Consuls

De kern van de jonge ANWB werd gevormd door de consuls: vrijwilligers die de belangen van toeristen behartigden. Het consulcorps was een strak opgezette organisatie, waarbinnen de hoofdconsul de werkzaamheden van elf provinciale consuls coördineerde. Die elf gaven leiding aan regionale consuls, die op hun beurt plaatselijke consuls aanstelden. In 1900 werkte de ANWB al met 200 consuls.

consuls

Verschillende taken

Toeristen konden bij iedere consul om reisinlichtingen vragen, persoonlijk of schriftelijk. Daarnaast verwachtte de ANWB dat consuls de ontwikkeling van de toeristische voorzieningen in hun gebied bijhielden en het bestuur van de vereniging hierover informeerden. Consuls inspecteerden bondshotels en andere toeristische instellingen. Er zijn nog steeds consuls actief op verschillende beleidsterreinen van de ANWB.

Hulpkist

De ANWB voorzag bondshotels en andere instellingen van hulpkisten, naar Belgisch voorbeeld. In 1898 werd de eerste kist geplaatst in hotel 'De Zwaan' in Oirschot. Er zouden dat jaar nog 200 kisten volgen. Vanaf 1910 liep de belangstelling van fietsers voor de hulpkisten terug. Er was toen al een uitgebreid netwerk van rijwielherstellers ontstaan.