Verkeersregels in België

In België is het strafbaar om onnodig je motor te laten draaien. Ook is cruisecontrole niet altijd toegestaan.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • Volgens het Belgische verkeersreglement moet de bestuurder steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig goed in de hand hebben
 • Op basis van deze algemene regel kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt, een sigaret rookt, make-up aanbrengt of iets uit het dashboardkastje pakt.

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag je als bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Veilig wandelen

 • Als er geen voetpad of fietspad aanwezig is, zijn voetgangers verplicht aan de linkerkant en zo dicht mogelijk bij de rand van de weg te lopen, behalve in bijzondere situaties of als dat gevaar voor hen zou kunnen opleveren. Mensen die met een fiets, bromfiets of motor aan de hand lopen, moeten echter aan de rechterkant van de weg lopen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Als basisregel geldt dat op een kruising bestuurders van rechts voorrang hebben, tenzij anders is aangegeven.
 • Trams hebben altijd voorrang.

Ritsen

 • In België is bij langzaam rijdend verkeer ritsen verplicht als twee rijstroken worden samengevoegd. Dit betekent dat je op de wegvallende rijstrook tot vlak voor de versmalling op je eigen rijstrook moet blijven rijden en dan pas mag invoegen. De bestuurders op de doorgaande rijstrook moeten om de beurt één voertuig laten invoegen. Bestuurders die niet doorrijden tot de versmalling of die invoegend verkeer geen voorrang verlenen, riskeren een boete.

Rotonde

Inhalen

 • Let op: Rijd als automobilist of motorrijder altijd met een ruime boog om voetgangers, fietsers en bromfietsers heen; je bent verplicht om bij het inhalen buiten de bebouwde kom te zorgen dat de zijdelingse afstand tussen jou en een voetganger, fietser of bromfietser minstens 1,50 m bedraagt. Deze afstand moet je ook aanhouden als je buiten de bebouwde kom een fietser of bromfietser inhaalt die op een fietsstrook of (eventueel verhoogd) fietspad rijdt. Dit betekent ook dat je in bepaalde situaties achter een voetganger, fietser of bromfietser moet blijven rijden tot er meer ruimte is om in te halen.
 • Je moet een stilstaande tram stapvoets voorbijrijden. Als er geen vluchtheuvel aanwezig is, mag je een tram passeren langs de zijde waar reizigers in- of uitstappen, mits er tussen de tram en het voertuig minstens 2 m overblijft.

Verkeerslichten

 • Een knipperend oranje licht betekent dat bestuurders extra moeten opletten bij het doorrijden. Het is, net is in Nederland verboden door te rijden bij een oranje licht dat ononderbroken brandt, tenzij je de stopstreep of het verkeerslicht zo dicht bent genaderd dat je niet meer veilig kunt stoppen.

Stilstaan

 • Het is verboden stil te staan op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is (zoals na een scherpe bocht of op een heuvel) of een obstakel vormt voor het overige verkeer.
 • Het is daarnaast onder andere verboden stil te staan op de volgende plaatsen:
  • Op een verkeersdrempel of verhoogd weggedeelte.
  • Binnen de bebouwde kom op een verhoogde berm. 

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
 • Het is verboden te parkeren naast een gele onderbroken streep op de weg en naast een stoeprand met een gele streep.
 • Het is daarnaast onder andere verboden te parkeren op de volgende plaatsen:
  • Voor de ingang van een openbaar gebouw.
  • Waar voetgangers, fietsers of bromfietsers op de rijbaan moeten rijden om een obstakel (voertuig, hoop zand etc.) te ontwijken.
  • Op minder dan 5 meter afstand van het begin of einde van een fietsfietspad.
  • Op minder dan 15 meter afstand van een bord dat een tram- of bushalte aangeeft.
 • Tenzij anders is aangeven, mag in een blauwe zone van ma. t/m za. van 9-18 uur met een parkeerschijf maximaal 2 uur worden geparkeerd. Buiten een blauwe zone gelden de regels van de blauwe zone ook als er verkeersborden staan met daaronder de afbeelding van een parkeerschijf.
 • Er zijn blauwe rechthoekige parkeerborden met een witte P en een wielas erop die aangeven dat geheel of gedeeltelijk parkeren op de stoep verplicht is. Hetzelfde bord met rood kruis geeft aan dat parkeren op de stoep verboden is.

Licht- en geluidssignalen

 • Geluidssignalen mag je binnen de bebouwde kom alleen gebruiken in noodgevallen om een ongeluk te voorkomen. 
 • Buiten de bebouwde kom mogen bestuurders geluidssignalen ook gebruiken om andere weggebruikers te waarschuwen dat ze willen inhalen.
 • In het donker moeten lichtsignalen in plaats van geluidssignalen worden gebruikt, tenzij geluidssignalen noodzakelijk zijn om dreigend gevaar af te wenden. 

Bijzonderheden

Parkeergarages

 • In parkeergarages kan het verboden zijn om een auto met een lpg-installatie te parkeren.

Motor laten draaien

 • Het bij stilstand warm laten draaien van de motor is verboden. Ook in andere omstandigheden, bijvoorbeeld bij het wachten voor een overweg, is het onnodig laten draaien van de motor verboden.

Maximumsnelheid

 

  Binnen bebouwde kom (A) Buiten bebouwde kom (B) Autosnelwegen (C,D)
Snorfietsen 25 25 verboden
Bromfietsen 45 45 verboden
Motorvoertuigen met of zonder aanhangwagen/caravan, toegestane maximummassa combinatie < 3500 kg 50 70/90 (E) 120 (F)
Motorvoertuigen met of zonder aanhangwagen/caravan, toegestane maximummassa combinatie > 3500 kg 50 70/90 (E) 90
 • A: Er geldt een maximumsnelheid van 30 km/h voor alle voertuigen binnen een zone 30, in een straat met verkeersdrempels en een zogeheten fietsstraat of rue cyclabe. In woonwijken is de maximumsnelheid 20 km/h.
 • B: Geldt ook voor autowegen (niet autosnelwegen) met door een wegmarkering gescheiden rijbanen.
 • C: Geldt ook voor wegen met minimaal 4 rijstroken en door een middenberm gescheiden rijbanen (expreswegen).
 • D: Als er te veel fijnstof in de lucht aanwezig is, treedt het smogalarm in werking en mag je op bepaalde autosnelwegen in Vlaanderen maximaal 90 km/h. Dit alarm wordt gewoonlijk een dag van tevoren aangekondigd. Het smogalarm wordt ook vermeld op matrixborden met de tekst: SMOG 90. Meer informatie vind je op vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/voertuigen/smogalarm-maximaal-90-km-uur-op-autosnelwegen. Ook in Brussel en Wallonië kunnen snelheidsbeperkingen gelden in verband met fijnstof. 
 • E: In Vlaanderen geldt buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 70 km/h, tenzij anders aangegeven. In Wallonië en Brussel is de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom 90 km/h, tenzij anders aangegeven. Meer informatie vind je op de website 70.vlaanderen.
 • F: De ANWB adviseert je om met een caravan of aanhangwagen de Nederlandse maximumsnelheid van 90 km/h aan te houden. Rij hooguit 100 km/h als je combinatie daar geschikt voor is. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren met de rekentool 'caravantrekker' (anwb.nl/auto/trekauto): als de ANWB het rijden met jouw combinatie een veilig keuze vindt én als de prestaties van de combinatie bij 80 of 90 km/h voldoende zijn (minstens 4 sterren), kun je overwegen 100 km/h te rijden waar dat is toegestaan.
 • De minimumsnelheid op autosnelwegen is 70 km/h.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruik van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) is toegestaan.
 • Zie voor meer informatie: anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.

 

Milieuzones

 • Brussel, Antwerpen en Gent hebben een milieuzone.
 • Een milieuzone wordt in België lage-emissiezone (LEZ, low emission zone) of zone de basses émissions (ZBE) genoemd.

Brussel

 • Het gehele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest valt sinds 1 januari 2018 onder de lage-emissiezone (LEZ), dus alle 19 gemeenten. De Ring (R0) valt er niet onder, evenmin enkele toegangswegen tot de Ring of tot transitparkings.
 • Ieder voertuig dat de LEZ inrijdt, wordt met camera's geregistreerd. Het kenteken wordt vergeleken met een database van toegelaten voertuigen.
 • Let op: Wie de LEZ inrijdt met een voertuig dat niet toegelaten is, krijgt een boete van € 350 per overtreding, zie lez.brussels/nl/content/controle.
 • Toelatingseisen:
  • Voor 2020 geldt: voertuigen op diesel zonder Euronorm of met Euro 1, 2 en 3 en voertuigen op benzine, lpg en cng zonder Euronorm of met Euro 1-norm worden niet meer toegelaten in de Brusselse LEZ.
  • In 2022 zullen ook voertuigen op diesel met Euro 4-norm worden geweerd.
  • Zie voor een volledig overzicht lez.brussels/nl/content/welke-voertuigen.
  • Voor voertuigen die niet aan de toelatingscriteria voldoen, kan wel voor maximaal 8 dagen per jaar een dagpas aangevraagd worden. Zie lez.brussels/nl/content/dagpas.
 • Zie lez.brussels/nl/content/kaart voor een kaartje van de LEZ met parkeermogelijkheden waar op het openbaar vervoer kan worden overgestapt.
 • Bij sterke luchtverontreiniging kunnen de autoriteiten in Brussel extra maatregelen invoeren, zoals een snelheidsbeperking of een verbod voor bepaalde typen voertuigen. Een dergelijke maatregel wordt aangekondigd in de media.
 • Uitgebreide informatie over de LEZ in Brussel is te vinden op lez.brussels.
 • Informatie over luchtkwaliteit en extra maatregelen is te vinden op luchtkwaliteit.brussels.

Vrijstelling milieuzone Brussel

 • De LEZ van Brussel geldt niet voor bromfietsen en motoren.
 • Voor voertuigen ouder dan dertig jaar, voor voertuigen aangepast voor gehandicapten, en voor campers kan een ontheffing worden aangevraagd. Registratie is kosteloos en geldt voor 3 jaar. Zie voor een compleet overzicht van uitzonderingen en informatie over het aanvragen van een ontheffing lez.brussels/nl/content/afwijkingen. Houd er rekening mee dat de behandeling van een aanvraag enkele maanden kan duren.

Voertuig niet toegelaten Brussel

 • Als je voertuig niet wordt toegelaten in de LEZ van Brussel, zijn er een aantal mogelijkheden:
  • Koop een dagpas. Een dagpas kost € 35 per dag en kan online aangevraagd worden op lez.brussels/nl/content/dagpas. Van deze mogelijkheid mag 8 keer per jaar per kenteken gebruik worden gemaakt. Een dagpas is alleen geldig in de stad waarvoor hij is aangevraagd.
  • Parkeer buiten de zone en reis verder met het openbaar vervoer. Zie verderop onder Alternatieven.

Antwerpen

 • De hele Antwerpse binnenstad en Linkeroever is een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto's mogen dit deel van de stad niet meer in. De eisen zijn in 2020 verder aangescherpt en worden dat in 2025 nog eens, zie slimnaarantwerpen.be/nl/lez-nieuw-vanaf-2020.
 • De zone wordt aangegeven met verkeersborden en geldt permanent.
 • De maatregel geldt voor dieselvoertuigen die niet voldoen aan de Euro 5-emissienorm. Auto’s met een benzinemotor mogen alleen de LEZ in als ze ten minste aan de Euro 2-norm voldoen. De euronorm (aangegeven met een cijfer 1 tot 6) staat op het kentekenbewijs (B: inschrijvingsbewijs) van het voertuig. Hoe hoger het cijfer, hoe minder het voertuig vervuilt. Voor dieselvoertuigen met Euro 4 en sommige met Euro 3 kan een tijdelijke toelating worden gekocht, zie hieronder.
 • Op slimnaarantwerpen.be/nl/lez staat uitgebreide informatie over de LEZ.
 • Op lez.antwerpen.be is na te gaan of het voertuig wel of niet aan de toelatingsnormen voldoet.
 • Ieder voertuig dat de LEZ inrijdt, wordt met camera's geregistreerd. Het kenteken wordt vergeleken met een database van toegelaten voertuigen.
 • Let op: Wie de LEZ inrijdt met een voertuig dat niet toegelaten is, krijgt een boete van € 150. Bij herhaling wordt de boete hoger, zie slimnaarantwerpen.be/nl/lez/controle#boete.
 • De toelatingsvoorwaarden zijn te vinden op slimnaarantwerpen.be/nl/lez/toegang-na-betaling/overzicht.

Vrijstelling milieuzone Antwerpen

 • De LEZ van Antwerpen geldt niet voor bromfietsen en motoren.
 • Automobilisten met een aangepaste auto en een gehandicaptenparkeerkaart zijn vrijgesteld, mits zij zich van tevoren hebben aangemeld, zie slimnaarantwerpen.be/nl/lez/registreer-uw-voertuig. Al eerder geregistreerde voertuigen moeten in 2020 opnieuw aangemeld worden. Deze registratie is geldig voor geheel Vlaanderen, niet voor Brussel en Wallonië.

Voertuig niet toegelaten Antwerpen

 • Als je voertuig niet wordt toegelaten in de LEZ van Antwerpen, zijn er een aantal mogelijkheden:
  • Koop een dagpas. Een dagpas kost € 35 per dag en kan online of bij LEZ-automaten worden gekocht. Van deze mogelijkheid mag 8 keer per jaar per kenteken gebruik worden gemaakt. Meer informatie over de dagpas plus locaties van automaten is te vinden op slimnaarantwerpen.be/nl/lez/lez-dagpas. Een dagpas is alleen geldig in de stad waarvoor hij is aangevraagd.
  • Vraag een tijdelijke toelating aan via slimnaarantwerpen.be/nl/lez/koop-uw-toelating.
  • Parkeer buiten de zone en reis verder met het openbaar vervoer. Zie verderop onder Alternatieven.

Gent

Vrijstelling milieuzone Gent

 • De LEZ van Gent geldt niet voor bromfietsen en motoren.
 • Automobilisten met een aangepaste auto en een gehandicaptenparkeerkaart zijn vrijgesteld, mits zij zich van tevoren hebben aangemeld via lez.stad.gent/nl/flows/controleertoegang.

Voertuig niet toegelaten Gent

Alternatieven

Nieuwe milieuzones

Aanduiding lage-emissiezone

 • Een LEZ wordt met borden aangegeven.

   

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Net als in Nederland zijn bestuurders overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht slecht is.
 • Het mistachterlicht moet worden ingeschakeld als door sneeuw, mist of zware regenval het zicht minder is dan 100 m (in Nederland: 50 m).

Kinderen

 • Kinderen tot 18 jaar met een lengte van minder dan 1,35 m mogen alleen in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Alleen wanneer op de achterbank al twee kinderzitjes in gebruik zijn en er geen plaats is voor een derde kinderzitje, mag een derde kind met slechts een gordel om worden vervoerd.
 • Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar, mogen niet worden vervoerd in een auto waarin een kinderzitje ontbreekt.
 • Als een kind met de rug naar voren voorin in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.

Roken in de auto

 • Het is sinds 9 februari 2019 in Vlaanderen voor iedere inzittende van een auto of camper verboden te roken in het bijzijn van een kind onder de 16 jaar. Dit verbod geldt ook voor elektronische sigaretten. De boete voor een overtreding kan oplopen tot € 1000.
 • In Wallonië is een wet aangenomen die het roken in de auto verbiedt in het bijzijn van een kind onder de 18 jaar. Deze wet wordt naar verwachting van kracht in 2020.

Lading

 • Lading mag niet naar voren uitsteken.
 • De lading mag inclusief het voertuig maximaal 2,55 m breed en 4 m hoog zijn en geen gevaar opleveren voor het overige verkeer.
 • Ondeelbare lading mag maximaal 3 m naar achteren uitsteken, deelbare lading maximaal 1 m.
 • Lading die meer dan 1 m naar achteren uitsteekt, moet voorzien zijn van een rood-wit gestreept bord (onder meer verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel). In het donker of bij slecht zicht moet lading die naar achteren meer dan 1 m uitsteekt, bovendien voorzien zijn van een rood licht.

Dashcam

Bijzonderheden

Cruisecontrol

 • In België kan het verboden zijn de cruisecontrol te gebruiken. Dit verbod wordt aangegeven door een verbodsbord met de woorden Cruise control met een rode streep erdoor. Waar dit bord staat, mag tot aan het volgende kruispunt de cruisecontrol niet worden gebruikt.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland België  opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. trekhaak) 12 m 12 m   (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m   (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Extra brede aanhanger

 • Voor vervoer van een aanhanger die breder is dan 2,55 m, moet een speciale vergunning worden aangevraagd bij een van de drie Belgische gewestelijke diensten. Als een vergunning wordt verstrekt, geldt deze voor het hele Belgische grondgebied. Zie wegenenverkeer.be/uitzonderlijk-vervoer en mobilit.belgium.be/nl voor meer informatie.

Bijzonderheden

 • In België is het trekken van een auto met een triangel (driehoekige trekstang) verboden. (Slepen is alleen toegestaan als het gesleepte voertuig niet meer op eigen kracht kan rijden en slepen is verboden op snelwegen en autosnelwegen.)

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier. Deze plicht geldt ook voor een kind dat als passagier op de motor wordt meegenomen.
 • De helm moet voorzien zijn van een goedkeuringsmerk, tenzij het gaat om een maat waarvoor geen goedkeuring vereist is, zoals een helm voor kleine kinderen.
 • De bestuurder en passagier(s) van een motor met zijspan, trike of quad zijn verplicht een helm te dragen, tenzij een dergelijke motor een passagiersruimte (veiligheidscel of gesloten carrosserie) heeft en de bestuurder en de passagiers beschermd zijn met een veiligheidsgordel of kinderbeveiligingssysteem.

Kleding

 • Bestuurders en passagiers van motoren zijn verplicht om handschoenen, een jas met lange mouwen en een lange broek of een overall te dragen en ook laarzen of stevige, hoge schoenen die de enkels beschermen. Dit voorschrift geldt ook voor Nederlandse motorrijders.

Verlichting

 • Het dimlicht en rode achterlicht moeten altijd, dus ook overdag, branden.
 • De andere verlichting mag alleen 's nachts en bij slecht zicht worden gebruikt.

Passagiers

 • Het is toegestaan om op een motor een passagier te vervoeren, mits hiervoor een speciale zitplaats en voetsteunen aanwezig zijn.
 • Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet op een motor worden vervoerd, tenzij ze in een voor hen geschikt en goedgekeurd kinderzitje in een zijspanwagen zitten.
 • Op een motor met een maximale cilinderinhoud van 125 cm³ mogen kinderen van 3 t/m 7 jaar alleen worden vervoerd als ze in een goedgekeurd kinderzitje zitten.
 • Op een motor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm³ mogen kinderen jonger dan 8 jaar niet worden vervoerd, tenzij ze in een voor hen geschikt en goedgekeurd kinderzitje in een zijspanwagen zitten.

Aanhanger

 • Er mag een aanhanger achter een motor gekoppeld worden.
 • Aan een motor met zijspan mag alleen een aanhanger worden gekoppeld als het zijspanwiel is voorzien van een rem.
 • Trikes en quads mogen geen aanhanger trekken.

Filerijden

 • Motorrijders mogen in een file tussen de rijstroken met langzaam rijdende of stilstaande voertuigen door rijden. Ze mogen daarbij niet sneller rijden dan 50 km/h en ze mogen maximaal 20 km/h per uur sneller rijden dan de voertuigen die ze inhalen.
 • Op auto(snel)wegen mogen motorrijders alleen tussen de voertuigen op de twee meest links gelegen rijstroken door rijden.
 • Filerijden is strikt verboden bij het naderen van een onbewaakte oversteekplaats voor voetgangers of fietsers.

Parkeren

 • Motoren mogen op de stoep worden geparkeerd en binnen de bebouwde kom ook op verhoogde bermen, mits er minimaal 1,50 m vrije ruimte overblijft en zij geen hinder veroorzaken.
 • Worden bij een parkeermeter meerdere motoren gestald binnen hetzelfde parkeervak voor een auto, dan hoeft er slechts eenmaal te worden betaald.
 • Bij het rechthoekige blauwe bord Parkeren met de afbeelding in wit van een personenauto mogen ook motoren worden geparkeerd.

Bijzonderheden

In groep rijden

 • Wanneer motoren in een groep (minimaal twee personen) op een weg met rijstroken rijden, mogen zij op dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen in zigzagformatie (baksteenformatie) rijden, met voldoende veiligheidsafstand onderling.
 • Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
 • Een groep van meer dan 50 deelnemers moet (en een groep van 15 tot 50 deelnemers mag) vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins die zorgen dat de tocht goed verloopt. Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaar oud zijn, een retro-reflecterende veiligheidshesje dragen, waarop in zwarte letters op de rug het woord wegkapitein wordt vermeld en in het bezit zijn van een verkeersbord van het type C3 (rond, wit met een rode rand). Ten minste een van de wegkapiteins kan, terwijl de groep een kruispunt zonder verkeerslichten oversteekt, het verkeer op de dwarswegen stilleggen.

Busbaan

 • Motoren mogen over de busbaan rijden en over rijstroken als dat wordt aangegeven met een verkeersbord waarop een symbool van een motor is aangebracht of als dat met een symbool van een motor wordt aangegeven op de rijstrook zelf. 

Verkeersregels bromfiets

 • In België wordt een snorfiets een bromfiets klasse A (maximumsnelheid 25 km/h) genoemd en een bromfiets een bromfiets klasse B (maximumsnelheid 45 km/h).

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurders van een bromfiets van klasse A en B. Let op: Dus ook snorfietsers moeten in België een helm dragen.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Alleen een bestuurder die 18 jaar of ouder is, mag op een brom- of snorfiets een passagier vervoeren op een daarvoor bestemde zitplaats (duo- of buddyseat).
 • Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet worden vervoerd met een bromfiets. 
 • Kinderen van 3 tot 8 jaar moeten in een geschikt kinderzitje worden vervoerd.

Plaats op de weg

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten ook snorfietsen hiervan gebruikmaken.
 • Op wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/h mogen bromfietsen zowel op het fietspad als op de rijbaan rijden.
 • Op wegen waar sneller dan 50 km/h gereden mag worden, moeten bromfietsen het fietspad gebruiken indien dit aanwezig is.

Naast elkaar rijden

 • Het is voor brom- en snorfietsers verboden om op de rijbaan naast elkaar te rijden. (Op een fietspad mag dat in principe wel, maar het stuur of eventuele lading die wordt vervoerd, mag niet buiten het fietspad uitsteken en andere weggebruikers mogen niet in gevaar worden gebracht.)

Aanhanger

 • Achter een brom- of snorfiets mag een aanhanger worden gekoppeld.
 • Een eventuele lading mag inclusief voertuig maximaal 1 m in de breedte strekken en maximaal 0,5 m naar achteren uitsteken.

Bijzonderheden

 • Als op een onderbord van een verkeersbord met bromfiets de letter A wordt weergegeven, dan geldt dit verkeersbord voor snorfietsen. Als er een B wordt weergegeven, geldt het verkeersbord voor bromfietsen.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Mobiele telefoon

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Verlichting en overige vereisten

 • Voor op de fiets moet het licht wit of geel zijn en achter op de fiets moet het licht rood zijn.
 • In plaats van vaste lampen op de fiets zijn ook losse lampjes toegestaan. Deze mogen worden vastgemaakt aan kleding en/of tassen, maar moeten goed zichtbaar zijn.
 • De fiets moet voor een witte en achter een rode reflector hebben.
 • Op de pedalen moeten gele of oranje reflectoren zijn aangebracht.
 • Op de banden moet zich een reflecterende strook bevinden. Als dat niet het geval is, moeten op de wielen (velgen) minimaal twee gele of oranje reflectoren zijn aangebracht.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Het is in België alleen toegestaan een passagier op de fiets te vervoeren als de fiets een speciaal daarvoor bestemde zitplaats heeft.
 • Het is dus verboden een passagier op de bagagedrager te vervoeren en een passagier mag ook niet in amazonezit (met twee benen aan een kant) op de fiets worden vervoerd.
 • Het is wel toegestaan om kinderen te vervoeren in een fietszitje.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld van maximaal 1 m breed.
 • Er mag geen andere fiets naast een fiets met aanhanger rijden.
 • In een aanhanger mogen maximaal twee passagiers worden vervoerd. De aanhanger (fietskar) moet uitgerust zijn met beveiligde zitplaatsen met een afdoende bescherming voor handen, voeten en rug.

Plaats op de weg

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.
 • Wanneer er geen fietspad aanwezig is, mogen fietsers op de rijbaan fietsen, tenzij met een verkeersbord wordt aangegeven dat dit verboden is. Op auto(snel)wegen is fietsen verboden.
 • Buiten de bebouwde kom mogen fietsers, als er geen fietspad aanwezig is, ook de berm of het trottoir gebruiken.
 • Kinderen tot 10 jaar mogen op het trottoir fietsen.

Naast elkaar rijden

 

 • Fietsers mogen naast elkaar rijden, mits het overige verkeer daarmee niet wordt gehinderd.
 • Buiten de bebouwde kom ben je verplicht achter elkaar te gaan rijden bij achteropkomend verkeer.

Fietsen onder invloed

 

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Elektrische fiets

 • Een standaard elektrische fiets (België: fiets met elektrische hulpmotor) is een fiets met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt.
 • Net als in Nederland moet je op een elektrische fiets de verkeersregels voor de gewone fiets volgen.
 • Je hebt geen rijbewijs nodig en het dragen van een fietshelm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
 • Op een elektrische fiets moet je waar mogelijk gebruikmaken van het fietspad.

Speedpedelec

 • In België zijn specifieke regels ingevoerd voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45 km/h en een vermogen van maximaal 4000 watt. De speedpedelec behoort tot de bromfietsen van klasse P, waarvoor grotendeels dezelfde regels gelden als voor gewone bromfietsen.
 • De minimumleeftijd om op een speedpedelec te rijden is 16 jaar en de bestuurder moet in het bezit zijn van het bromfietsrijbewijs (AM).
 • Voor een speedpedelec is een WA-verzekering verplicht.
 • De bestuurder van een speedpedelec is verplicht een bromfietshelm (norm ECE 22.05) óf een goedgekeurde fietshelm (norm EN1078) te dragen, mits die laatste speciaal bescherming biedt aan de slapen en het achterhoofd. Het is in België toegestaan een speciale speedpedelec-helm (norm NTA 8776:2016) te dragen.
 • De plaats op de weg kan door wegbeheerders worden bepaald met onderborden waarop ook de speedpedelec voorkomt in de vorm van een afbeelding van een gemotoriseerd rijwiel vergezeld van de letter P.
 • Op wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/h met een verplicht fietspad ernaast (aangegeven met een wegmarkering of verkeersbord) mag je met een speedpedelec vrij kiezen of je al dan niet op het fietspad wilt rijden, tenzij met een verkeersbord wordt aangegeven dat het fietspad ook verplicht is voor speedpedelecs (P). Als de maximumsnelheid op dergelijke wegen echter hoger is dan 50 km/h, moet je met een speedpedelec op het verplichte fietspad rijden.
 • Een elektrische fiets die sneller kan dan 45 km/h, wordt beschouwd als een motor.
 • Net als fietsers mogen ook twee bestuurders van een speedpedelec naast elkaar fietsen.
 • Je mag op een speedpedelec geen kinderen jonger dan 3 jaar vervoeren. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mag je alleen in een geschikt beveiligingssysteem (kinderzitje) op de speedpedelec vervoeren.
 • Ga voor meer informatie naar vlaanderen.be/elektrische-fietsen en fietsersbond.be/speedpedelec.

Gemotoriseerd rijwiel

 • Een gemotoriseerd rijwiel (België: gemotoriseerde fiets) is een elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 25 km/h, maar voldoende vermogen heeft om ook zonder trapondersteuning te rijden (maximaal 1000 watt). 
 • Je moet op een gemotoriseerd rijwiel de verkeersregels voor de gewone fiets volgen.
 • Om op een gemotoriseerd rijwiel te mogen fietsen, moet je minimaal 16 jaar zijn.
 • Als de elektrische motor ook kan werken zonder dat je trapt, is een WA-verzekering verplicht.
 • Het dragen van een fietshelm is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
 • Op een gemotoriseerd rijwiel moet je waar mogelijk gebruikmaken van het fietspad.

Bijzonderheden

Fietsstraat

 • In België zijn speciale fietsstraten waar fietsers (en bestuurders van speedpedelecs) over de volle breedte van de rijbaan mogen rijden. Auto's mogen hier de fietsers niet inhalen en niet sneller rijden dan 30 km/h. Deze straten worden aangeduid met een blauw rechthoekig bord met een rode auto, een witte fietser en het woord Fietsstraat of Rue cyclabe.

Eenrichtingsverkeer

 • In sommige eenrichtingsstraten mogen fietsers in beide richtingen rijden als dat specifiek wordt toegestaan met een bord.

Doorfietsen bij rood

 • Bij sommige verkeerslichten kan een verkeersbord aanwezig zijn dat aangeeft dat fietsers bij rood licht rechtdoor of rechtsaf mogen, mits ze andere weggebruikers op de juiste wijze voorrang verlenen. Dit is een driehoekig wit bord met een rode rand met een gele fiets en een gele pijl eronder die naar rechts of rechtdoor wijst. 

Verkeersborden

 • De verkeersborden in België wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Een rechthoekig wit bord met een zwart silhouet van een dorp- of stadsgezicht en al dan niet een plaatsnaam geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

Auto en motor

 • Een rond verbodsbord met de woorden Cruise control met een rode streep erdoor betekent dat tot het volgende kruispunt geen cruisecontrol mag worden gebruikt.
 • Een rond verbodsbord met het woord PEAGE of TOL betekent dat het verboden is voorbij te rijden zonder te stoppen om tol te betalen.
 • Een rechthoekig blauw bord met in het wit een vrachtwagen en rechts daarvan een personenauto, geeft aan dat vrachtwagens (van meer dan 3500 kg) tijdelijk andere voertuigen mogen inhalen. Datzelfde bord met een rode diagonale streep erover geeft het einde aan van deze inhaaltoelating.
 • Een keerverbod wordt aangegeven met een rond wit bord met een rode rand en een omgekeerde zwarte U waar, anders dan in Nederland, ook een rode streep doorheen loopt.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links of rechts afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent Verboden links (of rechts) af te slaan.
 • Een rond verbodsbord met een rode rand met daarin een zwarte vrachtwagen waaronder een lengte in meters wordt aangegeven, betekent dat de toegang verboden is voor alle voertuigen die langer zijn dan de aangegeven lengte. Let op: dit verbod geldt niet alleen voor vrachtwagens, maar ook voor auto’s met caravans of aanhangwagens.
 • Blauwe rechthoekige borden met een witte en daaronder in het wit een as met twee wielen geven aan dat parkeren, of gedeeltelijk parkeren, op het trottoir of in de berm verplicht is. Als op een vergelijkbaar bord met in het wit een as met twee wielen een rood kruisje staat op de plek van het trottoir of de berm, is parkeren op de rijbaan verplicht. 
 • Een blauw rechthoekig bord met een rode auto, een witte fietser en het woord Fietsstraat geeft een straat aan waar fietsers over de volle breedte van de rijbaan mogen rijden en niet mogen worden ingehaald door auto's en waar auto's maximaal 30 km/h mogen rijden.
 • Als bij het verkeersbord Parkeren toegestaan een blauw onderbord met een witte stekker erop (en eventueel een witte auto of een of meer andere categorieën voertuigen) is aangebracht, geeft dat aan dat het bord alleen geldt voor elektrische voertuigen.
 • Een blauw rechthoekig bord met daarop een klein driehoekig, roodomrand waarschuwingsbord met een zwarte fietser en een gebogen witte pijl die naar dat waarschuwingsbord wijst, wil bestuurders die van richting veranderen, wijzen op fietsers en bromfietsers die dezelfde openbare weg volgen. 

Fiets, bromfiets, snorfiets en speedpedelec

 • Wegbeheerders kunnen met witte rechthoekige onderborden waarop een zwarte afbeelding van een fiets met motor staat (eventueel met de tekst VerplichtVerboden of Uitgezonderd) het gebruik van een fietspad verplichten of verbieden voor bepaalde typen fietsen. Met een letter wordt aangegeven welk type fiets met motor wordt bedoeld:
  • A - snorfiets.
  • B - bromfiets. 
  • P - speedpedelec.
 • Een driehoekig verkeersbord bij een verkeerslicht met een gele fietser en pijl, betekent dat fietsers ook bij rood of oranje licht in de aangegeven richting mogen doorrijden, mits zij correct voorrang verlenen.
 • Een rond blauw bord met een fiets en voetgangers naast elkaar, gescheiden door een witte streep, geeft een gecombineerd, maar gescheiden fiets-/voetpad aan waar ook snorfietsen, maar geen bromfietsen mogen rijden.
 • Een rond blauw bord met een fiets en voetgangers onder elkaar geeft een gecombineerd fiets-/voetpad aan waar geen snor- en bromfietsen mogen rijden.

Winterbanden

Winterbanden

 • Aangeraden bij winterse omstandigheden - Winterbanden zijn niet verplicht, maar wel aan te raden bij winterse omstandigheden, zeker in bergachtige streken, zoals de Belgische Ardennen en de Belgische Eiffel.
 • Winterbanden moeten wettelijk een profieldiepte hebben van ten minste 1,6 mm, maar een minimum van 4 mm wordt aangeraden.
 • De ANWB adviseert je winterbanden te gebruiken met het sneeuwvloksymbool (3PMSF). Meer informatie: anwb.nl/winterbanden.
 • Winterbanden (type M+S) met een snelheidsindex die lager is dan die van de origineel gemonteerde banden, zijn alleen toegestaan van 1 oktober t/m 30 april. In auto's die rijden op dergelijke banden, moet binnen het gezichtsveld van de bestuurder een duidelijk leesbaar vignet worden aangebracht met daarop de maximumsnelheid van deze banden.
 • Let op: In Luxemburg en Duitsland is het rijden op winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden.

Sneeuwkettingen

 • Toegestaan - Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan als de wegen zijn bedekt met sneeuw of ijs.

Spijkerbanden

 • Toegestaan in winterperiode - Spijkerbanden zijn toegestaan van 1 november t/m 31 maart voor voertuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg. Deze limiet geldt niet voor bussen en minibussen.
 • Als spijkerbanden worden gebruikt, moeten deze worden aangebracht op alle wielen en op die van een eventuele aanhanger, tenzij deze aanhanger minder dan 500 kg weegt.
 • Op autowegen en autosnelwegen mag met spijkerbanden niet sneller dan 90 km/h worden gereden en op andere wegen niet sneller dan 60 km/h.
 • Voor Belgische auto's met spijkerbanden is een reflecterend bord met de tekst 60 achter op de auto verplicht. Voor Nederlandse auto's met spijkerbanden geldt dat niet.

Meer praktische info onderweg in België

Tanken in België
Tol in België
Verplicht mee in de auto
Verkeer in België
Verkeersboetes in België
Verkeersinformatie België