Benoeming bondsraadsleden

De door de provinciale commissie voorgedragen kandidaat zijn per 01-01-2020 gekozen/herbenoemd als lid van de bondsraad. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld.

Overzicht nieuwe bondsraadsleden per 01-01-2020

Drenthe De heer K. Elling
Flevoland Mevrouw M.E.G. Papma - Renema
Friesland De heer J.K. Volbeda
Groningen De heer H. Takens
Noord-Brabant Mevrouw C. Maas
Utrecht De heer E. Tuin
Zuid-Holland Mevrouw M. Verhaar
Zuid-Holland De heer P. Siemelink
Zuid-Holland De heer M. Bauling

 

Overzicht herbenoemde bondsraadsleden per 01-01-2020

Drenthe De heer W. Noorman
Drenthe De heer K.G. Snijder
Drenthe De heer W.J. Vos
Flevoland De heer E.G. de Vries
Gelderland De heer J. Dalmeijer
Gelderland De heer G.W. Klok
Gelderland Mevrouw J.J. Smit
Groningen De heer J.J.J. Beek
Groningen Mevrouw E.L. Bruijns
Limburg De heer R.P. Franken
Limburg De heer J.G.J. Sjos Frissen
Noord-Brabant De heer J.D.R. Sloos
Noord-Holland Mevrouw A. van Dijk
Overijssel Mevrouw D.M.J. Kiel-Dorleijn
Overijssel Mevrouw P.M.C.A. Postma-Jansen
Utrecht De heer M. van Buiten
Utrecht De heer W.P. Kik
Zeeland De heer F. Bouman
Zuid-Holland Mevrouw J.J. Feddes
Zuid-Holland De heer J.H.T Kramer