Naar artikel

Voordracht benoeming bondsraadsleden

In diverse afdelingen worden per 1 januari 2023 vacatures in de bondsraad vervuld. De verschillende selectiecommissies van de bondsraad hebben gesprekken met leden gevoerd en hebben de volgende kandidaten voorgedragen:

Overzicht kandidaten nieuwe bondsraad

(per 01-01-2023)

Drenthe
De heer L. Oosting - Westerbork

Flevoland
De heer T. Schopmeijer - Almere

Friesland
De heer T. Riksen - Heeg
De heer A. Eijkelboom - Wergea

Limburg
De heer F. Gorissen - Oirsbeek

Overijssel
De heer J. Marskamp - Wilsum

Utrecht
Mevrouw W. Tamminga - Utrecht
Mevrouw C. Grootveld - IJsselstein
De heer B. Sybenga - Utrecht

Zuid-Holland
Mevrouw H. Powel - Leiden

Overzicht van herbenoemingen kandidaten bondsraad

(per 01-01-2023)

Flevoland
De heer J. Rustveld

Gelderland
Mevrouw M. van der Loo
De heer T. Jansen
De heer G. Meulenbrugge

Groningen
Mevrouw E. Folmer

Noord-Holland
De heer J. van der Baan
De heer G. Freijsen
De heer P. Monas
De heer H. Nieuwendijk
De heer A. Stam

Zeeland
De heer H. de Kunder
De heer A. Lindenberg

Zuid-Holland
Mevrouw A. Gerards - Adriaansens
De heer J. Sluysmans

Tegenkandidaat

ANWB-leden hebben tot 15 november 2022 de mogelijkheid tot het (schriftelijk) stellen van een tegenkandidaat. Een tegenkandidaat kan maar voor één vacature tegenkandidaat zijn en moet in de desbetreffende provincie woonachtig zijn. Een voorstel tot tegenkandidaatstelling moet zijn ondertekend door ten minste vijfentwintig stemgerechtigde leden met woonplaats in de desbetreffende provincie.
Indien geen tegenkandidaat wordt gesteld is de door de provinciale commissie voorgedragen kandidaat gekozen als lid van de bondsraad. De procedure kun je vinden in het Reglement Provinciale Commissies en Provinciale Vergaderingen.

Voor meer vragen over de procedure kun je rechtstreeks contact opnemen. Zie de contactinformatie elders op deze pagina.