Verkeersregels in Bulgarije

Tot welke leeftijd moet je kind in een kinderzitje? En hoe hard mag je rijden in Bulgarije? De ANWB maakte een overzicht van de belangrijkste verkeersregels.

Snel naar

Algemene verkeersregels | Auto | Winterbanden | Caravan en aanhangwagen | Maximumsnelheid | Fiets | Motor | Bromfiets | Verkeersborden

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising hebben bestuurders van rechts voorrang, tenzij anders wordt aangegeven.
 • Trams hebben altijd voorrang, ook op voetgangers die een voetgangersoversteekplaats (zebra) willen oversteken.
 • Afslaande bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders die rechtdoor gaan. Bij twee elkaar tegemoet rijdende voertuigen, heeft het voertuig dat rechtdoor rijdt of rechtsaf slaat voorrang op het voertuig dat linksaf slaat. 
 • Als op een gelijkwaardige kruising twee elkaar tegemoetkomende bestuurders linksaf willen slaan, dan moeten zij voor elkaar langs gaan.

Rotonde

 • Als er bij een rotonde géén voorrangsborden of -tekens staan (maar bijvoorbeeld alleen het ronde blauwe verkeersbord met witte pijlen), hebben bestuurders van rechts voorrang, net als op een gewone kruising. Wees bij dit soort rotondes extra voorzichtig en neem geen voorrang, want mogelijk zijn niet alle weggebruikers op de hoogte van de voorrangsregels.
 • Er zijn ook rotondes waar een voorrangsbord (driehoekig wit met een rode rand) staat. Hier hebben bestuurders die op de rotonde rijden, voorrang. 

Inhalen

 • Stilstaande trams mogen stapvoets worden voorbijgereden als er een vluchtheuvel is. Als een vluchtheuvel ontbreekt, moeten bestuurders achter de tram wachten.
 • In colonne rijdend verkeer mag niet worden ingehaald.

Parkeren

 • In straten met eenrichtingsverkeer mag alleen aan de linkerkant worden geparkeerd.
 • Voor parkeren in blauwe en groene zones moet een parkeerkaartje worden gekocht.
 • In Sofia kan parkeergeld ook via een sms-bericht worden betaald. Hier mag je in de blauwe zone maximaal 2 uur en in de groene zone maximaal 4 uur parkeren. Zie visitsofia.bg voor meer informatie.

Geluidssignalen

 • Claxonneren mag alleen als waarschuwingssignaal om een ongeval te voorkomen.
 • Het gebruik van de claxon binnen de bebouwde kom is van 12-16 uur en van 22-6 uur (op feestdagen van 22-9 uur) absoluut verboden.
 • Een verbod tot claxonneren wordt soms ook aangegeven met een speciaal verkeersbord.

Spoorwegovergang

 • Bij een onbewaakte spoorwegovergang moeten bestuurders stoppen om te kijken of er een trein aankomt voor zij oversteken.

Pech of ongeval

 • De bestuurder en inzittenden moeten, wanneer zij het voertuig verlaten bij pech of een ongeval op een auto(snel)weg, een veiligheidshesje dragen.
 • Een ongeval moet aan de politie worden gerapporteerd.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Het is verplicht het hele jaar door overdag dimlicht of dagrijlicht (ook led) te voeren.
 • Let op: in tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.

Kinderen

 • Kinderen kleiner dan 1,50 m mogen alleen in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd. 
 • Als een kind met de rug naar voren, voor in de auto in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • In een auto waarin geen veiligheidsgordels aanwezig zijn, mogen kinderen jonger dan 3 jaar niet worden vervoerd en mogen kinderen vanaf 3 jaar die kleiner zijn dan 1,50 m alleen achterin worden vervoerd.

Slepen

 • Het slepen van een voertuig op een autosnelweg is alleen toegestaan tot de eerste afrit.

Winterbanden

Winterbanden

 • Verplicht in winterperiode - Van 15 november tot 1 maart is het gebruik van winterbanden verplicht in Bulgarije.
 • Banden met de aanduiding M+S (MS of M&S) en/of het sneeuwvloksymbool (3PMSF) worden als winterband beschouwd. De ANWB adviseert je banden te gebruiken waarop in elk geval het sneeuwvloksymbool wordt aangegeven. Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • De voorgeschreven minimale profieldiepte voor winterbanden is 4 mm.
 • De winterbanden moeten op alle vier de wielen zijn gemonteerd.

Sneeuwkettingen

 • Verplicht bij bord - Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, moeten die op de aangedreven wielen gemonteerd worden.
 • De maximumsnelheid met sneeuwkettingen is 50 km/h.
 • Alleen op wegen die zijn bedekt met sneeuw of ijs, is het gebruik van sneeuwkettingen toegestaan.

Spijkerbanden

 • Verboden - Het gebruik van spijkerbanden is verboden.

Caravan of aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Bulgarije opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m   (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m   (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autosnelwegen
Bromfietsen 45  45  verboden 
Personenauto's, campers, minibusjes (12 plaatsen) en bestelwagens, toegestane maximummassa < 1000 kg 50 90 130 (A)
Campers, busjes en bestelwagens, toegestane maximummassa 1000-3500 kg 50 80 100
Motoren 50 80 100
Personenauto's en busjes, met aanhangwagen/caravan 50 70 100 (B)
 • A: Waar dit door borden wordt aangegeven is de maximumsnelheid 140 km/h.
 • B: De ANWB adviseert je om met een caravan of aanhangwagen de Nederlandse maximumsnelheid van 90 km/h aan te houden. Rij hooguit 100 km/h als je combinatie daar geschikt voor is. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren met de rekentool 'caravantrekker' (anwb.nl/auto/trekauto): als de ANWB het rijden met jouw combinatie een veilig keuze vindt én als de prestaties van de combinatie bij 80 of 90 km/h voldoende zijn (minstens 4 sterren), kun je overwegen 100 km/h te rijden waar dat is toegestaan.

Flitspaalsignalering

 • Gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • In apparatuur (zoals navigatieapparatuur en telefoons) moet de functie voor signalering van vaste flitspalen of trajectcontroles zijn uitgeschakeld.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Veiligheidshesje

 • Het is voor fietsers verplicht om in het donker of bij slecht zicht buiten de bebouwde kom een veiligheidshesje te dragen.

Verlichting en overige vereisten

 • De fiets moet zijn voorzien van vaste lampen met voor wit of geel licht en achter rood.
 • De fiets moet achter een rechthoekige, rode reflector hebben en op de wielen moeten witte of gele reflectoren zijn aangebracht.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Over regelgeving met betrekking tot het vervoeren van passagiers op de fiets zijn ons geen gegevens bekend.

Kinderen op de fiets

 • Kinderen onder de 12 jaar mogen op de stoep fietsen.

Plaats op de weg

 • Alleen in enkele grotere steden zijn er speciale fietspaden.
 • Waar fietspaden ontbreken, moeten fietsers zoveel mogelijk aan de rechterzijde van de weg rijden.

Naast elkaar rijden

 • Het is fietsers verboden naast elkaar te rijden.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel bestuurder als passagier.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan een persoon op de motor mee te nemen.
 • Kinderen jonger dan 10 jaar moeten in een geschikt kinderzitje worden vervoerd.

Aanhanger

 • Het is toegestaan een aanhanger achter de motor te koppelen.

Verkeersregels bromfiets

 • In Bulgarije bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Op een brom- of snorfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats.
 • Kinderen die jonger zijn dan 10 jaar, mogen alleen in een kinderzitje worden vervoerd, zodat ook hun benen voldoende beschermd zijn.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Bulgarije wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • De tekst op plaatsnaamborden en andere verkeersborden langs grote wegen en aan de kust wordt vaak zowel in het cyrillische als in het Latijnse schrift (Frans) weergegeven.

Auto en motor

 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een vierkant blauw bord met daarop een witte, afbuigende weg en een weg die rechtdoor voert naar een rood-wit geblokt vlak, geeft aan waar zich een noodstopstrook bevindt waar bestuurders in geval van nood hun voertuig tot stilstand kunnen brengen.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een witte snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 30) geeft een minimumsnelheid aan.
 • Een driehoekig waarschuwingsbord met een gele achtergrond met daarin een dikke zwarte stip geeft aan dat bestuurders een punt naderen waar vaak ongelukken gebeuren.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.

Voetganger en fiets

 • Behalve het bekende ronde blauwe bord Fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.

 

Meer praktische informatie onderweg in Bulgarije

Tanken
Tol
Verkeer
Verkeersboetes
Verplicht mee in de auto