Naar artikel

Voorgedragen bondsraadsleden

In diverse afdelingen worden per 1 januari 2024 vacatures in de bondsraad vervuld. De verschillende selectiecommissies van de bondsraad hebben gesprekken met leden gevoerd en hebben de volgende kandidaten voorgedragen:

Overzicht kandidaten nieuwe bondsraad

(per 01-01-2024)

Flevoland
De heer P. van Zijp
De heer C. van Manen

Fryslân
Mevrouw T. de Graaf-de Haan

Gelderland
Mevrouw G. van Don

Groningen
De heer A. de Boer

Overijssel
De heer H.A. Pap
De heer J. Slot

Utrecht
De heer R. Heeren

Zeeland
Mevrouw A. Rijsdijk-Tomic

Zuid-Holland
De heer A.F.A.M. van der Leest
De heer J.J.T. Beerepoot

Overzicht van herbenoemingen kandidaten bondsraad

(per 01-01-2024)

Drenthe
De heer W.J. Vos
De heer K.G. Snijder
De heer K. Elling

Friesland
De heer J.K. Volbeda

Gelderland
De heer G.W. Klok
Mevrouw J.J. Smit

Groningen
De heer H. Takens

Utrecht
De heer W.P. Kik

Zuid-Holland
De heer J.H.T. Kramer
Mevrouw J.J. Feddes

Tegenkandidaat

Tot en met 15 november 2023 was er de mogelijkheid tot het (schriftelijk) stellen van een tegenkandidaat. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld.