Verkeer op Aruba

Ga je de weg op tijdens je vakantie op Aruba? Bekijk dan van tevoren de verkeersregels die op het eiland gelden en hoe het wegennet in elkaar steekt. Ook vind je hier informatie over pechhulp, mocht je onverhoopt stil komen te staan.

Wegennet

 • Het grootste deel van het netwerk van tweebaanswegen op Aruba loopt langs de westkust, waar de meeste plaatsen en hotelcomplexen liggen.
 • De verharde kustwegen zijn van redelijke tot goede kwaliteit; onverharde wegen komen vooral voor in het binnenland.
 • Sommige delen van Aruba zijn alleen toegankelijk met een terreinwagen, zoals het Nationale Park Arikok.

Verkeersveiligheid

Rijgedrag

 • Let extra op bestuurders van scooters, motoren en terreinvoertuigen, want die volgen soms niet altijd even strikt de verkeersregels.
 • Houd er rekening mee dat bestuurders soms ineens kunnen stoppen om bijvoorbeeld een praatje te maken met bekenden.

Rijomstandigheden

 • Houd vooral in het binnenland rekening met plotseling overstekende geiten of andere dieren.
 • Houd er rekening mee dat wegen bij regenval erg glad kunnen worden.

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Basisregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders van rechts hebben voorrang tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven. 
 • Op T-splitsingen moet een bestuurder op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande weg.
 • Bestuurders van niet-gemotoriseerde voertuigen moeten voorrang verlenen aan bestuurders van motorvoertuigen.

Rotonde

 • Bestuurders die de rotonde naderen, moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de rotonde.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Stilstaan

 • Het is buiten de bebouwde kom verboden stil te staan (of te parkeren) op plaatsen waar je voertuig niet goed zichtbaar is of een obstakel vormt voor het overige verkeer, zoals bij of in een bocht of op een heuvel.

Parkeren

 • Op de volgende plaatsen is het verboden te parkeren:
  • Langs een doorgetrokken gele streep aan de kant van de weg.
  • Op een brug.
  • Ter hoogte van een vluchtheuvel of een doorgetrokken streep midden op de weg als er minder dan 3 m ruimte tussen vluchtheuvel of streep en het geparkeerde voertuig overblijft.
  • Binnen 5 m van het bord dat een bushalte aangeef

Pechhulp

Pech

 • Bel de plaatselijke wegenwacht (Forensys) op 165 of de politie op 911 - Rij je in een huurauto, bel dan eerst de verhuurder en vervolgens de wegenwacht of de politie. Bel ook de ANWB alarmcentrale.
 • Ga na welke pechhulp wordt vergoed in Aruba met het ANWB Wegenwacht Europa Plus pakket op anwb.nl/wegenwacht/europa/europaplus.

Ongeval

 • Bel het algemene alarmnummer 911.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14

Meer praktische info over Aruba

Adressen en telefoonnummers
(Reis)documenten
Vervoer op Aruba
Praktische info ter plaatse