Verkeerskunde

In 1977 bracht de ANWB een brochure uit over het woonerf. Geen overbodige luxe, want het woonerf is een bijzonder fenomeen, uniek in de wereld.

verkeerskunde woonerf

Verkeerstechniek

Het concept is in 1968 ontwikkeld in Emmen, door stedenbouwkundige Niek de Boer. Hij ontwierp straten en pleinen waar de auto ondergeschikt is aan de voetganger en fietser. Alle soorten verkeer delen dezelfde ruimte, maar de voetganger heeft er voorrang. Aan de uitwerking van het woonerf heeft de ANWB een grote bijdrage geleverd. Zij sprak met gebruikers, leverde commentaar op ontwerpen, en zorgde voor discussies tussen de verkeersdeskundigen in het tijdschrift Verkeerskunde en zijn voorganger, het Tijdschrift voor Verkeerstechniek.

Praktische adviezen

Het vaktijdschrift Verkeerskunde begon in 1950 als mededelingenblad van de verkeersafdeling van de ANWB. Deze afdeling gaf praktische adviezen aan vooral lagere overheden, bijvoorbeeld over het ontwerp van kruispunten, parkeerstroken en de plaatsing van gebods- en verbodsborden. Soms gaf de ANWB meer dan driehonderd adviezen per jaar. Verkeerskundige kennis is bij de ANWB altijd stevig verankerd geweest.