Donaties van de ANWB

Vrijwel sinds de oprichting ondersteunt de ANWB initiatieven en projecten op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer.

Sinds 1964 kon een donatie worden aangevraagd bij het ANWB Zimmermanfonds, vanaf 2003 tot 2014 bij het ANWB Fonds. Sinds 2014 is onder de vlag 'Maatschappelijk Rendement' een budget vrij gemaakt waarop een beroep gedaan kan worden voor de uitvoering van kleine, lokale initiatieven.

De ANWB draagt bij aan projecten of initiatieven die liggen op het terrein van vrije tijd, verkeersveiligheid of mobiliteit. Daarnaast blijft de ANWB de bekende bruine informatieborden schenken, die in heel Nederland prijken op monumentale gebouwen en ander waardevol erfgoed.

Criteria

Uiteraard gelden er criteria voor de honorering van een aanvraag. Een aantal van deze criteria staan hieronder:

  • De aanvrager mag geen commercieel belang hebben;
  • De ANWB ondersteunt geen eenmalige of jaarlijks terugkerende evenementen,
    festivals of tentoonstellingen;
  • De bijdrage van de ANWB moet zichtbaar gemaakt kunnen worden;
  • Het project moet haalbaar zijn en worden voorzien van een deugdelijk dekkingsplan.
  • Geen bijdragen worden gegeven aan fondsen of wervingsacties voor fondsen, ter dekking van exploitatiekosten of aan restauratieprojecten (kerken, molens, kastelen).

Hier vind je het totaaloverzicht van criteria.

Aanvraag

Het is momenteel niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor een donatie. Vanaf 5 april weer! Houd de site in de gaten voor een actie die dan start.

Behandeling van uw aanvraag

Aanvragen worden bij ontvangst getoetst aan de criteria. Komt jouw aanvraag in eerste instantie al niet in aanmerking, dan ontvang je een afwijzing. Aanvragen die door de eerste toetsing heen komen, worden besproken in de vergadering van ons comité (hierover ontvang je ook bericht). Dit comité komt gemiddeld een maal per 6 weken bijeen. Na bespreking ontvang je bericht over het verloop van de aanvraag.

Overige vragen

Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze richten aan: donaties@anwb.nl