36 kg en/of 1,45 m zijn, worden vervoerd in een goedgekeurd en passend kinderzitje.
  • Kinderen moeten in diverse provincies en territoria ten minste 18 kg zijn om op een goedgekeurde zittingverhoger te mogen zitten.

Roken in de auto

 • Het is in de meeste provincies en territoria in Canada voor iedere inzittende van een auto of camper verboden te roken in het bijzijn van minderjarigen.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht voor bestuurder en passagier in heel Canada.
 • Eventuele speakers in de helm of 'oortjes' mogen niet worden gebruikt om muziek af te spelen, maar uitsluitend voor communicatie.

Verlichting

 • Dimlicht overdag is verplicht in heel Canada, behalve in New Brunswick en Nova Scotia. In deze provincies wordt het gebruik van dimlicht overdag echter zeer aangeraden.

Passagiers

 • Het vervoer van 1 passagier is toegestaan.

Verkeersregels bromfiets

 • In Canada is geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • De Engelse benaming voor bromfiets is moped en de Franse benaming is cyclomoteur.
 • Canada kent geen uniforme definitie van een bromfiets en elke provincie heeft zijn eigen regels. Raadpleeg drivinglaws.aaa.com/tag/mopeds-other voor wetgeving per provincie.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • In alle provincies behalve in New Brunswick en Nova Scotia is het voeren van dimlicht overdag verplicht.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is voor iedere fietser verplicht in British Columbia, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island en Grand Falls-Windsor (Newfoundland en Labrador) en in de stad Whitehorse in het territorium Yukon.
 • In Alberta, Manitoba en Ontario is het dragen van een helm alleen voor fietsers onder de 18 jaar verplicht.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • Fietsen moeten achter een rode reflector hebben.
 • Ook moeten fietsen zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Passagiers mogen alleen in een zitje of op een daarvoor geschikte bagagedrager worden vervoerd.

Fietspad

 • Waar fietspaden zijn, moeten fietsers daar ook gebruik van maken.
 • In diverse provincies en territoria zijn fietsroutes. Zie canadatrails.ca/biking voor meer informatie.

Elektrische fiets

 • De regelgeving voor een elektrische fiets (Power Assisted Bicycle/PAB ) kan per provincie verschillen. Een elektrische fiets wordt beschouwd als PAB (en bijvoorbeeld niet als bromfiets) als deze werkende pedalen heeft, de trapondersteuning stopt bij een snelheid van 32 km/h en het vermogen van de motor niet groter is dan 500 watt. 
 • Gewoonlijk geldt dat de bestuurder en de eventuele passagier beiden een helm moeten dragen en dat de bestuurder minimaal 16 jaar oud moet zijn.
 • Zie bijvoorbeeld ebikebc.com/electric-bike-regulations-in-canada voor informatie over de regelgeving per provincie.

Bijzonderheden

Hoofdtelefoon

 • In Manitoba en Quebec is het verboden om een hoofdtelefoon te dragen tijdens het fietsen.

Verkeersborden

 • Verkeersborden in Canada 
 • De teksten op veel verkeersborden in Canada zijn in het Engels, in het Frans of in het Engels en het Frans. Soms wordt op de borden bovendien een taal gebruikt die door de oorspronkelijke bevolking wordt gesproken, zoals Cree.
 • De waarschuwingsborden zijn gele (of bij wegwerkzaamheden oranje), op hun punt staande vierkante borden met daarop in zwart een waarschuwingssymbool of -tekst.
 • Witte vierkante borden met een dunne zwarte rand en een rode cirkel met een rode schuine balk geven aan dat wat in de cirkel wordt weergegeven, verboden is. 
 • Witte vierkante borden met een dunne zwarte rand en een groene cirkel geven aan dat wat in de cirkel wordt weergegeven, toegestaan is.

Auto en motor

 • Een wit vierkant bord met een zwarte rand met een rode cirkel waarin een kleine zwarte of rode afbeelding van het achthoekige stopbord wordt weergegeven met een rode balk erover betekent: Verboden te stoppen.
 • Een wit vierkant bord met een groene cirkel met daarin een zwarte pijl omhoog en een pijl naar rechts, betekent dat je rechtdoor of rechtsaf mag gaan, maar dat links afslaan verboden is. Er zijn vele varianten van dit bord met een of meerdere pijlen. 
 • Naar rechts afslaan (en naar links afslaan vanuit een eenrichtingsweg naar een eenrichtingsweg) bij een rood verkeerslicht is toegestaan, tenzij uit borden anders blijkt (een bord met daarop een afbeelding van het bord Verboden rechts (of links) af te slaan met daaronder een rood verkeerslicht). In Quebec en op Montréal Island is het echter altijd verboden.
 • Een rood knipperend (verkeers)licht bij een kruispunt heeft dezelfde betekenis als het achthoekige rode stopbord.
 • In Québec kan op het rode achthoekige stopbord in plaats van het woord STOP het Franse woord ARRÊT voorkomen.
 • Een waarschuwingsbord dat een geblokte rand heeft of volledig geblokt is, betekent: doodlopende weg. Een pijl binnen deze geblokte rand betekent: pas op, gevaarlijke bocht.
 • Een vierkant geel bord met in zwart een snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 80 km/h) geeft een adviessnelheid aan.
 • De borden die de maximumsnelheid aangeven, zijn in de hoogte rechthoekig, wit met een zwarte rand en een zwarte tekst die de snelheid vermeldt, bijvoorbeeld 80 km/h.
 • Voertuigen die niet sneller kunnen rijden dan 40 km/h, zijn op de achterzijde voorzien van een driehoekig oranje bord met een rode rand.
 • Een hoog rechthoekig wit bord met zwarte rand en in zwart een voetganger betekent: Voetgangersoversteekplaats. Staan er twee kinderen op, dan betekent het: Oversteekplaats voor schoolkinderen.

Aanduidingen

Engels/Frans Nederlands
Stop/Arrêt Stoppen
Do not block intersection Kruising niet blokkeren
Lane/Voie Rijstrook
No hitch hiking Liften verboden
No thru road Doodlopende weg
No standing Verboden te parkeren
Slower traffic keep right Langzamer verkeer moet rechts houden
Use lower gear/Rétrogradez Lagere versnelling gebruiken
Yield Voorrang verlenen

Pechhulp

Pech

 • Bel bij pech in Canada de algemene hulplijn +1 800 222 4357. (Je kunt ook 222 kiezen als je mobiel belt.) Bel ook de ANWB Alarmcentrale.
 • De pechhulp wordt verzorgd door wegenwachtdiensten in Canada die aangesloten zijn bij de CAA (Canadian Automobile Association). 
 • Ga na welke pechhulp wordt vergoed in Canada met het ANWB Wegenwacht Europa Plus pakket op anwb.nl/wegenwacht/europa/europaplus.

Ongeval

 • Bel bij een ongeval het landelijke alarmnummer 911. (Je kunt ook een 0 kiezen en doorgeven welke hulpdienst je nodig hebt. Als je op je mobiele telefoon 112 kiest, word je doorverbonden naar het alarmnummer 911.)
 • Bij een ongeval waarbij gewonden zijn gevallen of de schade meer dan 1000 CAD bedraagt, ben je verplicht de politie te bellen en op de plaats van het ongeval te blijven tot de politie is gearriveerd.
 • Een kleine aanrijding zonder gewonden en met blikschade die niet meer bedraagt dan 1000 CAD, moet binnen 24 uur worden gemeld bij een Collision Reporting Centre of bij het dichtstbijzijnde politiebureau.
 • Let op: Het is ten strengste verboden en strafbaar de plaats van een ongeval te verlaten zonder eventuele gewonden te helpen en gegevens uit te wisselen.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische info Canada

Adressen en telefoonnummers
Betalen
Douaneregels
Internet en bellen
Praktisch ter plaatse
(Reis)documenten
Tanken
Vervoer