De geschiedenis van het Rekeningrijden

Het terugdringen van files in de spits kwam in 1986 serieus op de politieke agenda. Minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes wilde op drukbereden wegen tijdens de spits een extra belasting invoeren. Zij en haar opvolgers slaagden er niet in deze 'spitsbelasting' in te voeren.

Eind jaren negentig wilde toenmalig minister Tineke Netelenbos tolpoorten plaatsen op de snelwegen rond de grote steden in de Randstad. Haar plannen riepen grote weerstand op.

rekeningrijden kampioen

Stop Rekeningrijden

Begin 1999 startte de ANWB de campagne 'Stop Rekeningrijden'. De vereniging wilde geen extra kosten voor de automobilist en verwachtte ook niet dat de maatregelen de files zouden oplossen vanwege het gebrek aan alternatieven. In 2001 verdwenen de plannen van tafel.

Eerlijk betalen

De ANWB bepleit al decennia een eerlijker belastingregime waarbij automobilisten geen belasting betalen voor het bezit van de auto maar louter voor het gebruik. Daarbij verdwijnen de belasting op nieuwe auto's (BPM) en de motorrijtuigenbelasting.

De Wet kilometerprijs die minster Eurlings in 2009 naar de Tweede Kamer stuurde, gaat uit van dit principe. Maar ook deze wet riep weerstand op in de samenleving.