Frits van Bruggen

Frits van Bruggen (1959) is sinds augustus 2014 hoofddirecteur van de ANWB, precies 4 jaar nadat hij toetrad tot de hoofddirectie. Aanvankelijk vormden Hulpverlening en Verzekeren zijn aandachtsgebieden; begin 2013 werd zijn portefeuille verbreed naar de afdelingen Vereniging en Marketing. Nu stuurt hij een negenkoppige directie aan.

Hij is president-commissaris van het Noord-Hollandse Waterleidingbedrijf PWN, lid van de raad van advies van Nationaal Park de Hoge Veluwe en lid van het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds van de universiteit Groningen en lid van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Frits studeerde af aan de universiteit in Groningen (economie). Na zijn studie werkte hij 25 jaar bij de ING Groep, waarvan de laatste 10 jaar als directeur bij respectievelijk RVS en Nationale-Nederlanden.