Verkeersregels Brazilië

Welke verkeersregels gelden er in Brazilië? Wat is bijvoorbeeld de maximumsnelheid? En wat neem je verplicht mee in je auto? Je leest het hier!

Snel naar

Verkeersregels auto | Verkeersregels bromfiets | Verkeersregels fiets | Maximumsnelheid | Verkeersregels motor | Algemene verkeersregels

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Brazilië geldt de algemene regel dat de bestuurder van een voertuig dat voertuig altijd veilig moet kunnen bedienen. Het is daarom bijvoorbeeld verboden te rijden met slippers aan en ook mag een bestuurder niet uit een geopend portierraam hangen of een elleboog uit het portierraam laten hangen.

Rijden onder invloed

 • Er geldt een absoluut alcoholverbod; een alcoholgehalte in het bloed tot 0,2 promille wordt echter getolereerd ter compensatie van mogelijke fouten in de meetapparatuur.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat, bijvoorbeeld in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders die een kruising naderen, moeten voorrang verlenen aan bestuurders van rechts, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde nadert, moet voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.

Inhalen

 • Als er passagiers in of uit een bus of ander openbaar vervoersmiddel stappen, moeten bestuurders hun snelheid minderen en mogen zij alleen inhalen als dit geen gevaar voor de passagiers oplevert.
 • Bestuurders moeten bij het inhalen van fietsers een afstand van 1,50 m in acht nemen.

Verkeerslichten

 • Het is ook bij groen licht verboden een kruising op te rijden wanneer deze niet vrij is van verkeer.
 • Bij het bord livre a direita (rechtsaf vrij) is het toegestaan rechtsaf te slaan als het verkeerslicht op rood staat.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat. Buiten de bebouwde kom mag bij het inhalen een geluidssignaal worden gegeven.
 • Van 22-6 uur is het geven van geluidssignalen verboden.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in).

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Sinds juli 2016 is in Brazilië het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag verplicht op alle auto(snel)wegen, ook op die in stedelijk gebied. Op overige wegen geldt deze verplichting niet.
 • Let op: in tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.

Kinderen

 • Kinderen jonger dan 10 jaar moeten altijd achter in de auto worden vervoerd.
 • Kinderen jonger dan 7½ jaar moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
 • Kinderen vanaf 5 jaar mogen eventueel ook op een goedgekeurde zittingverhoger zitten.

Verkeersregels bromfiets

 • In Brazilië is geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets wordt in Brazilië een ciclomotor genoemd. Een bromfiets is een motor met een maximale cilinderinhoud van 50 cm³ en een maximale rijsnelheid van 50 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel de bestuurder als een eventuele passagier.
 • De bestuurder moet, als zijn helm niet is voorzien van een vizier, een stofbril dragen.

Kleding

 • Het dragen van beschermende kleding is verplicht voor zowel de bestuurder als een eventuele passagier.

Verlichting

 • Dimlicht is ook overdag verplicht.

Passagiers

 • Het vervoer van 1 passagier is toegestaan, mits er een geschikte zitplaats voor een passagier op de bromfiets aanwezig is.
 • Het is verboden om kinderen die jonger zijn dan 7 jaar, achterop te vervoeren.

Verkeersregels fiets

Fietspad

 • Rio de Janeiro beschikt over ongeveer 320 km aan fietspaden waarvan 150 km langs het strand voert.
 • Waar dat is aangegeven, mogen fietsers ook van het voetpad gebruikmaken.

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht, behalve voor gebruikers van een elektrische fiets.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van reflectoren voor en achter en op de pedalen.
 • Ook moeten fietsen zijn voorzien van een bel en een spiegel aan de linkerkant.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom (A) Buiten bebouwde kom op verharde wegen Buiten bebouwde kom op onverharde wegen
Personenauto's, motoren en campers < 3500 kg 30 110 60

Personenauto's met aanhanger/caravan

30 80 60
 • A: Binnen de bebouwde kom geldt bovendien het volgende:
  • Op stadsautosnelwegen geldt een maximumsnelheid van 80 km/h.
  • Op doorgaande hoofdwegen met (in de regel) op de kruispunten verkeerslichten geldt een maximumsnelheid van 60 km/h.
  • Op wegen die van of naar een stadsautosnelweg of een hoofdweg voeren, geldt een maximumsnelheid van 40 km/h.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier. De bestuurder moet, als zijn helm niet is voorzien van een vizier, een stofbril dragen.

Kleding

 • Het dragen van beschermende kleding is verplicht.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht is ook overdag verplicht.

Passagiers

 • Het vervoer van 1 passagier is toegestaan.
 • Kinderen jonger dan 7 jaar mogen niet op de motor worden vervoerd.

 

 

Meer praktische informatie over Brazilië

Verkeer
Tanken
Vervoer