Bondsraadsleden

Friesland

De provincie Friesland heeft dit jaar 6 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Friesland is Geert Bouma.

Bondsraadslid sinds 01-01-2013

Ik ben sinds 01-01-2013 lid van de Bondsraad voor de afdeling Friesland en dus bezig met het laatste blok van 4 jaar.
Mijn kennis en ervaringen probeer ik met name in te brengen bij de onderdelen Verkeersveiligheid en Mobiliteit.
Daarnaast probeer ik op een positief kritische manier mee te denken over andere ANWB onderdelen, zoals: Financiële zaken, Recreatie en Natuur.

Achtergrond

Ik ben met pensioen en geniet van mijn extra  vrije tijd. Tevens kan ik hierdoor meer aandacht besteden aan de vrijwilligers activiteiten van de ANWB. Ik was werkzaam bij FrieslandCampina in de Export Logistiek.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB is een belangrijke belangenbehartiger en dienstverlener als het gaat om recreatie en mobiliteit. Thema’s rondom klimaat, nieuwe vormen van vervoer, bereikbaarheid, veiligheid o.a. van ouderen in het verkeer vragen daarbij steeds meer om aandacht en goede keuzen. Ik wil als betrokken lid op bovenstaande en andere bij de ANWB en haar leden levende onderwerpen graag meedenken en meepraten vanuit een open mind en brede interesse voor wat er leeft.

Achtergrond

Ik heb een fiscaal-financiële achtergrond en ben tot mijn pensionering in 2017 in diverse functies werkzaam geweest bij de overheid. Daarbij waar mogelijk steeds de (kracht van) samenwerking met andere organisaties gezocht. Ik ben als vrijwilliger betrokken bij vluchtelingenwerk en binnen sportverenigingen. Natuurbehoud en –beleving hebben mijn speciale aandacht. Verder ben ik actief watersporter, wandelaar en fietser, met de wensen die daarbij horen.

Bondsraadslid per 01-01-2020

Ik wil mij graag in zetten voor een duurzame samenleving.  Behoud van cultuur, natuur en landschap zijn voor mij belangrijke drijfveren. Thema's als circulair en de transitie van fossiel naar bijv. elektrisch of waterstof staan ook bij de ANWB hoog op de agenda. Het lidmaatschap van de bondsraad biedt mij een pracht kans om me hiervoor sterk te maken.

Achtergrond

Mijn naam is Jan Volbeda, woonachtig in Oudega, gemeente De Fryske Marren. Getrouwd, vader en trotse opa. Inmiddels gepensioneerd na een periode van 36 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben. Liefhebber van zeilen en oldtimer tractoren. Gemeenteraadslid voor de FNP en mede schrijver van een historisch boek over het dorp Harich.

Bondsraadslid per 01-01-2021

Als ANWB platina lid, vind ik het belangrijk dat de organisatie toekomst bestendig is en een grote brede maatschappelijke toegevoegde waarde blijft behouden. Aan dat immer veranderende maatschappelijk proces, wil ik gaarne betekenis vol mijn ‘’bouw’’ steentje bijdragen als bondsraadslid met als speerpunt mijn ‘’ heitelán fryslân ‘’.

Achtergrond

Als praktiserend bouwkundig- en interieur register architect sba, zit de ruimtelijke ordening en creativiteit beroepshalve in mijn genen. Mobiliteit geeft mens en dier onbegrensde mogelijkheden op de weg, het water en/of in de lucht. Op 18-jarige leeftijd kocht ik  mijn eerste auto, een Triumph Spitfire, gespaard middels een krantenwijk. Op advies van mijn vader direct ANWB Wegenwacht-lid geworden. Spoedig volgden o.a. thuisservice, Europa dekking, camper service en reisverzekering. Ook de plaatselijk ANWB-shop en ANWB internet informatie blijven voor mij een regelmatig terugkerend ontmoetings- en informatiebron. 

Bondsraadslid per 01-01-2023

De ANWB is een betrokken belangenbehartiger bij uitstek. Sinds 2019 ben ik woonachtig in deze provincie. Friesland is uniek door de combinatie van diverse vormen van (duurzame) mobiliteit, wonen, werken en recreatie over weg en water en met een grote verscheidenheid aan natuur en landbouw. Graag wil ik hieraan mijn bijdrage leveren op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en  recreatie.

Achtergrond

Als Sales Manager werk ik voor een wereldwijde organisatie die specialist is in tijdelijke en permanente temperatuur oplossingen. Hierdoor zijn wij dagelijks bezig met oplossingen voor efficiënte duurzaamheid thema’s bij de productieprocessen en klimaat technische oplossingen onze klanten. Ik ben altijd maatschappelijk betrokken geweest. Als vrijwilliger heb ik diverse bestuurlijke functies gehad bij o.a. sportverenigingen. Verder verleen ik graag hand en spandiensten en ben ik lid van diverse verenigingen in ons dorp. 

Bondsraadslid per 01-01-2023

De klimaatverandering moeten wij niet negeren, reizen, genieten, etc. kan alleen bij de gratie van al het moois dat onze aarde ons biedt, onze (klein-)kinderen mogen niet met de problemen van ons genieten worden opgezadeld. Daarom wil ik graag betrokken zijn bij en bijdragen aan de keuzes die de ANWB maakt voor de komende jaren.

Achtergrond

Sinds 1992 zijn wij thuis in het mooie Friesland, vanaf 2021 volledig. Bij/op en in het water in al haar vormen voel ik mij thuis. Internationaal actief op het raakvlak van Commercie en Productie, op senior-niveau, nu bewust bij duurzaamheidsinitiatieven betrokken.  Wij hebben in verschillende buitenlanden gewoond en genoten van (cultuur-) verschillen en overeenkomsten, die ervaring breng ik mee.