Verkeersregels Australië

Ga je op vakantie naar Australië? Houd er dan rekening mee dat er andere verkeersregels gelden dan bij ons in Nederland. We hebben de belangrijkste verkeersregels op een rijtje gezet. Onder andere die voor inhalen, voorrang en de maximumsnelheid.

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is in alle staten en territoria 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • In alle staten en territoria is het bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. 
 • Let op: Het is ook verboden een telefoon vast te houden als het voertuig stilstaat, maar niet is geparkeerd (bijvoorbeeld bij een verkeerslicht of in een file). Bestuurders mogen de telefoon alleen in de hand houden en gebruiken als hun voertuig is geparkeerd.
 • Handsfree bellen is alleen toegestaan voor ervaren bestuurders onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van de wetgeving van de staat.
 • Ook appen, sms'en of het anderszins bedienen van mobiele telefoons is in de meeste staten en territoria verboden.

Basisverkeersregels

 • Bestuurders moeten links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Let op: Op kruisingen waar de voorrang niet wordt geregeld met verkeerstekens, moet je voorrang verlenen aan bestuurders van rechts op de kruisende weg.
 • Op T-splitsingen moeten bestuurders op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande weg. 
 • Bestuurders die links of rechtsaf slaan, moeten voorrang verlenen aan voetgangers.
 • Als op een kruising twee elkaar tegemoetkomende bestuurders rechtsaf willen slaan, dan moeten zij voor elkaar langs gaan.
 • Een onderbroken witte streep dwars op de weg betekent: Bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg.
 • Bestuurders moeten binnen de bebouwde kom een bus die met de richtingaanwijzers aangeeft te willen wegrijden bij een halte, voorrang verlenen, als deze bus is voorzien van een vierkant bord met daarop een groene bus en rode auto in achteraanzicht en in rood de tekst Give way. In het Noordelijk Territorium geldt deze regel in zones waar de maximumsnelheid 70 km/h of lager is.
 • Trams hebben altijd voorrang.

Rotonde

 • Op rotondes met voorrangsborden moet een bestuurder die een rotonde op wil rijden, voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.
 • In Victoria moet een bestuurder die op de rotonde rijdt, voorrang verlenen aan een tram die de rotonde nadert of oprijdt.
 • Anders dan in Nederland moet je bij het naderen van een rotonde de richting aangeven die je na de rotonde wil volgen:
  • Als je naar links wilt (een kwart rotonde), volg je bij het naderen van de rotonde de linkerrijstrook en geef je vooraf al richting aan naar links en blijf je dat doen.
  • Als je rechtdoor wilt (halve rotonde), volg je bij het naderen van de rotonde de linker- of de rechterrijstrook en geef je vooraf geen richting aan.
  • Als je naar rechts wilt (driekwart rotonde), volg je bij het naderen van de rotonde de rechterrijstrook en geef je vooraf richting aan naar rechts en blijf je dat doen (tenzij je wisselt van rijstrook).
 • Bij het verlaten van de rotonde geef je altijd richting aan naar links (tenzij je rechtdoor gaat op een kleine rotonde).

Inhalen

 • Een tram moet links worden ingehaald. Is er links onvoldoende ruimte en aan de rechterzijde wel, dan mag de tram rechts worden ingehaald.
 • Bestuurders mogen stilstaande trams (en lijnbussen die van de trambaan gebruikmaken) niet voorbijrijden als er passagiers in- en uitstappen, tenzij er een vluchtheuvel of andere vorm van safety zone (veiligheidszone) is. Als er geen passagiers in- of uitstappen, mogen bestuurders de tram met een snelheid van niet meer dan 10 km/h passeren.

Verkeerslichten

 • Verkeerslichten met een rode, gele of witte T (tram), B (bus) of een witte pijl zijn bedoeld voor het openbaar vervoer.
 • Het is toegestaan bij een rood verkeerslicht naar links af te slaan als er een wit bord staat met in zwart de tekst Left turn on red permitted after stopping.
 • Een rood achthoekig stopbord met het woord STOP en drie verticaal geplaatste zwarte stippen geeft aan dat bestuurders moeten stoppen en voorrang moeten verlenen wanneer de verkeerslichten alleen oranje knipperen of niet werken.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Omkeren

 • Op een kruising met verkeerslichten mag een bestuurder alleen omkeren als er een wit bord met in zwart de tekst U turn permitted staat. In de staat Victoria mag een bestuurder wel omkeren, tenzij er een bord No U turn staat.
 • Op een kruising zonder verkeerslichten mag een bestuurder omkeren, tenzij er een bord No U turn staat. Dit witte bord toont onderin in zwart de genoemde tekst en bovenin het witte verkeersbord met rode rand en zwarte U-vormige pijl met daaroverheen een rode diagonale balk.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de rechterkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de rechterkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de rechterkant parkeren.
 • Als bestuurders die parkeren op een plaats waar dat verboden is, hun auto langer dan 2 minuten achterlaten of zich meer dan 3 m van hun auto verwijderen, wordt dat beschouwd als parkeren.
 • Parkeren is verboden in de volgende gevallen:
  • Als er bij het parkeren op de rijbaan minder dan 3 m vrije ruimte overblijft.
  • Binnen 1 m van een ander geparkeerd voertuig.
  • Binnen 3 m van een openbare brievenbus.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig niet laten stilstaan op de volgende plaatsen:
  • Op een clearway: een met borden aangegeven autoweg met stopverbod (in Nieuw-Zuid-Wales wordt een clearway ook aangeduid met een onderbroken gele streep langs de kant van de weg).
  • In een met borden aangegeven zone voor bepaalde voertuigen (truck zonetaxi zonepermit zone e.d.) of voor werkzaamheden (loading zoneworks zone e.d.).
  • Langs een doorgetrokken gele streep aan de kant van de weg.
  • Binnen 1 m van een brandkraan.
  • Binnen 10 m van een met een bord aangegeven safety zone (veiligheidszone).
  • Binnen 20 m van een kruispunt met verkeerslichten en binnen 10 m van een kruispunt zonder verkeerslichten.
  • Binnen 20 m voor en 10 m na een voetgangers- of fietsoversteekplaats. Staan er verkeerslichten bij, dan zijn de afstanden 10 respectievelijk 3 m.
  • Binnen 20 m voor het bord dat een tramhalte aanduidt.
  • Binnen 20 m voor en 10 m na het bord dat een bushalte aanduidt.
  • Binnen 20 m van een spoorwegovergang.

Bijzonderheden

Road trains

 • In Australië maakt het langeafstandsvrachtvervoer gebruik van road trains. Dit zijn vrachtwagencombinaties met meerdere gekoppelde aanhangers die wel 50 m lang kunnen zijn en maximaal 100 km/h mogen rijden. Zij kunnen met een remweg van minimaal 200 m niet snel stoppen of uitwijken. Bestuurders moeten daarom op wegen met slechts twee rijbanen de volgende richtlijnen volgen met betrekking tot road trains:
  • Bestuurders die een road train tegenkomen, moeten uiterst links gaan rijden en hun snelheid verminderen, als dat nodig is.
  • Bestuurders die een road train willen inhalen, moeten ervoor zorgen dat ze zeer ruim vooruit kunnen zien of de weg vrij is. Als je een road train inhaalt met een snelheid van 100 km/h, heb je mogelijk wel 2,5 km nodig voor je deze bent gepasseerd.

 

Maximumsnelheden

  Schoolzones (A) Binnen bebouwde kom (B) Buiten bebouwde kom (B)
Australian Capital Territory 40 50 100
New South Wales (C) 40 50 100
Northern Territory 40 60 110 (F)
Queensland 40  50 100
South Australia 25 50 100
Tasmania (D) 40 50 100
Victoria 40 50 100
Western Australia (E) 40 50 110
 • De maximumsnelheid in Shared zones (woonerven en winkelgebieden) wordt aangegeven op borden en is meestal 10 km/h.
 • A: In sommige schoolzones op wegen buiten de bebouwde kom kan een hogere maximumsnelheid gelden, die met borden wordt aangegeven.
 • B: Deze maximumsnelheden gelden als er geen borden staan. Afwijkende snelheden worden met borden aangegeven.
 • C: In New South Wales geldt ook het volgende:
  • De maximumsnelheid op Lord Howard Island is 25 km/h.
  • Een bus met achterop het verkeersbord '40 km/h' met de tekst When lights flash waarvan de waarschuwingslichten knipperen, mag worden gepasseerd met een snelheid van niet meer dan 40 km/h.
 • D: In Tasmania geldt ook het volgende:
  • Binnen 50 m van een schoolbus, die als zodanig herkenbaar is en waarvan de alarmlichten knipperen, mogen bestuurders niet sneller rijden dan 40 km/h.
  • Bij het afslaan mogen bestuurders niet sneller rijden dan 20 km/h.
 • E: In Western Australia geldt ook het volgende:
  • De maximumsnelheid van een voertuig met aanhangwagen/caravan is 100 km/h.
  • Op Freeways is de minimumsnelheid 20 km/h lager dan de maximumsnelheid.
 • F: Op de Stuart, Arnhem, Barkly en Victoria Highways geldt een maximumsnelheid van 130 km/h. Op sommige delen wordt echter door middel van borden een maximumsnelheid aangegeven variërend van 80-110 km/h. Over een afstand van 276 km geldt op de Stuart Highway geen maximumsnelheid.

Meer praktische info over onderweg in Australië

Tanken in Australië
Verkeer in Australië
Verkeersregels auto
Verkeersregels fiets
Verkeersregels bromfiets
Verkeersregels motor