CO2 voetafdruk

Verantwoord ondernemen

De ANWB streeft ernaar haar CO2-voetafdruk geleidelijk te verminderen. Een CO2-voetafdruk is een maat voor het bedrijfsleven, waarmee je inzichtelijk maakt hoeveel CO2 het bedrijf uitstoot.  In 2017 kende de ANWB een CO2-voetafdruk van 40.773 ton, oftewel 40,8 Kiloton. 

CO2-voetafdruk ANWB door de jaren heen

In de periode 2012-2017 is de CO2-voetafdruk van de ANWB licht gestegen. Een flinke daling is te zien in de periode 2012-2014. In de periode 2014-2017 vond een lichte stijging plaats. Dit is een gevolg van een toename in activiteiten en brandstofverbruik bij ANWB Rijopleidingen en Medical Air Assistance.

 

Het is gebruikelijk om bij  de CO2-voetafdruk onderscheid te maken in verschillende scopes, ofwel ‘invloedssferen’.

CO2 (ton)

CO2

2015

2016

2017

Scope 1

Gas

127

112

216

Zakelijk vervoer

18.157

18.670

19.695

Scope 2

Elektriciteit

385

233

543

Scope 3

Dienstreizen

502

477

414

Papier

12.142

11.810

11.518

Vluchten medewerkers en repatriëring 

4.331

4.187

4.853

Woon-werkverkeer

3.684

3.970

3.532

Totaal

 

39.329

39.460

40.773

*De CO2-emissies als gevolg van brandstofverbruik bij de Wegenwacht, Logicx, ANWB Rijopleidingen, Medical Air Assistance en ander ‘zakelijk vervoer’ zijn hiertoe bij elkaar opgeteld.