Ambitie 20|20+

Ambitie 20|20+ is de langetermijnvisie van de ANWB waarin we vier thema’s centraal stellen: hulpverlening voor jou, mobiliteit, verkeersveiligheid en vrije tijd. Hierbij ligt de nadruk te allen tijde op de centrale positie van onze leden.

English version video Ambition 20|20+

We zijn één ANWB.

Door de samenhang tussen onze verenigingsactiviteiten enerzijds, en onze bedrijfsmatige activiteiten anderzijds kunnen wij onze leden meer waarde bieden. Wij willen hen zo veel mogelijk betrekken bij alles wat we doen.

Daarbij is het ons streven om:
 • te vernieuwen – laten zien met welke innovaties de ANWB bezig is
 • te verbinden – duidelijk maken dat wij begrijpen hoe belangrijk het is in vrijheid en met plezier onderweg te zijn
 • te verbreden – laten zien dat we méér zijn dan de Wegenwacht
 • te verjongen – jongere doelgroepen aanspreken
Wij ondersteunen onze leden door:
 • het geven van informatie en advies
 • het leveren van producten en diensten
 • het inzetten van ons beïnvloedend vermogen (lobbyen bij beleidsbepalers, beïnvloeding van wetgeving, deelnemen in besturen)
 • het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten, dat wil zeggen activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief betere ontwikkeling van de maatschappij, zoals ons verkeerseducatieprogramma Streetwise en ons verkeersveiligheidsinitiatief Lightwise
De volgende thema’s staan de komende periode centraal:
 • Hulpverlening voor jou: de ANWB maakt het mogelijk dat haar leden, waar ze ook zijn, wat ze ook doen, altijd kunnen rekenen op de hulp van de ANWB, voor henzelf, hun dierbaren en voor alles waar ze zuinig op zijn.
 • Mobiliteit: de ANWB maakt het mogelijk dat haar leden op een duurzame en innovatieve manier onderweg kunnen zijn.
 • Verkeersveiligheid: de ANWB maakt het mogelijk dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen door informatie en advies, uitgelezen producten en diensten en gerichte maatschappelijke activiteiten aan te bieden.
 • Vrije tijd: de ANWB maakt het haar leden mogelijk om in hun vrije tijd er helemaal uit te zijn en activiteiten met plezier en in alle vrijheid samen te beleven, en andere mensen te ontmoeten.