Belangrijkste (neven)functies toezichthouders

Mevrouw drs. Th.A.J. (Dorine) Burmanje

66 jaar. Nederlandse nationaliteit. Eerste benoeming 2017, eerste termijn, voorzitter.
Huidige functie: Waarnemend burgemeester van Ermelo.
Nevenfuncties: Lid van de raad van commissarissen van ARN BV en Zeeman Textielsupers BV en Lid van de raad van toezicht van De Keukenhof.
Voormalig: Voorzitter van de raad van bestuur van Kadaster (2004 - 2020), Secretarisdirecteur Waterschap Rijn en IJssel (1999 - 2004). Lid van de raad van commissarissen van Sligro Foodgroup Nederland BV (tot maart 2016), lid van de raad van toezicht van Deltares (tot juni 2014).

De heer mr. P.J.W.G. (Peter) Kok

66 jaar. Nederlandse nationaliteit. Eerste benoeming 2013, derde termijn.
Nevenfunctie: Lid van de raad van commissarissen van Optimix Investment Funds.
Voormalig: Lid raad van bestuur van Delta Lloyd Groep (2001 - tot mei 2010) en lid van de raad van bestuur van APG (2012 - september 2014).

Mevrouw mr. I. (Ineke) Dezentjé Hamming-Bluemink

66 jaar. Nederlandse nationaliteit. Eerste benoeming 2016, tweede termijn.
Huidige functie: Voorzitter/algemeen directeur van FME.
Nevenfuncties: Lid van het dagelijks en algemeen bestuur van VNO-NCW, voorzitter stuurgroep Smart Industry, lid van de raad van de Sociaal-Economische Raad (SER), lid van de Cybersecurity Raad. Lid raad van toezicht Stichting NL International Business, lid raad van toezicht Platform Talent voor Technologie, lid raad van toezicht MARIN (Maritime Research Institute Netherlands) en lid raad van toezicht TU Eindhoven.
Voormalig: Lid van de Tweede Kamer voor de VVD (2003 - 2011).

Mevrouw D. (Diana) Veldhuisen-van Roest

52 jaar. Nederlandse nationaliteit. Eerste benoeming 2018, eerste termijn.
Huidige functie: Directeur bij Google Nederland.
Voormalig: (o.a.) regional chief marketing officer bij NH Hoteles Benelux, Afrika & MiddenOosten (juni 1997 - augustus 2011) en senior marketing consultant bij ABN Amro bank (1995 - juli 1997).

Mevrouw S. (Saskia) Egas Reparaz

47 jaar. Nederlandse nationaliteit. Eerste benoeming 2021, eerste termijn.
Huidige functie: CEO Etos tot en met 1 maart 2021.
Per medio 2021 benoemt tot CEO HEMA.
Nevenfuncties: Bestuurslid van het Centraal Bureau Drogisterij-Bedrijven.
Lid van de raad van toezicht van de Hortus Botanicus.

De heer drs. C.T.L. (Constant) Korthout

58 jaar. Nederlandse nationaliteit. Eerste benoeming 2021, eerste termijn.
Huidige functie: Lid raad van bestuur en CFRO (Chief Financial & Risk Officer) bij Van Lanschot Kempen NV.
Nevenfuncties: Lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie bij het Dijklander Ziekenhuis.
Voormalig: Vice-voorzitter van de raad van commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie bij het Sint-Franciscus Vlietland Ziekenhuis (oktober 2009 - september 2017). Voorzitter raad van
toezicht van Vidomes (oktober 2004 – september 2013).