Bondsraadsleden

Friesland

De provincie Friesland heeft dit jaar 7 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Friesland is Sytse van der Wal.

Bondsraadslid sinds 01-01-2013

Ik was reeds meer dan 30 jaar lid van de ANWB en was op zoek naar een actieve bijdrage aan deze vereniging met vier miljoen leden. Focus gebieden van de ANWB passen bij mijn interesse en kennisgebieden en ben dan ook blij dat ik hier een actieve bijdrage kan leveren. Voor Friesland zit ik in de themawerkgroep Verkeersveiligheid en deze groep bestaat uit bondsraadleden van de verschillende provincies en de professionals van de ANWB organisatie. Bijzonder hoe betrokken, loyaal en enthousiast de medewerkers van de ANWB zijn. Mijn focus ligt op verkeersveiligheid en mobiliteit. Daarnaast zijn ook de Financiële zaken, Recreatie en Natuur onderdelen die mijn interesse en aandacht hebben.

Achtergrond

Ik ben werkzaam bij FrieslandCampina als Manager Physical Distribution. Vanuit mijn standplaats Leeuwarden zorgen wij ervoor dat gecondenseerde melkproducten worden verscheept over de gehele wereld. Vanuit dit vakgebied hou ik mijn bezig met allerhande logistieke activiteiten en probeer een actieve bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Naast het Bondsraad lidmaatschap voor Friesland, ben ik bestuurlijk actief in de EVO–Noord voor FrieslandCampina.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Dagelijks kom ik in aanraking met zaken waar de ANWB iets voor heeft gedaan of zou kunnen betekenen. Bijvoorbeeld tijdens woon-werkverkeer, recreatie op de fiets of op het water of onze autovakanties in Europa. Graag lever ik hieraan een bijdrage door mee te denken en signalen uit mijn omgeving te vertalen naar verbeteringen.
 

Achtergrond

Ik ben afgestudeerd aan de Hogere Hotelschool Leeuwarden. Afgelopen jaren ben ik werkzaam bij een bouwbedrijf in de financiële- en loonadministratie. Verder zit ik in de ledenraad van de Rabobank Leeuwarden-Noord West Friesland en ben ik actief voor LF2018 (culturele hoofdstad) in de gemeente Leeuwarderadeel. Naast vele hobby’s geniet ik wekelijks, tezamen met vriendinnen, op de racefiets van het mooie Friesland.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB is een belangrijke belangenbehartiger en dienstverlener als het gaat om recreatie en mobiliteit. Thema’s rondom klimaat, nieuwe vormen van vervoer, bereikbaarheid, veiligheid o.a. van ouderen in het verkeer vragen daarbij steeds meer om aandacht en goede keuzen. Ik wil als betrokken lid op bovenstaande en andere bij de ANWB en haar leden levende onderwerpen graag meedenken en meepraten vanuit een open mind en brede interesse voor wat er leeft.

Achtergrond

Ik heb een fiscaal-financiële achtergrond en ben tot mijn pensionering in 2017 in diverse functies werkzaam geweest bij de overheid. Daarbij waar mogelijk steeds de (kracht van) samenwerking met andere organisaties gezocht. Ik ben als vrijwilliger betrokken bij vluchtelingenwerk en binnen sportverenigingen. Natuurbehoud en –beleving hebben mijn speciale aandacht. Verder ben ik actief watersporter, wandelaar en fietser, met de wensen die daarbij horen.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Ik beschouw de ANWB als de meest betrokken en ervaren belangenbehartiger van de consument op het vlak van de mobiliteit. Het meedenken over hoe we deze problematiek in al zijn facetten kunnen managen is een fraaie uitdaging waaraan ik graag positief wil bijdragen. Ook (water-)recreatie in onze provincie is zowel economisch als toeristisch van groot belang waarvoor ik me kan inzetten.

Achtergrond

Ik ben werkzaam geweest in meerdere sales- en managementfuncties bij een verzekeraar, inmiddels ben ik gepensioneerd. Daarnaast tevens actief geweest in bestuurlijke rollen bij o.a. het Watersportverbond en bij de landelijke belangenbehartiging in de waterrecreatie en in enkele bestuursfuncties bij watersport gerelateerde activiteiten.

Bondsraadslid sinds 01-01-2010

Het gevoel iets terug te doen voor een vereniging die zich al vijftig jaar voor mij had ingezet. Met mijn ervaring in weg- en luchtverkeer heb ik kunnen bijdragen aan de discussie over 'Anders betalen voor Mobiliteit' en de 'Visie Autobelastingen'. Dat beviel me uitstekend en ik zal graag weer voor een dergelijk project worden ingeschakeld.

Achtergrond

Bij mijn studie te Delft en Eindhoven hield ik mij bezig met wegverkeer en computers. Ontwikkeling van computers en software bleven mijn werkterrein tot mijn pensionering. Reizen over de weg en zeilen zijn hobbies die ik vanaf mijn studietijd beoefen.

Bondsraadslid per 01-01-2020

Ik wil mij graag in zetten voor een duurzame samenleving.  Behoud van cultuur, natuur en landschap zijn voor mij belangrijke drijfveren. Thema's als circulair en de transitie van fossiel naar  bijv. elektrisch of waterstof staan ook bij de ANWB hoog op de agenda. Het lidmaatschap van de bondsraad biedt mij een pracht kans om me hiervoor sterk te maken.

Achtergrond

Mijn naam is Jan Volbeda, 62 jaar en woonachtig in Oudega, gemeente De Fryske Marren. Getrouwd, vader en trotse opa. Inmiddels gepensioneerd na een periode van 36 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben. Liefhebber van zeilen en oldtimer tractoren. Gemeenteraadslid voor de FNP en mede schrijver van een historisch boek over het dorp Harich.

Bondsraadslid sinds 01-01-2011

De ANWB is een bijzonder interessante en breed georiënteerde vereniging. Elke Nederlander komt in aanraking met haar primaire werkgebieden; niet voor niets zijn er vier miljoen leden. De professionaliteit van de organisatie en de betrokkenheid van haar medewerkers maken dat ik mij  graag beschikbaar stel voor een tweede termijn Bondsraad. Mijn focus ligt, naast onderwerpen als Recreatie (Watersport), Natuur en Mobiliteit, zeker ook op de financiële aspecten.

Achtergrond

Ik ben als Register Accountant werkzaam bij de Belastingdienst. Vanuit die functie (en in samenwerking met organisaties als de EU en OESO) verzorg ik jaarlijks seminars voor buitenlandse collega’s, onder meer voor het Center of Excellence in Finance te Ljubljana (Slovenië). Naast het Bondsraad lidmaatschap voor Friesland, ben ik bestuurlijk actief in de Verenigingsraad van It Fryske Gea (natuurbescherming Friesland), en de Ledenraad van de Vereniging Eigen Huis.