Klimaatverandering

CO2-reductie: waarom belangrijk voor de ANWB

Een van de grootste milieuproblemen van dit moment is de klimaatverandering. De gevolgen worden steeds nadrukkelijker voelbaar, ook in Nederland.

De ANWB verbruikt zelf ook fossiele brandstof. Of het nu gaat om het verlenen van pechhulp door de Wegenwacht, het verzorgen van vervangend vervoer door Logicx, de inzet van de traumahelikopters van ANWB Medical Air Assistance bij ernstige ongevallen of  het rijden met lesauto’s bij ANWB Rijopleidingen. Daarnaast verbruiken we net als ieder ander bedrijf stroom, gas en papier op kantoor, hebben we te maken met het woon-werkverkeer van onze medewerkers en met dienstreizen en -vluchten. Alles bij elkaar levert dat een flinke uitstoot aan broeikasgassen op. Die uitstoot moet naar nul, en liefst zo snel mogelijk.

Naast alle inspanningen die de ANWB onderneemt om haar eigen CO2-voetafdruk omlaag te brengen, wil zij ook haar leden helpen om de overstap te maken naar duurzame mobiliteit. Via de Kampioen, anwb.nl en andere kanalen proberen we een eerlijk beeld te geven van de beschikbare mogelijkheden en hun voor- en nadelen.

Klimaatverandering: wat hebben we zelf gedaan

Een aantal mijlpalen:

2020 - juli ANWB Reizen stelt 'Groene Ambitie 2025' vast

2020 - juli

ANWB telt 80 emissievrije voertuigen: 77 volledig elektrisch en 3 op waterstof

2020 - 7 juli Fietswegenwacht Nijmegen gestart

2019 - november

ANWB start in Den Haag met het uitlenen van volledig elektrische poolauto’s aan medewerkers

2019 - zomer

Logicx neemt 10 volledig elektrische Volkswagen E-Golfs in gebruik als ‘vervangend vervoer’

2019 - 12 februari

Wegen­wacht neemt in Amster­dam een uiterst duurzaam Service Station in gebruik

2019 -  januari

FOX en Pharos behalen het Travelife duurzaamheidscertificaat

2018 - 1 juli

ANWB Streetwise neemt een volledig elektrische BMW i3 in gebruik om kinderen te leren omgaan met stille auto’s

2018 - 18 mei

Wegenwacht neemt vijf volledig elektrische Smart ForFours in gebruik als leenauto bij Service Stations

2018 en verder

ANWB werkt vanaf dit jaar nu CO2-neutraal door inkoop van CO2-compensatie

2018 - 18 juli

Wegenwacht neemt op Schiphol een volledig elektrische Volks­wagen E-Golf in gebruik

2018-  18 juli

Wegenwacht neemt in Amster­dam een volledig elektrische Zero Bike motorfiets in gebruik

2018 - 18 juli

Wegenwacht neemt in Amsterdam een volledig elektrische Nissan E-NV200 met EV Charger (mobiele oplader) in gebruik

2018 - 1 januari ANWB start met CO2-compensatie voor de hele bedrijfsvoering

2017 - november

Wegenwacht neemt in Rhoon een waterstof-auto (Hyundai Ix35) in gebruik

2017 - zomer

Fietswegenwacht uitgebreid naar Utrecht en Rotterdam

2016 - zomer

Wegenwacht start in Den Haag en Amsterdam met pechhulp per ebike (Fietswegenwacht)

2015 - 16 april

Wegenwacht start een pilot met een waterstof-bestelauto (Renault Kangoo)

2014 -  oktober

Het maatschappelijk jaarverslag over 2013 van de ANWB eindigt op de twaalfde plaats in de Transparantiebenchmark.

2013 - 12 juni

ANWB organiseert vijf andere bedrijven een wedstrijd ‘zuinig rijden’ tussen bedrijventeams

2013 - 8 januari

SNP Natuurreizen haalt als 1e touroperator in NL het Travelife duurzaamheidscertificaat

2012 - 14 november

Wegenwacht start programma om zuiniger te rijden (‘Bewust Rijden’)

2011

Wegenwacht laat een Volkswagen Caddy ombouwen tot volledig elektrisch voertuig en zet ‘m (5 jaar) in op P3 van Schiphol

2011

ANWB schakelt over op groene stroom en groen gas.

2007

Het maatschappelijk jaarver­slag van de ANWB wordt beoordeeld in de Transparantiebenchmark.

2006 - juni

ANWB berekent voor het eerst haar CO2-voetafdruk. ANWB publiceert voor het eerst een maatschappelijk jaarverslag.

2006 - mei

ANWB laat haar medewerkers de film ‘An Inconvenient Truth’ zien.

2005

ANWB stelt voor het eerst een MVO-coördinator aan.


Klimaatverandering: wat hebben we gedaan met of voor onze leden?

2020 - 1 juli Op aandringen van de ANWB voert het kabinet aanschafsubsidies in om particuliere autobezitters te stimuleren de overstap naar de elektrische auto te maken. Hiermee komt een betaalbare elektrische auto voor iedereen een stapje dichterbij.
2019 - 8 oktober ANWB ondertekent het Klimaatakkoord

2019 - 1 januari

FOX, Pharos, Travelhome, ANWB Ledenreizen en ANWB Kampeer­reizen verkopen alleen nog maar CO2-neutrale reizen

2018/2019

ANWB geeft het Vattenfall Solar team van de TU Delft 2 jaar lang een elektrische Volkswagen E-Golf te leen.

2018 - 18 juli

ANWB start mobiele laadhulp aan elektrische auto’s met lege accu

2018 + 2019

ANWB organiseert door heel Nederland tientallen proefritevenementen met volledig elektrische auto’s

2018

ANWB biedt studenten van de TU Delft financiële ondersteuning bij de ontwikkeling van een efficiënt waterstof-voertuig (Ecorunner)

2017 - 4 december

ANWB publiceert voor de 1e keer de ‘Elektrisch Rijden Monitor’

2017

ANWB biedt de Wageningen Uni­versiteit financiële ondersteu­ning voor onderzoek naar de productie van biokerosine met algen.

2017

ANWB biedt de NHTV financiële ondersteuning voor de ontwikke­ling van een CO2-rekentool voor reisorganisaties (Carmacal)

2015 - 1 maart

ANWB lanceert Fiets Select

2013 - 6 september

ANWB ondertekent het Nationale Energieakkoord

2013 - 2 mei

ANWB lanceert een campagne om met brandstof te besparen

2012 - 2 oktober

ANWB start met de verkoop van laadpassen en laadpalen (‘Oplaadservice’)

2012 - zomer

ANWB organiseert de ‘Grootste Groene Proefrit’

2012

ANWB ondertekent het Nationaal Mobiliteitsakkoord

2012 - voorjaar

ANWB start pechhulp voor tweewielers

2011

ANWB biedt haar leden aan om een proefrit te maken in een plug-in-hybride of volledig elektrische auto, o.a. op de Shell Ecomarathon.

2010

SNP en FOX bieden reizigers de optie om de CO2-voetafdruk van hun reis te compenseren.

 

 

Waar staan we nu

De CO2-voetafdruk van de ANWB bedroeg vorig jaar 44.236 ton. De CO2-uitstoot die samenhangt met de reizen die bij ANWB Reizen geboekt worden, is hier niet bij inbegrepen. Zowel de CO2-voetafdruk van de ANWB als die van ANWB Reizen worden gecompenseerd door inkoop van Gold Standard CO2-compensatie.

Onderstaand taartdiagram laat zien uit welke onderdelen de CO2-voetafdruk is opgebouwd.

Uit onderstaande trendgrafiek blijkt dat de CO2-voetafdruk van de ANWB tussen 2012 en 2014 licht gedaald is, maar dat van 2014 tot heden weer sprake is van een lichte stijging.

Het papierverbruik daalt gestaag dankzij voortschrijdende digitalisering van informatiestromen. Aangezien de ANWB bijna uitsluitend groene stroom en groen gas gebruikt, tellen beide nauwelijks mee in de CO2-voetafdruk.

 

Wat willen we en wat doen we ervoor

De ANWB wil een bijdrage leveren aan het inperken van de wereldwijde klimaatverandering, met name door onze eigen CO2-voetafdruk te verkleinen en door onze leden te helpen om de overstap te maken naar (waterstof)elektrisch rijden. Voor 2040 hopen we onze eigen CO2-voetafdruk tot (bijna) nul te hebben teruggebracht.

Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van nieuwe, betaalbare technische mogelijkheden, zowel wat betreft het beheer van onze gebouwen, als wat betreft ons zakelijke verkeer en woon-werkverkeer. Ondertussen maken we de gehele bedrijfsvoering van de ANWB CO2-neutraal door inkoop van CO2-compensatie.

Gebouwen en apparatuur

De ANWB heeft enkele tientallen kantoorgebouwen en Wegenwacht-servicestations in eigendom. De ANWB-winkels worden veelal gehuurd. Energieverbruik vormt een belangrijk criterium bij nieuwbouw of renovatie van eigen gebouwen en de vervanging van apparatuur, zoals klimaatbeheersing, verlichting en computers. Het nieuwste Wegenwacht Service Station in Amsterdam is ‘van het gas los’ en dankzij honderden zonnepanelen voor een deel zelfvoorzienend. Bijna alle ANWB-panden zijn inmiddels voorzien van energiebesparende LED-verlichting. Steeds meer panden zijn voorzien van een energie-efficiënte warmtepomp.

Voertuigen

Wegenwacht, Logicx en ANWB Rijopleidingen hebben samen enkele duizenden voertuigen in gebruik. Daarnaast telt de ANWB zo’n 250 leaseauto’s, 10 poolauto’s en 10 auto’s voor verkeers­educatie. De ANWB doet momenteel op allerlei plekken ervaring op met volledig elektrische voertuigen en waterstofvoertuigen om te bepalen of deze al op grote schaal ingezet kunnen worden. Naar verwachting kan voor 2030 een groot deel van de vloot vervangen worden door emissievrije voertuigen.

Woon-werkverkeer

De ANWB wil met een moderne regeling voor woon-werkverkeer haar werknemers stimuleren om op een duurzame wijze naar het werk te komen. Naar verwachting zal de nieuwe regeling in 2021 in werking treden.

Helikopters

Om de traumahelikopters te kunnen laten vliegen, verbruikt het ANWB-dochterbedrijf Medical Air Assistance kerosine. Een duurzaam alternatief lijkt vooralsnog niet voorhanden. De ANWB financiert onderzoek aan de Wageningen Universiteit naar de productie van biokerosine met behulp van algen.

Reizen

Sinds 2018 zijn alle dienstreizen en reizen van ANWB Reizen klimaatneutraal. We zijn ons bewust van de maatschappelijke discussie over het reizen per vliegtuig en de vervuiling en geluidhinder die daarmee gepaard gaan. Toch bieden we als ANWB vliegreizen aan, naast (elektrische)auto- en camperrondreizen , treinreizen en fiets- en wandelreizen.
De ANWB is geen tegenstander van het ‘vliegen’ als zodanig, omdat wij menen dat het niet alleen leuk is om kennis te maken met verre landen en de mensen die daar wonen, maar dat dit ook tot meer begrip en verdraagzaamheid over en weer leidt. Wél is het wat ons betreft belangrijk dat er de komende jaren gezocht wordt naar betaalbare, technische oplossingen waarmee de vervuiling en geluidhinder van de luchtvaart kunnen worden teruggedrongen.
Tot het zo ver is, wil de ANWB in ieder geval van haar kant al een stap in de goede richting zetten. Alle reizen die door de leden worden afgenomen, worden door de ANWB CO2-neutraal gemaakt door de inkoop van CO2-compensatie. Dat is niet ideaal, maar beter dan niets.