Verantwoord ondernemen

De ANWB vindt het belangrijk dat haar leden veilig en duurzaam onderweg kunnen zijn. We voeren in onze bedrijfsvoering daarom continu verbeteringen door op dit gebied, om de leden te inspireren. Hieronder lees je hoe de ANWB presteert wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De ANWB heeft een breed werkterrein: recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Dat maakt het maatschappelijke speelveld waarop wij opereren zeer breed. We geven je graag inzicht in wat we doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De ANWB focust zich op de aspecten waarop we naar ons gevoel de meeste impact kunnen hebben: verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit.

Maar ons MVO-programma is breder dan mobiliteit. We werken ook continu aan vermindering van ons verbruik aan gas, stroom en water, ons papierverbruik en afval-productie. In contacten met onze zakelijke partners en toeleveranciers proberen we ook hen te stimuleren om steeds duurzamer te handelen.