Papierverbruik en afval

Waarom belangrijk voor ANWB

In 1916 lanceerden we de campagne ‘Laat niet als dank …’: een pleidooi voor het verminderen van de hoeveelheid ‘schillen en dozen’ in parken, bossen en natuurgebieden, waar men lekker wilde wandelen en fietsen. Honderd jaar later is het verminderen van zwerfafval (helaas) nog steeds een actueel thema voor ANWB-leden. 

Sinds enkele jaren zijn daar zorgen bijgekomen over de gevolgen van ‘plastic soup’ voor zeedieren en onszelf. ANWB Reizen steunt daarom projecten op Bali en andere toeristische bestemmingen om minder plastic te gebruiken en stranden schoon te maken.

De ANWB verbruikt zelf een forse hoeveelheid papier, met name voor onze tijdschriften, reisgidsen en huis-aan-huis-folders. Daarnaast verbruiken we allerlei producten, van voedsel voor ons bedrijfsrestaurant tot kantoormeubilair en winkelartikelen tot voertuigen voor de Wegenwacht, Logicx en ANWB Rijopleidingen.

In onze kantoren en winkels produceren we een aanzienlijke hoeveelheid afval. Bovendien neemt onze Wegenwacht afval van onze leden en klanten aan, in de vorm van oude accu’s en banden en verkeerd getankte brandstoffen. Al deze afvalstromen worden zo netjes mogelijk verwerkt.

Wat hebben we gedaan

Papierverbruik

Het papierverbruik van de ANWB is de afgelopen jaren door verschillende oorzaken gedaald. Het verminderen van het papierverbruik vormde daarbij soms het belangrijkste argument, maar was in de meeste gevallen het gevolg van beslissingen die om andere redenen genomen zijn.

 • In april 2019 is de ANWB gestopt met het uitgeven van de Waterkampioen.
 • Sinds  2019 krijgt het (versneld) digitaliseren van ‘ledenprocessen’ bij de ANWB extra aandacht.
 • In 2018 is verzekeringsdochter Unigarant gestart met een project om de correspondentie met klanten zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.
 • In december 2017 is de ANWB gestopt met het uitgeven van het tijdschrift Op Pad. De rol van het tijdschrift is overgenomen door www.oppad.nl
 • In november 2017 is de ANWB gestopt met het uitgeven van het tijdschrift Reiz& Magazine. De rol van het tijdschrift is overgenomen door anwb.nl/vakantie.
 • Medio 2017 hebben honderden ANWB-medewerkers een duurzaam waterflesje van ‘Join the Pipe’ gekregen om het verbruik van kartonnen koffiebekertjes terug te dringen.
 • In december 2016 is de ANWB gestopt met het uitgeven van het tijdschrift ProMotor.
 • Sinds oktober 2016 stuurt de ANWB haar leden alleen nog maar digitale nota's. Wie lid wordt, krijgt een email-bevestiging met factuur, in plaats van een bevestigingsbrief met acceptgiro.
 • Sinds oktober 2016 kent de ANWB een ‘Digitale Strategie’ om te komen tot ‘Eén digitale ANWB’. Hierin staan de leden ‘maximaal digitaal centraal’.
 • Sinds mei 2013 krijgen medewerkers hun loonstrook digitaal toegestuurd.
 • Sinds maart 2013 kunnen ANWB-medewerkers er voor kiezen hun Unigarant-verzekeringspolissen digitaal toegestuurd te krijgen.
 • In oktober 2012 is de Kampioen overgeschakeld op gerecycled papier.
 • In december 2010 is de ANWB gestopt met het uitgeven van de Autokampioen. De rol van het tijdschrift is overgenomen door anwb.nl/auto.


Afvalscheiding

 • Sinds september 2018 is het ANWB Hoofdkantoor voorzien van Ecosmart-bakken om het afval te scheiden in de volgende fracties: papier/karton (allemaal ‘vertrouwelijk’), koffiebekertjes, organisch afval, plastic en restafval. Het gebruik van kleine prullenbakjes door individuele medewerkers (met eigen plastic zak) is beëindigd. De afvalscheiding is hierdoor fors verbeterd.
 • Sinds 2016 wordt op het Hoofdkantoor plastic-afval apart ingezameld. Het bedrijfsrestaurant verkoopt sinds dat jaar ook meer verse en minder voorverpakte producten. Het resterende plastic-­afval komt na het eten in een aparte bak, gescheiden van het restafval.
 • Tussen 2015 en 2019 heeft de ANWB i.s.m. de Provinciale Waterleidingmaatschappij Noord-Holland (PWN) vijf watertappunten aangelegd zodat wandelaars en fietsers hier hun eigen waterfles kunnen bijvullen en minder wegwerp-flesjes hoeven te gebruiken.
 • Sinds 2012 kennen de Wegenwacht-servicestations een eigen milieustraat, waar het afval in verschillende fracties wordt verdeeld. Hiermee voldoen deze stations aan het Keurmerk Duurzaam Repareren.

Waar staan we nu

Het afgelopen jaar verbruikte de ANWB 9,2 miljoen kilo papier, waarvan 6,1 miljoen kilo gerecycled papier (met name voor de Kampioen) en bijna 1,3 miljoen kilo papier met het FSC- of PEFC-keurmerk.

Het afgelopen jaar ‘produceerde’ de ANWB de volgende hoeveelheden kantoorafval :

Papier

507.794 kilo

Restafval

458.143 kilo

Organisch afval

32.613 kilo

Bouw- en sloopafval

18.579 kilo

Gevaarlijk afval

16.978 kilo

Plastics

13.662 kilo

Metaal

13.391 kilo

Glas

1.461 kilo

 

Daarnaast heeft de ANWB de volgende hoeveelheden afval van onze leden en klanten verwerkt:

Accu’s

784.990 kilo

Verkeerd getankte benzine

212.024 liter

Verkeerd getankte diesel

200.076 liter

Banden

27.848 kilo

 

 

Wat willen we en wat doen we ervoor

Wat willen we

We willen ons papierverbruik verminderen en de afvalscheiding verder verbeteren. 

Wat doen we ervoor

We digitaliseren steeds meer werkprocessen zodat on verbruik aan ‘kantoorpapier’ daalt.

We versterken onze digitale mediakanalen, zodat de behoefte aan drukwerk kan afnemen. Toch zullen er altijd mensen zijn die liever gedrukte reclamefolders, kaarten, vakantiegidsen of tijdschriften, zoals de Kampioen, ontvangen. Het papierverbruik zal daarom naar onze verwachting voorlopig niet tot nul teruggebracht kunnen worden.

De komende jaren gaan wij het afval op alle vestigingen beter gaan scheiden, zodat de hoeveelheid ongesorteerd restafval verder afneemt en de andere stromen steeds beter hergebruikt kunnen worden. Hiertoe zullen we op een aantal locaties afvalbakken plaatsen voor verschillende soorten afval.