Verkeersinformatie

In 1964 startte de ANWB met radiobulletins over de toestand op de wegen. In het hoofdkantoor werd daarvoor een eigen studio ingericht.

Aanvankelijk ging het alleen om het weer. De start van het omroepen op de radio viel samen met een snelle groei van het aantal auto's in Nederland en de uitbouw van het Nederlandse autosnelwegnet.

Verkeersregelaar

De eerste files

In 1960 reden in Nederland een half miljoen auto's. Tien jaar later waren dit er al 2,5 miljoen. Het netwerk van autosnelwegen groeide ook, maar kon de sterke opmars van de auto niet bijbenen. In 1960 lag er 351 kilometer snelweg, in 1970 bijna 1000 kilometer. In de jaren zestig ontstonden tijdens de spits de eerste files. De drukte op de wegen was voor de ANWB reden om weggebruikers te waarschuwen voor mogelijk oponthoud.

ANWB-verkeersinformatie is inmiddels niet meer weg te denken als bron van informatie voor de reiziger. Behalve via de radio wordt de informatie nu ook verspreid via de televisie en vooral ook via anwb.nl.