Paddenstoel

De paddenstoel is een van de iconen van de ANWB. De wegwijzer met de opvallende vormgeving is bij toeval ontstaan.

Toename binnenlands toerisme

Toen toeristen door de Eerste Wereldoorlog de grens niet meer over konden, nam het binnenlandse toerisme snel toe. Om de toerist in eigen land ter wille te zijn, wilde de ANWB meer wegwijzers plaatsen, maar door de blokkades van Nederlandse havens was ijzer schaars.

paddenstoel beton

Betonnen paddenstoelen

De ANWB zocht naar andere mogelijkheden en besloot tot plaatsing van betonnen paaltjes in de vorm van een paddenstoel. In de zomer van 1919 werden de eerste twaalf proefmodellen geplaatst in het Gooi bij Bussum. De paddenstoelen waren ontworpen door ir. Leliman, voorzitter van de commissie voor het watertoerisme.

Paddestoel

Paddenstoelen inspecteren

Het inspecteren van de paddenstoelen is tot 2010 uitgevoerd door ANWB-vrijwilligers, de consuls. De plaatsing van de paddenstoelen paste in het streven naar een betere ontsluiting van toeristisch fraaie gebieden. In 1914 werden de bekende betonnen paddenstoelen als toeristische wegwijzers geplaatst. Dit gebeurde grotendeels op particulier initiatief. De ANWB speelde hierin een belangrijke rol.