Alarmcentrale

De ANWB Alarmcentrale ontstond als het ware vanzelf. Met toename van de motorisering gingen meer mensen met hun auto de grens over. Kwamen ze daar met pech te staan, dan belden ze de Wegenwacht. Vaak ging het om nieuwe onderdelen die ze ter plaatse niet konden krijgen.

Kantoor werk

Twee dames aan de telefoon

Twee dames op het hoofdkantoor in Den Haag stonden de pechgevallen telefonisch te woord. Al snel vroegen leden de Alarmcentrale ook auto's terug te halen bij ziekte of wanneer deze niet meer kon worden gerepareerd. Aanvankelijk werden zieken ter plaatse verzorgd. Maar ziekenhuisverblijf in een vreemd land is dubbel onaangenaam. Daarom besloot de ANWB later patiënten terug te halen naar Nederland.

Wegenhulp

Steunpunten

In 1965 opende de ANWB zijn eerste steunpunt in Champex (Zwitserland). Telefoon en telex waren hier de belangrijkste hulpmiddelen. In 1966 vestigde de bond ook een steunpunt in Barcelona. Dit dient meer als aanloopkantoor voor de vele toeristen in deze kuststreek. Later verplaatste de ANWB het Zwitserse steunpunt naar Mendriso, langs de snelweg van Lugano naar Milaan. Een nieuw westelijk steunpunt werd bij Lyon gevestigd.