Transparantie

Verantwoord ondernemen

Als ANWB zijn we trots op ons MVO-beleid en onze MVO-prestaties. Op de pagina’s ‘Verantwoord ondernemen’ laten we daarom zo transparant mogelijk zien hoe we er voor staan. In de rechterkolom zie je alle onderwerpen over 'Verantwoord ondernemen'.

De MVO-prestaties worden gerapporteerd per boekjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december, net als het jaarverslag elders op de site. Zo zorgen we ervoor dat financiële en niet-financiële informatie goed vergeleken kan worden. Wij proberen uiterlijk 1 juli de MVO-cijfers over het voorgaande kalenderjaar te rapporteren. Eerder is helaas niet mogelijk zonder afbreuk te doen aan de compleetheid en betrouwbaarheid van de MVO-cijfers. In de loop van het jaar communiceren we regelmatig onze vorderingen middels pers- en nieuwsberichten op anwb.nl en andere kanalen. 

Leidraad opstellen verslaggeving

Bij het rapporteren van de MVO-prestaties is het GRI Boundary Protocol gebruikt. De ANWB rapporteert conform het GRI-toepassingsniveau ‘core’ . 

MVO-gegevens

Voor de opslag van de belangrijkste MVO-gegevens gebruikt de ANWB een zelfgebouwde MVO-datamodule. In dit systeem worden alle gegevens die een bijdrage leveren aan de CO2-voetafdruk verzameld en vastgelegd, met vermelding van bronnen en berekeningen. De ANWB heeft een rapportagehandleiding opgesteld om ervoor te zorgen dat het proces ieder jaar vergelijkbaar verloopt.

De CO2-emissiefactoren, die nodig zijn om de CO2-voetafdruk te kunnen berekenen, worden jaarlijks geactualiseerd met gebruikmaking van de in Nederland toonaangevende bronnen (DEFRA en SKAO).

Geen accountantscontrole, wel GRI-tabel

In de periode 2010-2015 hebben we ons maatschappelijk jaarverslag laten controleren door een externe accountant. Mede dankzij deze controles kent de ANWB inmiddels een goedlopend proces om betrouwbare MVO-data in te zamelen, op te slaan en te publiceren. Eind 2016 heeft de ANWB dan ook besloten om voortaan af te zien van accountantscontrole van de MVO-data en om de publicatie van een maatschappelijk jaarverslag te vervangen door publicatie op anwb.nl, in de hoop dat het aantal lezers hiermee toeneemt.  Om te laten zien waar de informatie te vinden is, die normaliter in een maatschap¬pelijk jaarverslag staat, hebben we een overzicht gemaakt, in lijn met het ‘Global Reporting Initiative’ (GRI).

GRI-tabel

Volledigheid van de gegevens

In de gepubliceerde MVO-cijfers hebben we voor enkele indicatoren schattingen gemaakt, omdat er geen betrouwbare gemeten gegevens beschikbaar waren. Als basis voor deze schattingen hebben we gemeten gegevens gebruikt. Zo is 5-10% van het energieverbruik van onze gebouwen, met name bij winkels, gebaseerd op schattingen. Door het plaatsen van ‘tussenmeters’ proberen we schattingen te vervangen door echte metingen. Wanneer sprake is van inherente beperkingen in de data, wordt dit bij de gerapporteerde informatie expliciet genoemd.