Bondsraadsleden

Friesland

De provincie Friesland heeft dit jaar 7 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Friesland is Sytse van der Wal.

Bondsraadslid sinds 01-01-2013

Ik ben sinds 01-01-2013 lid van de Bondsraad voor de afdeling Friesland en dus bezig met het laatste blok van 4 jaar.
Mijn kennis en ervaringen probeer ik met name in te brengen bij de onderdelen Verkeersveiligheid en Mobiliteit.
Daarnaast probeer ik op een positief kritische manier mee te denken over andere ANWB onderdelen, zoals: Financiële zaken, Recreatie en Natuur.

Achtergrond

Ik ben met pensioen en geniet van mijn extra  vrije tijd. Tevens kan ik hierdoor meer aandacht besteden aan de vrijwilligers activiteiten van de ANWB. Ik was werkzaam bij FrieslandCampina in de Export Logistiek.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB is een belangrijke belangenbehartiger en dienstverlener als het gaat om recreatie en mobiliteit. Thema’s rondom klimaat, nieuwe vormen van vervoer, bereikbaarheid, veiligheid o.a. van ouderen in het verkeer vragen daarbij steeds meer om aandacht en goede keuzen. Ik wil als betrokken lid op bovenstaande en andere bij de ANWB en haar leden levende onderwerpen graag meedenken en meepraten vanuit een open mind en brede interesse voor wat er leeft.

Achtergrond

Ik heb een fiscaal-financiële achtergrond en ben tot mijn pensionering in 2017 in diverse functies werkzaam geweest bij de overheid. Daarbij waar mogelijk steeds de (kracht van) samenwerking met andere organisaties gezocht. Ik ben als vrijwilliger betrokken bij vluchtelingenwerk en binnen sportverenigingen. Natuurbehoud en –beleving hebben mijn speciale aandacht. Verder ben ik actief watersporter, wandelaar en fietser, met de wensen die daarbij horen.

Bondsraadslid per 01-01-2021

In Nederland kunnen we als het gaat om mobiliteit en recreatie niet om de ANWB heen. Niet voor niets zijn er al ruim 4,5 miljoen mensen lid van deze organisatie. Er zijn momenteel grote ontwikkelingen gaande op het gebied van elektrisch rijden, duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid, waarin de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden. De recente coronacrisis heeft hier weer een dimensie aan toegevoegd: thuiswerken. Graag zou ik aan deze thema’s een steentje willen bijdragen waarbij de leden goed gehoord worden.

Achtergrond

Na 32 jaar in diverse management- en interim-functies werkzaam te zijn geweest in het bankwezen, heb ik in 2016 besloten om het roer volledig om te gooien en ben een tijd zorgverlener/curator van mijn geestelijk gehandicapte broer geweest. Naast deze werkzaamheden zat ik in de Cliëntenraad en Centrale Cliëntenraad van een zorginstelling. Door de verkoop van de fysiopraktijk van mijn vrouw en haar nieuwe functie zijn wij begin 2020 naar Friesland verhuisd. Ik zit graag op de racefiets/mountainbike en maak vele wandelingen met mijn vrouw.

Bondsraadslid per 01-01-2020

Ik wil mij graag in zetten voor een duurzame samenleving.  Behoud van cultuur, natuur en landschap zijn voor mij belangrijke drijfveren. Thema's als circulair en de transitie van fossiel naar  bijv. elektrisch of waterstof staan ook bij de ANWB hoog op de agenda. Het lidmaatschap van de bondsraad biedt mij een pracht kans om me hiervoor sterk te maken.

Achtergrond

Mijn naam is Jan Volbeda, 62 jaar en woonachtig in Oudega, gemeente De Fryske Marren. Getrouwd, vader en trotse opa. Inmiddels gepensioneerd na een periode van 36 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben. Liefhebber van zeilen en oldtimer tractoren. Gemeenteraadslid voor de FNP en mede schrijver van een historisch boek over het dorp Harich.

Bondsraadslid per 01-01-2021

Als ANWB platina lid, vind ik het belangrijk dat de organisatie toekomst bestendig is en een grote brede maatschappelijke toegevoegde waarde blijft behouden. Aan dat immer veranderende maatschappelijk proces, wil ik gaarne betekenis vol mijn ‘’bouw’’ steentje bijdragen als bondsraadslid met als speerpunt mijn ‘’ heitelán fryslân ‘’.

Achtergrond

Als praktiserend bouwkundig- en interieur register architect sba, zit de ruimtelijke ordening en creativiteit beroepshalve in mijn genen. Mobiliteit geeft mens en dier onbegrensde mogelijkheden op de weg, het water en/of in de lucht. Op 18-jarige leeftijd kocht ik  mijn eerste auto, een Triumph Spitfire, gespaard middels een krantenwijk. Op advies van mijn vader direct ANWB Wegenwacht-lid geworden. Spoedig volgden o.a. thuisservice, Europa dekking, camper service en reisverzekering. Ook de plaatselijk ANWB-shop en ANWB internet informatie blijven voor mij een regelmatig terugkerend ontmoetings- en informatiebron. 

Bondsraadslid sinds 01-01-2011

De ANWB is een bijzonder interessante en breed georiënteerde vereniging. Elke Nederlander komt in aanraking met haar primaire werkgebieden; niet voor niets zijn er vier miljoen leden. De professionaliteit van de organisatie en de betrokkenheid van haar medewerkers maken dat ik mij  graag beschikbaar stel voor een tweede termijn Bondsraad. Mijn focus ligt, naast onderwerpen als Recreatie (Watersport), Natuur en Mobiliteit, zeker ook op de financiële aspecten.

Achtergrond

Ik ben als Register Accountant werkzaam bij de Belastingdienst. Vanuit die functie (en in samenwerking met organisaties als de EU en OESO) verzorg ik jaarlijks seminars voor buitenlandse collega’s, onder meer voor het Center of Excellence in Finance te Ljubljana (Slovenië). Naast het Bondsraad lidmaatschap voor Friesland, ben ik bestuurlijk actief in de Verenigingsraad van It Fryske Gea (natuurbescherming Friesland), en de Ledenraad van de Vereniging Eigen Huis.

Bondsraadslid sinds 01-01-2022

Mijn kennis en ervaringen probeer ik met name in te brengen bij de onderdelen Mobiliteit en Financiën. Daarnaast probeer ik op een positief kritische manier mee te denken over andere ANWB onderdelen, zoals recreatie en natuur. De komende jaren wil ik mij inzetten voor de bereikbaarheid en ontwikkeling van Friesland, waarbij mobiliteit en natuur in balans moeten blijven. Ook op het gebied van elektrificatie in relatie tot mobiliteit en verkeersveiligheid, wil ik een bijdrage leveren. 

Achtergrond

Als ondernemer met een economische en juridische achtergrond heb ik in diverse projecten ervaring opgedaan met het adviseren rondom het duurzaam vervoer, energieprojecten, natuur-/landschapsbeheer.