Watersport

Roeiers en zeilers bewogen zich traditioneel vooral in de eigen omgeving. Eigenaren van motorboten waren daarentegen meer gericht op het maken van tochtjes. Dat de ANWB zich in 1905 met watersport ging bezig houden, kwam dan ook vooral door de opkomst van de motorboot.

watersport aanlegplaats

Commissie watertoerisme

De ANWB richtte een commissie voor watertoerisme op. Die hield zich eerst vooral bezig met het samenstellen van reiswijzers en waterkaarten. Later plaatste de commissie ook richtingborden voor het verkeer op het water en zette ze routes uit voor motorbootbezitters. Bovendien werden speciale aanlegplaatsen voor watersporters ingesteld.

Watersporters niet bekogelen s.v.p.

De ANWB bemoeide zich ook met het gedrag op het water. Zo vroeg ze motorbezitters niet te hard te varen om de oevers te beschermen en andere watertoeristen niet tot last te zijn. Bij zeilers drong ze erop aan hun boot niet in het riet te leggen. Omgekeerd vroeg de ANWB het publiek op de wal vriendelijk watertoeristen niet te bekogelen met fruit of stenen. Brieven van watersporters in het archief van de ANWB tonen aan dat dit voorkwam.