ANWB en het milieu

Verantwoord ondernemen

In 2017 heeft de ANWB weer een aantal stappen gezet op weg naar een duurzamer bedrijfsvoering. Op deze pagina ziet u de belangrijkste cijfers over 2017. 

Beleid m.b.t. gas- en stroomverbruik

De afdeling ANWB Business Services streeft naar het terugdringen van het energieverbruik in de gebouwen van de ANWB en het voorzien in een gedeelte van het stroomgebruik met zonnepanelen. Bij elk project, in het bijzonder verhuizingen en grote verbouwingen, worden de mogelijkheden onderzocht en -indien haalbaar- toegepast om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden of verder te verlagen. Enkele voorbeelden:

  • Als installaties vervangen of nieuw aangebracht worden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van warmtepompen in plaats van de traditionele combinatie gasketel-koelmachine;
  • Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van LED-verlichting;
  • De instellingen van de installaties worden zoveel mogelijk geoptimaliseerd en bijgesteld zodat verliezen in de installaties worden beperkt;
  • Er wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen waar dit mogelijk en haalbaar is;
  • In 2017 is een installatie aangebracht (dry-cooler) waarmee  bij voldoende lage temperaturen met buitenlucht gekoeld kan worden en er veel bespaard kan worden op het elektriciteitsverbruik;
  • Er loopt een proef om de energiemeters op de locaties op afstand uit te lezen en deze te analyseren zodat afwijkingen in het gebruik en dus onnodig energieverbruik kan worden opgespoord.

Bekijk de CO2-voetafdruk

Verbruik (groen) gas

In 2017 heeft de ANWB in totaal 1.127.129 kubieke meter gas verbruikt, waarvan bijna 89% ‘groen gas’, oftewel gas dat door aankoop van CO2-certificaten beschouwd kan worden als CO2-neutraal  (zie onderstaande tabel). Het gasverbruik in 2017 lag in dezelfde orde van grootte als in 2015 en 2016. Met name bij Unigarant (Hoogeveen) en de ANWB-winkels is in 2017 minder gas verbruikt dan in voorgaande jaren.

 
Groen gas (m3) 2015 2016 2017
Hoofdkantoor (Den Haag) 438.663 448.068 418.084
Wegenwacht Service Centra (verspreid) 217.302 157.910 209.492
ANWB-winkels (verspreid) 180.273 298.059 139.427
Logicx (verspreid) 59.579 75.403 86.280
Telstar (Harderwijk) 89.475 86.340 85.091
Unigarant (Hoogeveen) 58.683 50.365 34.077
SNP (Nijmegen) 11.405 12.164 14.115
Groen gas overige gebouwen 27.880 5.105 19.806
Totaal Groen gas (m3) 1.083.260 1.133.414 1.006.372
+ (Grijs) gas (m3) 71.293 62.705 120.757
Totaal gas (m3) 1.154.553 1.196.119 1.127.129
% Groen gas 93,8% 94,8% 89,3%

 

Verbruik (groene) stroom

In 2017 heeft de ANWB in totaal 12.737.843 kWh aan stroom verbruikt, waarvan ruim 89% groene stroom (zie onderstaande tabel). Het stroomverbruik in 2017 lag lager dan in 2015 en 2016. Met name bij Unigarant (Hoogeveen), ANWB Reizen (Hoofddorp) en de ANWB-winkels is in 2017 minder stroom verbruikt dan in voorgaande jaren.

 

Groene stroom (Kwh) 2015 2016 2017
Hoofdkantoor (Den Haag) 4.397.468 4.262.632 4.029.705
ANWB-winkels (verspreid) 3.331.799 4.117.911 3.332.079
Wegenwacht Service Centra (verspreid) 1.907.455 1.245.838 1.690.770
Unigarant (Hoogeveen) 802.156 751.517 349.676
Telstar (Harderwijk) 778.584 805.714 760.681
ANWB Reizen (Hoofddorp) 557.672 549.299 492.274
Logicx (verspreid) 394.082 396.956 492.092
SNP (Nijmegen) 139.610 114.349 112.387
Overige gebouwen 228.554 52.602 115.858
Totaal Groene stroom (kWh) 12.537.380 12.296.818 11.375.522
+ Grijze stroom (kWh) 964.759 582.899 1.362.321
Totaal Elektriciteit (kWh) 13.502.139 12.879.717 12.737.843
% Groene stroom 92,9% 95,5% 89,3%

 

Brandstofverbruik eigen (lease-)voertuigen

In 2017 heeft de ANWB in totaal 6.076.784 liter diesel verbruikt (zie onderstaande tabel). Het dieselverbruik lag in 2017 hoger dan in voorgaande jaren, met name door een stijging van het verbruik bij ANWB Rijopleidingen. Om de Wegenwacht-inzet voor zakelijke klanten klimaat¬neutraal te maken heeft de ANWB CO2-certificaten gekocht bij de Climate Neutral Group.

 
Verbruik diesel (liter) 2015 2016 2017
Wegenwacht 2.719.801 2.674.515 2.691.472
Logicx 1.787.379 1.699.768 1.795.603
ANWB Rijopleidingen (Eindhoven) 819.143 1.168.214 1.306.817
Hoofdkantoor, incl. Telstar (Den Haag) 187.562 181.952 251.699
Unigarant (Hoogeveen 56.683 45.767 zie Hoofdkantoor
Overig 52.823 40.238 31.193
Totaal verbruik diesel (liter) 5.623.391 5.810.454 6.076.784

 

In 2017 heeft de ANWB 387.019 liter benzine verbruikt, aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Het verbruik aan kerosine door Medical Air Assistance (MAA) is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren doordat meer reddingsvluchten zijn uitgevoerd.

 
Verbruik benzine en LPG (liter) 2015 2016 2017
Totaal verbruik benzine (liter) 482.787 403.786 387.019
Totaal verbruik LPG (liter) 24.908 25.063 14.851
Verbruik kerosine door Medical Air Assistance (liter) 769.049 845.543 999.111


De ANWB telde begin 2017 237 leaseauto’s: 4 volledig elektrische auto’s (FEV’s), 32 Plug-In-Hybrides (PHEV’s,  waarvan 27 op benzine), 20 hybrides (HEV’s, waarvan18 op benzine), 127 diesel- en 56 benzineauto’s.

Dienstreizen

ANWB-medewerkers hebben in 2016 bijna 2,2 miljoen kilometer per auto afgelegd ten behoeve van dienstreizen, terwijl het aantal dienstreis-kilometers per OV en taxi juist gedaald is (zie onderstaande tabel). Het aantal dienstvluchten en daarbij afgelegde kilometers stijgt dankzij een toename van de internationale contacten met de FIA, zusterclubs, overheden en bedrijven. Om de dienstvluchten klimaatneutraal te maken hebben de ANWB en SNP CO2-certificaten gekocht bij de Climate Neutral Group. 

 
Dienstreizen (km en aantal) 2015 2016 2017
Dienstreizen auto (km) 2.310.860 2.193.920 2.182.404
Dienstreizen OV (km) 494.436 414.533 3.55.517
Repatriëringsvluchten PM PM 35.500.118
Dienstvluchten Touroperators (km) 2.405.173 2.478.793 2.092.000
Internationale treinreizen (aantal) 71 68 237

 

Woon-werkverkeer

Het (geschatte) aantal kilometers dat ANWB-medewerkers  per auto afleggen in het kader van woon-werkverkeer is gedaald ten opzichte van 2017. Het aantal en aandeel OV-kilometers daalt al enkele jaren op rij (zie onderstaande tabel). Het aantal kilometers dat medewerkers lopen of fietsen in het kader van woon-werkverkeer wordt (nog) niet apart geregistreerd.

 
Woon-werkverkeer (km) 2015 2016 2017
Woon-werkverkeer auto (km) 18.599.458 20.526.762 18.410.248
Woon-werkverkeer OV + taxi (km) 7.510.462 5.838.932 4.509.512
Totaal woon-werkverkeer (km) 26.109.920 26.365.658 22.919.760
% OV-kilometers in woon-werkverkeer 28,8% 22,1% 19,7%

 

Papierverbruik

In 2016 heeft de ANWB in totaal 9.767.819 kilo papier verbruikt, waarvan 56% gerecycled papier en 23% met FSC- of PEFC-keurmerk (zie onderstaande tabel). Het papierverbruik lag in 2017 iets lager dan in voorgaande jaren. 
 

Papierverbruik (kg) 2015 2016 2017
Verbruik gerecycled papier 5.931.484 5.583.682 5.485.412
Verbruik papier met FSC/PEFC-keurmerk 2.264.414 2.427.637 2.239.631
Verbruik papier tijdschriften 1.408.317 1.554.545 1.521.183
Overig papierverbruik 542.099 407.202 521.593
Totaal papierverbruik 10.146.314 9.973.066 9.767.819
% gerecycled papier 58,5% 56,0% 56,2%
% papier met FSC/PEFC-keurmerk 22,3% 24,3% 22,9%

 

Afval

In 2016 bedroeg de hoeveelheid afval in totaal 2.605.084 kilo, iets meer dan in voorgaande jaren (zie onderstaande tabel). De hoeveelheden ingezamelde kunststoffen, glas en organisch afval lagen in 2017 hoger dan in 2016, een teken dat de afvalscheiding verbetert.

In 2016 kende de ANWB in totaal 586.926 kilo papierafval. Het papierafval wordt gescheiden ingezameld en volledig verwerkt tot gerecycled papier, met uitzondering van ‘gevoelige’ archiefstukken.

 
Afvak (kg) 2015 2016 2017
Verkeerd getankte benzine of diesel 345.297 442.821 448.948
Autobanden 112.816 194.094 112.171
Accu's en ander gevaarlijk afval 824.243 833.738 838.622
Kunststoffen 3.543 5.150 8.405
Glas 1.460 1.261 1.726
Organisch afval 19.064 12.095 16.976
Metaal 14.543 BIJ RESTAFVAL 18.653
Grof afval 37.485 32.978 38.669
Papier/karton 587.791 479.266 586.926
Restafval 636.929 463.766 533.988
Totaal 2.583.171 2.465.160 2.605.084

 

Andere Kerncijfers

Bekijk hier alle andere kerncijfers van de ANWB