Inkoop

Verantwoord ondernemen

Een beter milieu begint bij jezelf. Maar de ANWB is zich er zeker van bewust van dat ze ook indirect effect heeft via toeleveranciers. In alle inkoopstromen wordt dan ook nadrukkelijk aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen bij (potentiële) toeleveranciers.

Inkoop

ANWB Inkoopmanagement is verantwoordelijk voor de inkoopprocessen van de ANWB.  Zij passen de milieucriteria en sociale criteria toe bij de inkoop van alle producten en diensten. We vragen potentiële toeleveranciers tijdens het inkoopproces om duidelijk te maken op welke wijze zij zelf maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij een afweging tussen leveranciers, worden duurzaamheidsaspecten extra beloond. Leveranciers wordt daarbij gevraagd een gedragscode te ondertekenen. 

Meer over Zaken doen met de ANWB

Producten in ANWB-winkels

ANWB Retail verzorgt de inkoop voor de ANWB-winkels, zoals kleding van het merk Human Nature. Een belangrijk deel van de leveranciers bevindt zich in niet-westerse landen zoals China, Bangladesh en India. Elke leverancier moet aan een aantal strenge criteria voldoen om leverancier te mogen worden van ANWB Retail. Voorwaarden zijn o.a. een contract tussen beide partijen, een erkend MVO-beleid en samenwerking is alleen mogelijk met fabrieken die een BSCI of een gelijkwaardig erkende en geldige Social Compliance bezitten. 

BSCI

ANWB Retail is, net als veel andere grote winkelbedrijven, aangesloten bij het BSCI (Business Social Compliance Initiative). Deze onafhankelijke organisatie stimuleert productiebedrijven om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en monitort de vorderingen daarbij. Daarbij geldt een zero-tolerance policy waarin bepaalde misstanden onacceptabel zijn en die direct leiden tot beëindiging van de samenwerking met de leverancier. Deze misstanden zijn: kinderarbeid, discriminatie, gedwongen arbeid en het zeer sterk te kort schieten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Meer over BSCI: www.bsci-intl.org

Reisdochters

De ANWB-touroperators kopen zelf ‘vervoer’ (veelal vlieg- en treinreizen), ‘verblijf’ (overnachtingsmogelijkheden) en ‘vermaak’ (excursies en dergelijke) in.

Meer over het duurzame beleid en de ambities van onze touroperators

 

Klik hier voor meer informatie over het inkoopbeleid van de ANWB.